Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023, 20:05

Πολιτιστικός Σύλλογος “Πρέβεζα”: Επιστολή του Συλλόγου προς τους αρμόδιους φορείς, σχετικά με την οδική ασφάλεια στον αστικό ιστό της Πρέβεζας

ΠΡΟΣ: Δήμο Πρέβεζας (γρ. Δημάρχου),  Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (γρ. Αντιπεριφερειάρχη), Τροχαία Πρέβεζας […]