Κυριακή, 26 Μαΐου 2024, 14:52

Ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη λύσσα στα ζώα και τους εμβολιασμούς των κόκκινων αλεπούδων με εμβόλια-δολώματα λόγω της έναρξης της φθινοπωρινής εκστρατείας του 2022»

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/620, της Επιτροπής, η […]