Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024, 5:00

Υπόμνημα Προτάσεων και επισημάνσεων προς την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Πρέβεζας με θέμα “Δημόσιος Χώρος”

Δημόσιος αστικός χώρος νοείται ο χώρος της πόλης στον οποίο όλοι βρισκόμαστε μόλις αφήσουμε πίσω μας τον προσωπικό, ιδιωτικό μας χώρο.

Η καθημερινότητα της ζωής, μας κάνει να περνάμε σημαντικό μέρος του χρόνου μας, στους δρόμους, τις πλατείες, τα πάρκα και όλους τους υπόλοιπους δημόσιους χώρους από τους οποίους απαρτίζεται η πόλη και καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

Ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρει, η ελεύθερη πρόσβαση στον δημόσιο χώρο και η ελεύθερη χρήση ή απόλαυση του είναι ζητήματα άρρηκτα συνδεδεμένα με την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Προτάσεις – προβλήματα και παθογένειες στην προστασία – διαμόρφωση και αξιοποίηση του Δημόσιου Χώρου

 • Αστικό Πράσινο, ελλιπής σχεδιασμός και διαχείριση των χώρων πρασίνου, έλλειψη συντήρησης και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Η αισθητική του τοπίου στους κοινόχρηστους χώρους αναβαθμίζουν την εικόνα και την ποιότητα του αστικού τοπίου με ευεργετικά οφέλη για τους κατοίκους. Η πόλη πρέπει να αναγνωρίζεται σαν ένα τμήμα της φύσης και να σχεδιάζεται ανάλογα. Η φύση μέσα στην πόλη θα πρέπει να καλλιεργείται και να αναδεικνύεται και όχι να αγνοείται και να υποβαθμίζεται.
 • Απουσία οργανωμένου σχεδιασμού και προγράμματος διαχείρισης των δημόσιων χώρων, που σε πολλές περιπτώσεις συνδέεται με αποσπασματικές ρυθμίσεις ή ιδιωτικά συμφέροντα και αυθαίρετα δημιουργημένες καταστάσεις.
 • Ένα από τα μεγάλα προβλήματα της διαχείρισης του δημόσιου χώρου είναι η άναρχη και παράνομη τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, και άλλων αντικειμένων με τα οποία αναιρείται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας και παρεμποδίζεται η πρόσβαση των πολιτών σε πλατείες, στοές και πεζοδρόμια (αυτό βέβαια συμβαίνει με την ανοχή ή την αδιαφορία του Δήμου).
 • Υιοθέτηση περιβαλλοντικής στρατηγικής ως παράγοντα βελτίωσης της ζωής στην πόλη. Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός αποτελεί εργαλείο για την μορφοποίηση και την προβολή της ταυτότητας της πόλης, συμβάλλοντας στην αειφορία του τόπου αλλά και της προβαλλόμενης εικόνας του.
 • Ποδήλατο, η πόλη μας έχει αποδειχθεί εχθρική στο ποδήλατο αφού οι ποδηλατόδρομοι είναι ελάχιστοι και αυτοί έχουν μετατραπεί σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων. Πρέπει να δημιουργηθεί δίκτυο ποδηλατοδρόμων όπως προβλέπεται από το ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) αλλά και να προστατεύεται, πρέπει επίσης άμεσα, όπου αυτό είναι εφικτό, να υπάρξει χάραξη λωρίδων στο οδόστρωμα, η κατάλληλη σήμανση και η εφαρμογή παράλληλων μέτρων για την μείωση της ταχύτητας των αυτοκινήτων.
 • Άμεση καταγραφή και επιδιόρθωση όλων των σπασμένων πλακών που υπάρχουν στα πεζοδρόμια και στις πλατείες, διότι εγκυμονούν κινδύνους ατυχημάτων αλλά και σε περιόδους βροχοπτώσεων γίνεται δυσχερής η διάβαση τους.
 • Εφαρμογή του νόμου περί παράνομης υπαίθριας διαφήμισης σε πολιτικά κόμματα, καθώς και θιάσους και καλλιτεχνικά σχήματα που δίνουν παραστάσεις στο Δημοτικό Κηποθέατρο, καθώς αναρτούν πανό και αφίσες σε κολώνες φωτιστικών σωμάτων και άλλους κοινόχρηστους χώρους.
 • Ονοματοδωσία οδών και πλατειών, πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά όπως ο Νόμος ορίζει, “απονομή τιμής προς πρόσωπο, Κράτη, Πόλεις κ.τ.λ., ή της διατηρήσεως της μνήμης Ιστορικών συμβάντων ευρυτέρας σημασίας” και όχι ψηφοθυρικά.
 • Ενεργοποίηση της Δημοτικής Αστυνομίας για την εποπτεία των δημόσιων χώρων της πόλης, την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των και γενικά την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η Δημοτική Αρχή για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών. Επίσης την ρύθμιση της κυκλοφορίας, την τήρηση της καθαριότητας στους κοινόχρηστους χώρους, τον έλεγχο της ηχορύπανσης και της αφισορύπανσης, την παράνομη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων.
 • Εφαρμογή και βελτίωση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου που έχει καταρτιστεί, που σκοπό έχει την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές και τα περίχωρα τους και την ικανοποίηση των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων σε συνδιασμό με την κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης του έτους 2009.
 • Ορθή κατανομή των χρημάτων από την εφαρμογή των σχεδίων πόλεως, τα χρήματα αυτά που πληρώνουν ιδιοκτήτες οικοπέδων που εντάσονται στο σχέδιο πόλης πρέπει να κατατίθονται σε ειδικό λογαριασμό του Δήμου, ώστε να μπορούν να γίνουν στην συνέχεια τα έργα υποδομής στους δημόσιους χώρους, κατασκευή πλατειών, πεζοδρομίων, παιδικών χαρών κ.τ.λ. Δυστυχώς όμως διαχρονικά ο Δήμος τα χρήματα αυτά τα χρησιμοποιεί για άλλες υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να διανοίγονται νέοι δρόμοι και να μην υπάρχουν χρήματα για την κατασκευή των πεζοδρομίων, καθώς το ίδιο ισχύει και για την κατασκευή των πλατειών, παιδικών χαρών και άλλων έργων υποδομών.
 • Καταγραφή και επισκευή των πολλών χαλασμένων φωτιστικών σωμάτων και αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων.
 • Κατασκευή πεζοδρομίων στον παλαιό πολεοδομικό ιστό της πόλης, σε αρκετούς δρόμους δεν υπάρχουν καθόλου.
 • Ελλιπής κυκλοφοριακή σήμανση καθώς και ελλιπής σήμανση πληφοριακών πινακίδων, υπηρεσιών, μνημείων και Ιερών Ναών καθώς και ανύπαρκτη αναγραφή στην αγγλική γλώσσα.
 • Παιδικές Χαρές, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα ασφάλειας, καθαρισμού, συντήρησης, λειτουργίας καθώς και εκκρεμότητες στην πιστοποίηση τους. Το παιχνίδι στην παιδική χαρά είναι δικαίωμα για όλα τα παιδιά. Πρέπει να έχουμε ανοικτές και ασφαλείς παιδικές χαρές και όχι κλειστές λόγω μη πιστοποίησης. Πρέπει άμεσα ο Δήμος να ενδιαφερθεί και να πιστοποιήσει τις παιδικές χαρές.
 • Διαβάσεις, λιγοστές είναι οι διαβάσεις στην πόλη που επικεντρώνονται στα σχολεία και ανεπαρκείς στην υπόλοιπη πόλη και ιδίως στους κόμβους με ιδιαίτερη επικινδυνότητα στον οδικό κόμβο του “Φόρου” όπου καταλήγουν εννιά οδικές αρτηρίες, κηποθέατρο κ.λ.π.
 • Κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης, πρέπει να υπάρξει δίκαιο σύστημα τοποθέτησης τους ανά ίσες αποστάσεις. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μία πολιτική κάδων που εφαρμόζεται από τους αρμόδιους αντιδημάρχους καθαριότητας. Αποτέλεσμα να συσσωρεύονται κάδοι έμπροσθεν ιδιοκτησιών που δεν είναι πολιτικά προσκείμενοι στην Δημοτική Αρχή, καταλαμβάνοντας άναρχα το οδόστρωμα, χώρους parking και κοινόχρηστους χώρους.
 • Δημοτικά Τέλη και Ανταποδοτικότητα, ο Νομοθέτης ορίζει ότι τα Δημοτικά Τέλη πρέπει να είναι ανταποδοτικά και να συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη, και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, πράγμα που δεν συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό.
 • Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, παρέμβαση του Δήμου και απελευθέρωση όλων των κοινόχρηστων χώρων ραμπών και διαβάσεων από παράνομες καταλήψεις. Απομάκρυνση φωτιστικών σωμάτων και πινακίδων σήμανσης από το μέσο πεζοδρομίων.
 • Διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων κίνησης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπει ο Νόμος, πλάτος πεζοδρομίων, ράμπας, κλίση πεζοδρομίων κ.τ.λ. Ειδική σήμανση, επιδαπέδια, με ειδικές πινακίδες και με φωτεινούς, ηχητικούς σηματοδότες.
 • Τέχνη στο δημόσιο χώρο, η εμπλοκή της τέχνης στο δημόσιο χώρο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της αμεσότητας που έχει απέναντι στον πολίτη. Είναι σαν να έρχεται το μουσείο και να μας βρίσκει στην καθημερινότητα μας. Αναβαθμίζει επίσης τον δημόσιο χώρο και προσδίδει ταυτότητα και χαρακτήρα, μία “δημόσια γκαλερί”, με ενεργά εικαστικά έργα, που απεγκλωβίζει την τέχνη από τις αίθουσες των μουσείων.

Ακολουθήστε το onprevezanews.gr στο Facebook και στο Instagram

Διαβάστε πρώτοι τις ειδήσεις στο Google News


 

Προηγούμενο Άρθρο

Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου: Ευλογημένο Επταήμερο: 20 Μαρτ. – 26 Μαρτ. 2022

Επόμενο Άρθρο

ΕΛΜΕ Πρέβεζας: ”Αναπληρωτές/τριες με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας”

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...