Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023, 6:06

Οι εργασίες αντιστήριξης και τα κρηπιδώματα κυριότερο θέμα στην συνεδρίαση του Δ.Λ.Τ

Με τρία θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 13.00.

Τα θέματα αναλυτικά είναι:

  1. Δημοπράτηση έργου “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ”, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 32 και  του άρθρου 32Α του ν. 4412/2016 (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
  2. Πρόσληψη προσωπικού (πρόγραμμα 55-67 ΟΑΕΔ)
  3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού

 Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας

 Γεωργάκος Νικόλαος

Προηγούμενο Άρθρο

Το ΚΤΕΛ Πρέβεζας αλλάζει…

Επόμενο Άρθρο

Η Πάργα κυριαρχεί στα social media σε όλο τον κόσμο

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...