Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024, 23:04

Εμπορικός σύλλογος Πρέβεζας – Ενημέρωση για τις Χειμερινές εκπτώσεις 2024

Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,

Ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά με υγεία, ευημερία και πρόοδο. Το 2024 να είναι χρονιά αγωνιστικής ανάτασης ώστε οι διεκδικήσεις μας να γίνουνκατακτήσεις.

Οι χειμερινές εκπτώσεις έτους 2024 θα αρχίσουν την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου και θα λήξουν την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 ν. 4177/2013.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2α άρθρου 15 ν. 4177/2013, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 5039/2023, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.  Άρα οι δύο τιμές, εξακολουθούν να αποτυπώνονται υποχρεωτικά βάσει και του Κώδικα Δεοντολογίας περί ανακοινώσεων μείωσης της τιμής (ΥΑ 35935/13-4-2023) που ορίζει περί αναγραφής νέας (χαμηλότερης) τιμής μαζί με την αναγραφή της προγενέστερης (υψηλότερης) τιμής που εφαρμόστηκε.  Η προηγούμενη τιμή μπορεί να εμφανίζεται σε διαγραμμένη μορφή π.χ. «τώρα 50 ευρώ, πριν 100 ευρώ» ή «50 ευρώ 100 ευρώ».

Παράλληλα, βάσει του ιδίου Κώδικα (κεφ. 2 παρ. 8) μπορεί συμπληρωματικά να χρησιμοποιείται ποσοστό π.χ. «20% έκπτωση».

Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά. Όταν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των 30 ημερών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών.

Πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων περί εκπτώσεων και μειωμένων τιμών, καθώς οι κυρώσεις είναι βαριές.  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 4177/2013, σε όσους παραβαίνουν το νόμο επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ.

Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις αποδειχτεί ότι είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο των 20.000 ευρώ.

Πάγια θέση του Συλλόγου μας είναι η υπεράσπιση της Κυριακάτικης Αργίας και των ανθρώπινων ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων.

Οπότε τις Κυριακές 14 και 21 Ιανουαρίου 2023 τα καταστήματα θα είναι κλειστά.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Εμπορικός Σύλλογος Πρέβεζας

Προηγούμενο Άρθρο

Η πρόσφορά ζωής συνεχίζεται από το εργοστάσιο της Foppen με την εθελοντική αιμοδοσία (video-pics)

Επόμενο Άρθρο

Η Νικόπολη ”πάτησε” τον Φαίακα και πήρε μια τεράστια νίκη (live)

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...