Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023, 18:19

Δια ζώσης το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 31 Ιανουαρίου

Σας γνωρίζουμε ότι θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  όπου θα λάβει χώρα  δια ζώσης και ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Webex), στην αίθουσα του ισογείου:  «Νικόλαος Σ. Κονεμένος», του Πολιτιστικού Κέντρου «πρώην ΟΑΣΗ», Δήμου Πρέβεζας, την 31/01/2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 18:00, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.: 426/ΑΠ:77233/13.11.2020 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ) και την ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-3608-21.01.2022-ΦΕΚ-155-21.01.2022-τεύχος-Β, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Εξέταση παράτασης μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στην Κυανή Ακτή, σύμφωνα με την αριθμ. 128/2020 ΑΔΑ: ΩΛ2ΗΩΞΧ-ΥΣΛ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας και την αριθμ. 169/2021 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων.
 2. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου, ισογείου καταστήματος, ιδιοκτησίας κληροδοτήματος <ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΑΝΙΑ> επί της οδού Εθν. Αντίστασης 11 στην Πρέβεζα, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4807/2021.
 3. Εξέταση αίτησης από τον Τ.Ο.Ε.Β Λάμαρης Πρέβεζας, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού επί δημοτικής έκτασης στη Κτηματική περιοχή Κοινότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.
 4. Έγκριση εισόδου εξόδου βιοτεχνίας παρασκευής τσιμεντοπροϊόντων  ιδιοκτησίας Μαρίας Βάρλα, σύμφωνα με την αριθμ. 26/2021 (ΑΔΑ:6ΖΞΥΩΞΧ-0ΚΒ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας.
 5. Γνωμοδότηση για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην ΟΤΕ Α.Ε., για το έργο «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΝ – ΔΕΥΑΠ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, σύμφωνα με την αριθμ. 27/2021 (ΑΔΑ:Ω8ΒΜΩΞΧ-Ι1Ν) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας.
 6. Σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του τέως Δήμου Πρέβεζας, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (αριθ. οικ. 4323/14-09-2009 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου – ΦΕΚ 465/ΑΑΠ/23-09-2009, όπως ισχύει σήμερα) σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 της §11στ. εδάφια 2 & 3 του Ν. 4759/2020 “Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια” (ΦΕΚ 245/Α/09-12-20), σύμφωνα με την αριθμ. 24/2021 (ΑΔΑ:6ΒΑ2ΩΞΧ-6ΩΠ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας.
 7. Έγκριση  εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Ζαλόγγου (Πολ. Προστασία 2022) ».
 8. Έγκριση  εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Λούρου (Πολ. Προστασία 2022) ».
 9. Καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα, που εκπρόσωπός του θα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΠ.
 10. 1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.
 11. Έγκριση εγγραφών ατόμων στη νέα δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ έναντι Τροφείων.
 12. Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πρέβεζας, Νομού Πρέβεζας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ


Ακολουθήστε το onprevezanews.gr στο Facebook και στο Instagram

Διαβάστε πρώτοι τις ειδήσεις στο Google News


 

Προηγούμενο Άρθρο

Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου: Ευλογημένο Επταήμερο: 30 Ιαν. – 5 Φεβ. 2022

Επόμενο Άρθρο

ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ καθηγητών Πρέβεζας: 1o ΕΠΑΛ Πρέβεζας (εργαστήρια εκτός λειτουργίας)

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...