Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023, 13:51

Δήμος Πρέβεζας: 223.000 ευρώ από το Φιλόδημος ΙΙ για αγορά μηχανημάτων

Με το ποσό των 223.00 ευρώ επιχορηγείτε ο Δήμος Πρέβεζας από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, για «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Αρχικά την χρηματοδότηση θα την ελάμβαναν Δήμοι της χώρας με πληθυσμό άνω των 60.000 κατοίκων, ωστόσο υπήρξε τροποποιητική απόφαση με την οποία δίνεται η δυνατότητα και σε Δήμους από 20.000 έως 60.000 σύμφωνα με την τελευταία απογραφή να λάβουν επιχορήγηση της τάξης των 223.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Έτσι ο Δήμος Πρέβεζας, οποίος εντάσσεται στην νέα τροποποιημένη απόφαση με πληθυσμό 31.733 κατοίκους θα λάβει το παραπάνω ποσό, το αμέσως επόμενο διάστημα.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
Η αγορά νέων απορριμματοφόρων οχημάτων.

Στο Παραρτημα ΙΙΙ (Τεχνικά Χαρακτηριστικά των απορριμματοφόρων οχημάτων), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, γίνεται ενδεικτική αναφορά σε Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες μπορεί να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες των Δήμων.

Η αγορά νέων μηχανημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού.

Στο Παραρτημα ΙΙ (Τεχνικές Προδιαγραφές), γίνεται ενδεικτική αναφορά σε Τεχνικές Προδιαγραφές οι οποίες μπορεί να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες των Δήμων σε μηχανήματα και συνοδευτικό εξοπλισμό.

Δείτε όλη την απόφαση

 

Προηγούμενο Άρθρο

Αλλαγή ώρας 2020: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια

Επόμενο Άρθρο

Δημιουργός Fake News ο Κώστας Μπάρκας;

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...