Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024, 5:49

Καμαρίνα – Ζάλογγο – Κασσώπη: Εκπέμπουν S.O.S – Του Θοδωρή Δράκου

Στὰ ὃρια τῆς Δημ. Κοινότητος Καμαρίνας βρίσκονται ὁ ἀρχαιολογικός χῶρος τῆς Κασσώπης καί ὁ Ἱερὸς Βράχος τοῦ Ζαλόγγου μὲ τὸ ἐπιβλητικό Μνημεῖο και τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Δημητρίου, χῶροι μεγάλης ἐπισκεψιμότητας. Ἐν ὄψει τῆς τουριστικῆς περιόδου καί τῆς βουλήσεως τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν νὰ ἀναδειχθεῖ ἡ περιοχή μας ὡς τουριστικός προορισμός, θὰ ἢθελα νὰ δημοσιοποιήσω ὁρισμένες προτάσεις και ἐπισημάνσεις. Ὁ προορισμός προϋποθέτει πρόσβαση.

Στήν Ἐπαρχιακή Ὁδό ποὺ ὁδηγεῖ σὲ Ζάλογγο καὶ Κασσώπη ἡ ὁδήγηση γίνεται σὲ ἕνα σημεῖο, μόνο σὲ μία λωρίδα λόγω κατολισθήσεων. Παρότι ἔγινε ἐπισκευὴ 2 φορές ἀπό διαφορετικούς ἐργολάβους τὸ πρόβλημα παραμένει. Θὰ πρέπει νὰ γίνει ἀντιστήριξη μὲ πέτρες ἢ συρματοκιβώτια διότι μὲ τὶς ἔντονες βροχοπτώσεις πού ἔχουμε πλέον στὰ μέρη μας, σὲ λίγα χρόνια ἡ πρόσβαση θὰ εἶναι σχεδόν ἀδύνατη. Ἐπίσης νὰ τοποθετηθεῖ συρμάτινο πλέγμα ἀπό τὴν πλευρὰ τῆς Κασσώπης λόγω τῆς ἐπικινδυνότητας πτώσεως λίθων στὸ δρόμο.

Ἡ πρώτη εἰκόνα μετράει.

Γιὰ νὰ ἐπισκεφθεῖ κάποιος τὴν Κασσώπη θὰ περάσει πεζῆ ἀπό ἕναν «ἀγροτικό» δρόμο 150 μέτρων. Ὁ δρόμος αὐτὸς θὰ πρέπει νὰ ἐπιστρωθεῖ με χαλίκι και γκρίζα ψηφίδα , νὰ τοποθετηθεῖ ξύλινο στηθαῖο ἀπό τὴν κάτω πλευρά συμφώνως τῶν προδιαγραφῶν τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων, νὰ δημιουργηθοῦν φράγματα μὲ κορμοὺς δέντρων σὲ ὁρισμένα σημεῖα, διότι τὸ χῶμα τοῦ δρόμου ἔχει ἀρχίσει και ὑποχωρεῖ και νὰ τοποθετηθεῖ δημοτικός φωτισμός στὶς ὑπάρχουσες κολῶνες ἠλεκτροδοτήσεως. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὃτι στὴν Κασσώπη γίνονται ἐξαιρετικὲς ἐργασίες στὸ Θέατρο καὶ σὲ λίγα χρόνια θὰ παραδοθεῖ ὡς ἕνα ἀπό τὰ ὡραιότερα τῆς χώρας.

Χρέος στὸ παρελθόν παρακαταθήκη στὸ μέλλον.

Τὸ Ζάλογγο εἶναι Παγκόσμιος Φάρος Ἐλευθερίας καί πρέπει νὰ τύχει ἀναλόγου ἀντιμετωπίσεως. Στὸ θέμα τῆς ἠλεκτροδοτήσεως, ἠλεκτροφωτισμοῦ και ἀντικεραυνικῆς προστασίας ἔχει κατατεθεῖ αἲτηση ἀπό τὸν Δῆμο μας στὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καὶ ἀναμένουμε νὰ δοθεῖ λύση. Τὸ ἀναβατόριο, τὸ ὁποῖο ἒπρεπε νὰ ἀποτελεῖ πρώτη προτεραιότητα, δυστυχῶς δὲν ἔχει ἀντιμετωπισθεῖ μὲ τὴν ἀνάλογη ζέση ἀπό τοὺς ἁρμοδίους. Σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἵδρυμα Ζογγολόπουλου, τὸ ὁποῖο καὶ τὸ ἐπιθυμεῖ, νὰ συνταχθεῖ ἕνας φάκελλος μὲ τὸν ὁποῖον θὰ ἀπευθυνθοῦμε στὰ Ἱδρύματα Ὢνάσης καὶ Νιάρχος ζητώντας χρηματοδότηση. Νὰ διαμορφωθεῖ τὸ μονοπάτι ἀπό τὸ Μνημεῖο Ζαλόγγου στὸν Ἃη-Ταξιάρχη καὶ ὁ χῶρος μπροστὰ στὸ Ναό. Νὰ ἀναδειχθοῦν οἱ τάφοι τῶν πεσόντων τοῦ πολέμου τοῦ 1897 καὶ νὰ τοποθετηθοῦν δίγλωσσες ἐνημερωτικὲς πινακίδες. Ἡ Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων ἔχει ἀπαντήσει σὲ αἲτημα τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Πρέβεζα» καὶ τῶν ὅμορων Δημ. Κοινοτήτων, καθορίζοντας τὶς προδιαγραφὲς.

Ὁ πολιτισμός εἶναι ἡ βαριά μας βιομηχανία.

Στὴν Καμαρίνα ὑπάρχει Λαογραφικὸ Μουσεῖο τὸ ὁποῖο ἐπιβάλλεται νὰ λειτουργεῖ μὲ προσωπικό τοὺς θερινούς τουλάχιστον μῆνες. Ἡ μελέτη γιὰ τὴν μετατροπή τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου σὲ Μουσεῖο τοῦ Ἱδρύματος Ζογγολόπουλου θὰ πρέπει νὰ ἐπικαιροποιηθεῖ ΑΜΕΣΑ καὶ νὰ διερευνηθεῖ ἡ ἔνταξη τοῦ ἔργου στὸ πρόγραμμα τοῦ ΥΠΕΝ «Παρεμβάσεις μὲ στόχο τὴν βελτίωση τοῦ Δημόσιου Χώρου». Ὑπενθυμίζω ὃτι τὸ ἔργο αὐτὸ εἶχε χρηματοδοτηθεῖ ἀλλὰ δυστυχῶς αὐτὴ χάθηκε λόγω παρελεύσεως τῶν ἡμερομηνιῶν. Στὶς 28 Φεβρουαρίου ἐνεκρίθη ἀπό τὸ Δημοτικό Συμβούλιο Πρεβέζης ἕνα φιλόδοξο πρόγραμμα Τουριστικῆς Προβολῆς τοῦ Δήμου, ὅπου δυστυχῶς ὑπάρχουν κὰποια πράγματα ποὺ πρέπει νὰ ἀναθεωρηθοῦν. · Στὴν ἑνότητα «πλούσια ἱστορία τῆς Πρεβέζης καὶ μεγάλος πολιτιστικός πλοῦτος» ἀπουσιάζει παντελῶς ἀναφορά σὲ Ζάλογγο και Κασσώπη. · Ὑπάρχει «Σχεδιασμὸς καὶ προετοιμασία γιὰ τήν ἀναβίωση τῆς ἱστορικής Ναυμαχίας τοῦ Ἀκτίου καὶ τῆς ἀναβιώσεως τὴς ἀπελευθερώσεως τῆς Πρεβέζης». Θὰ περίμενα νὰ ὑπῆρχε ἐφικτότερος στὸχος ὃπως εἶναι ἡ ἀναπαράσταση τοῦ Χοροῦ τοῦ Ζαλόγγου ἀπό τὴν στιγμή ὃπου ἔχουμε δεδομένη τὴν συμμετοχή τῶν Σουλιωτικῶν Ἀναβιωτικῶν Συλλόγων. · Στὰ βίντεο -τουριστικά σπὸτ, δὲν θὰ περιλαμβάνονται πλάνα ἀπό τὴν Κασσώπη, ἕναν ἀπό τοὺς ὡραιότερους ἀρχαιολογικούς χώρους καὶ πόλο ἕλξεως ἐπισκεπτῶν. Πιστεύω ὅτι οἱ ἁρμόδιοι θὰ ἐξετάσουν τὶς προτάσεις καὶ θὰ πράξουν τὰ δέοντα, διότι γνώμονας ὃλων μας εἶναι τὸ καλό τοῦ τόπου.

Ὁ Πρόεδρος

Θεόδωρος Κων. Δράκος


Ακολουθήστε το onprevezanews.gr στο Facebook και στο Instagram

 Διαβάστε πρώτοι τις ειδήσεις στο Google News


 

Προηγούμενο Άρθρο

Δήμος Πάργας: «Ευεργέτες και Δωρητές της Πάργας.  Εκδήλωση μνήμης και τιμής» (βίντεο)

Επόμενο Άρθρο

«ΟΥΚΡΑΝΙΑ THE DAY AFTER» – Μεγάλο το ενδιαφέρον για την εκδήλωση των Οριζόντων Ηπείρου

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...