Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023, 14:27

Ανάπτυξη Τώρα: “Πιστεύουμε σε ένα πολυετές αναπτυξιακό σχέδιο για την κοινωνία του Δήμου Πρέβεζας και όχι σε αποσπασματικές λύσεις”

Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας, που […]