Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022, 1:35

Ενημέρωση του δήμου Πρέβεζας για τα αδέσποτα σκυλιά

Από το έτος 2005, στο Δήμο Πρέβεζας, λειτουργούσε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς, του οποίου η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε το 2019 καθώς αυτό, επί σειρά 14 ετών υπολειτουργίας και συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. Πρωτ. 875/12-4-2005 απόφαση άδεια λειτουργίας καταφυγίου, τις εκθέσεις ελέγχου καταφυγίου του τμήματος Κτηνιατρικής Πρέβεζας στις 20/11/2013, 30/06/2015, 12/04/2016 και 03/09/2019 δεν πληρούσε καν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας διότι στερείται των σχετικών υλικοτεχνικών υποδομών και προδιαγραφών.

Τον Οκτώβριο του 2019 και ως συνέπεια της μη ορθής λειτουργίας του καταφυγίου αδέσποτων τα προηγούμενα έτη, δόθηκε στο Δήμο Πρέβεζας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, εξάμηνη προθεσμία για την δημιουργία νέου σύγχρονου καταφυγίου σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Η Νέα Δημοτική Αρχή, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη με αίσθηση ευθύνης προς τους Δημότες καθώς και στο ζήτημα της προστασίας, του σεβασμού και της αγάπης στα ζώα αλλά και της αντιμετώπισης του προβλήματος προϊόν της ανευθυνότητας προς το σύνολο των διπλά ανεύθυνων που τα εγκαταλείπουν, με την ανάληψη των καθηκόντων της, προέβη άμεσα και τάχιστα στις απαιτούμενες ενέργειες με στόχο την δημιουργία του αναγκαίου νέου σύγχρονου και πλήρως λειτουργικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων. Το νέο σύγχρονο λειτουργικό καταφύγιο αδέσποτων το οποίο θα πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να αποτελεί το κεντρικό εργαλείο της πολιτικής της αντιμετώπισης του λεπτού και επικίνδυνου αυτού ζητήματος, αλλά και θα συνάδει με την ευθύνη, την κοινωνική ευαισθησία, και τις αξίες του πολιτισμού του Δήμου μας.

Όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του καταφυγίου πραγματοποιήθηκαν άμεσα και μεθοδικά, όπως άλλωστε τα κάτωθι στοιχεία αποδεικνύουν, μόλις μέσα σε ένα διάστημα λίγων μηνών και συγκεκριμένα 6 μηνών (Οκτώμβριος 2019 – Μάρτιος 2020) σε αντίθεση με την ανευθυνότητα και την απραξία για πάνω από δέκα έτη.

Προς την κατεύθυνση αυτή ο Δήμος, αξιοποιώντας το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών, το Δεκέμβριο, υπέβαλλε πρόταση με πλήρη φάκελο για δημιουργία νέου καταφυγίου, προϋπολογισμού 438.000 ΕΥΡΩ εκ των οποίων το ποσό των 138.000 ΕΥΡΩ είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου Πρέβεζας.

Για την υποβολή της πρότασης ο Δήμος προέβη στις εξής ενέργειες:

Στην σύνταξη:

 • Τοπογραφικού διαγράμματος, του ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η νομοθεσία για τα καταφύγια αδέσποτων ζώων.
 • Αρχιτεκτονική μελέτη του υπό ίδρυση καταφυγίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του καταφυγίου.
 • Μελέτη εξοπλισμού του καταφυγίου.
 • Μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση του καταφυγίου
 • Αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου και του εξοπλισμού σύμφωνα με την νομοθεσία των Δημοσίων Έργων.

Υποβολή φακέλου για το υπό ίδρυση καταφύγιο και λήψη εγκρίσεων από:

 • Την Διεύθυνση Δασών Ν. Πρέβεζας
 • Την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ν. Πρέβεζας
 • Τον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού
 • Την ΔΕΥΑ Πρέβεζας
 • Την Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Πρέβεζας σχετικά με τις χρήσεις γης.

Υποβολή φακέλου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος περιέλαμβανε:

 • Αρχιτεκτονική Μελέτη του καταφυγίου
 • Τεχνική έκθεση σκοπιμότητας
 • Αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών, της κατασκευής και του εξοπλισμού
 • και έλαβε έγκριση σκοπιμότητας.

Υποβολή φακέλου στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε Πρέβεζας, προκειμένου να λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταφυγίου με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Τεχνική μελέτη περί της κτιριακής συγκροτήσεως της υπό ίδρυση µονάδας.
 • Μελέτη υπολογισμού και διαχείρισης αποβλήτων.
 • Χρηματικό παράβολο υπέρ ∆ηµοσίου.
 • Υπεύθυνη δήλωση κτηνιάτρου ότι αναλαμβάνει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήµατος.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα µε κάτοψη των εγκαταστάσεων και του οικοπέδου.
 • Έκθεση περιγραφική του εξοπλισμού.
 • Τις εγκρίσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών.

Το ποσό που εισπράττει ο Δήμος μέσω του λογαριασμού της ΔΕΥΑΠ ανέρχεται περίπου σε 50.000 ΕΥΡΩ. Από αυτά 35.000 ΕΥΡΩ αφορούν την σίτιση των ζώων.

Κάθε χρόνο ο Δήμος μέσω ανοιχτού διαγωνισμού προμηθεύεται την αναγκαία ποσότητα τροφής. Συνάπτει σύμβαση με ιδιώτη κτηνίατρο για όλες τις απαραίτητες κτηνιατρικές φροντίδες των τετράποδων φίλων μας ( εμβολιασμοί, στειρώσεις, αποπαρασιτώσεις κ.λ.π.) που το ύψος της ανέρχεται σε 24.594 ΕΥΡΩ.

Την τρέχουσα χρονιά έχουμε μια αύξηση της συγκεκριμένης δαπάνης κατά 20% σε σχέση με την περσινή καθώς επίσης και ποσό 3.000 ΕΥΡΩ για την περισυλλογή από εξειδικευμένο συνεργείο.

Ο Δήμος μας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες διαβιώσεις των ζώων στο υπάρχον καταφύγιο έχει σύμβαση με ιδιώτη που έχει επιφορτισθεί με την παροχή τροφής και νερού στα αδέσποτα, καθημερινή καθαριότητα του χώρου, συνεργασία με τον κτηνίατρο για παροχή βοήθεια κατά τις κτηνιατρικές φροντίδες. Ο ιδιώτης αυτός είχε επιπλέον αναλάβει σε συνεργασία με υπαλλήλους του Δήμου την περισυλλογή επικίνδυνων αδέσποτων ζώων. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες με λήξη τον Ιούνιο του 2020 και η αρμόδια υπηρεσία εντός του Μαΐου συντάσσει τους όρους της νέας σύμβασης.

Το αντικείμενο αυτό λόγω της δυσκολίας που παρουσιάζει και την ευθυγράμμιση με την εθνική νομοθεσία η νέα δημοτική αρχή προέβλεψε το απαραίτητα ποσό των 3000 ΕΥΡΩ στον προϋπολογισμό του Δήμου, για σύμβαση με εξειδικευμένο συνεργείο.

Αρμόδια για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων είναι η πενταμελής επιτροπή η οποία αποτελείτε: Δύο (2) μέλη της οποίας ορίζονται από τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νομίμως και που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα.

Ένας (1) κτηνίατρος, που ορίζεται από τον οικείο Δήµο και ο οποίος είναι, κατά προτίμηση, ο υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού άλλος ιδιώτης κτηνίατρος.

Ένας (1) εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι µέλος νοµίµως αναγνωρισμένου επαγγελµατικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος του οικείου ∆ήµου.

Ένας (1) εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο, µε τον αναπληρωτή του.

Η επιτροπή αυτή συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σε αυτή διαβιβάζονται και τα σχετικά έγγραφα σε περίπτωση επίθεσης σκύλου από το αρμόδιο γραφείο της διεύθυνσης υγείας της περιφέρειας κατόπιν εντολής κτηνιατρικής παρακολούθησης από το Νοσοκομείο Πρέβεζας καθώς και το αντίγραφο που χορηγείται στο θύμα προκειμένου να απευθυνθεί στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου εάν είναι αδέσποτο.

Το σύνολο των εγγράφων για επιθέσεις σκύλων ανέρχονται σε δέκα τρία (13) από αρχές Σεπτεμβρίου.

Η επιτροπή ανάλογα με το περιστατικό κρίνει την περισυλλογή η μη του ζώου στο χώρο που έχει υποδείξει ο κτηνίατρος και παρακολουθείται για 20 ημέρες. Στην συνέχεια επιστρέφει στο φυσικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον νόμο. 4235/2014 ∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, οδηγούνται τµηµατικά στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δηµοτικά κτηνιατρεία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδοµή και µπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστηµα τα προς περίθαλψη ζώα, µέχρι την αποθεραπεία τους, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σηµαίνονται µε ηλεκτρονική σήµανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση.

Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυµατισµένα ή πάσχουν από ιάσιµο νόσηµα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

Οι παράγραφοι 10, 11 και 12 του άρθρου 9 αντικαθίστανται ως εξής:

«10. Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται.

Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόµενων αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, οι ∆ήµοι, οι οποίοι µάλιστα δύνανται να δηµιουργήσουν και σηµεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόµενα µε αυτούς φιλοζωικά σωµατεία και ενώσεις.

Με απόφαση της πενταµελούς επιτροπής της παραγράφου 12 ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες προσδιορισµού της πυκνότητας του πληθυσµού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται, καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους.

Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές µε νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδροµους ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης και επιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα λιµάνια, στα αεροδρόµια, στους σιδηροδροµικούς σταθµούς, στους περιφραγµένους αρχαιολογικούς χώρους και στους περιφραγµένους χώρους του Οργανισµού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Για τα δεσποζόμενα ζώα υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης του.

Επιπλέον ο Δήμος έχει προμηθευτεί ειδικό μηχάνημα (scanners) για τον έλεγχο του τσιπαρίσματος των δεσποζόμενων ζώων που αποτελεί υποχρέωση με βάση της εθνικής νομοθεσίας του κάθε ιδιοκτήτη του ζώου. Το μηχάνημα αυτό παραδόθηκε στην Δημοτική Αστυνομία και ξεκινά άμεσα την διενέργεια ελέγχων τόσο σε αδέσποτα όσο και σε δεσποζόμενα.

Ο Δήμος μας έχει τοποθετήσει σε επιλεγμένα σημεία ταΐστρες για την διατροφή των αδέσποτων ζώων. Συνεργείο του Δήμου σε συνεργασία με φιλοζωικά σωματεία, θα εφοδιάζει με την απαραίτητη ποσότητα τροφής τις ταΐστρες αυτές.

Ο Δήμος συνάπτει σύμβαση με ιδιώτη κτηνίατρο για όλες τις απαραίτητες κτηνιατρικές φροντίδες των τετράποδων φίλων μας.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσίας σε κτηνίατρο στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος προστασίας αδέσποτων ζώων του Δήμου Πρέβεζας.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιούνται οι παρακάτω υπηρεσίες:

 • Εμβολιασμός αδέσποτων σκύλων
 • Αποπαρασίτωση,
 • Χειρουργική στείρωση των θηλυκών σκύλων
 • -//- -//- -//- γατών
 • Την ηλεκτρονική σήμανση των ζώων, με microchip.
 • Γενική εξέταση αίματος
 • Ελαφριά έκτακτα περιστατικά
 • Παρακολούθηση λυσσίποπτων ζώων

Το ύψος της σύμβασης ανέρχεται σε 24.594 ΕΥΡΩ.

Την τρέχουσα χρονιά έχουμε μια αύξηση της συγκεκριμένης δαπάνης κατά 20% σε σχέση με την περσινή ώστε να γίνουν περισσότεροι εμβολιασμοί και στειρώσεις.

Ο κτηνίατρος είναι υπεύθυνος εν γένει για την εφαρμογή κάθε διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και για την εκτέλεση των εργασιών όπως προβλέπονται στην παρούσα μελέτη. Είναι επίσης υπεύθυνος για την προμήθεια των σκευασμάτων, εμβολίων και αναλώσιμων υλικών που είναι απαραίτητα για να εκτελεστούν οι ως άνω υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την σωστή εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.

Επιβλέπει τα αδέσποτα ζώα που φιλοξενούνται.

Βρίσκεται πάντα στη διαθεσιμότητα της Δημοτικής Αρχής για την αντιμετώπιση τυχών εκτάκτων περιστατικών ακόμα και σε ώρες εκτός λειτουργίας του Δημοτικού Καταφυγίου.

Ενημερώνει τα βιβλία που ορίζει το άρθρο 7 του Ν.463/1978. Τα βιβλία αυτά είναι: βιβλίο επιθεωρήσεων, βιβλίο καταχωρήσεως διαγιγνωσκομένων μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δηλώσεως, βιβλίο διενεργούμενων προληπτικών εμβολιασμών εναντίον μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δηλώσεως, βιβλίο πραγματοποιούμενων απολυμάνσεων, βιβλίο υγιεινής κατάστασης νεοεισερχομένων σκύλων η ενημέρωση του βιβλίου εισερχομένων – εξερχομένων σκύλων.

Έχει την ευθύνη για την τήρηση του μητρώου σκύλων αδέσποτων ζώων του Δήμου.

Εξετάζει κάθε νεοεισερχόμενο ζώο.

Διαγιγνώσκει τυχόν ασθένειες και εφαρμόζει της ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή.

Ενημερώνει της Δ/νσης Κτηνιατρικής σε περίπτωση μεταδοτικής ασθένειας.

Από τα παραπάνω καθίσταται πλέον σαφές και ξεκάθαρο ότι η νέα Δημοτική αρχή με συντονισμένες ενέργειες και δουλειά ,σε διάστημα ολίγων μηνών δίχως να χάσει χρόνο και διαθέσιμα προγράμματα σε αντίθεση των δέκα και πλέον ετών από το 2005, έθεσε όλες τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία αφενός μεν ενός σύγχρονου καταφυγίου και διαχείρισης για τα εγκαταλελειμμένα ζώα συντροφιάς από τους διπλά ανεύθυνους δημότες ως προς αυτά και ως προς το κοινωνικό σύνολο. Αδέσποτα, τα οποία συναντάμε στους δρόμους και επιζητούν τόσο την υποστήριξή μας άλλα και άλλο τόσο επίσης έχουμε την ευθύνη να προστατέψουμε τους Δημότες από την επικινδυνότητα του πολυετούς άλυτου προβλήματος. Η Δημοτική Αρχή για την αντιμετώπιση του προβλήματος και έχοντας καλύψει κάθε απαραίτητη ενέργεια, αναμένοντας απλά την εκταμίευση του προγράμματος για την κατασκευή του νέου καταφυγίου, δρα με μία σειρά δράσεων και συνεργιών με τις φιλοζωικές, φορείς και επαγγελματίες του τομέα στο πλαίσιο του δυνατού και που της επιτρέπει το στενό νομικό πλαίσιο. Το ζήτημα έχει τρεις διαστάσεις ως προς το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Το πρόβλημα του παρελθόντος της έλλειψης οργάνωσης και της παράτυπης λειτουργίας του παλαιού καταφυγίου επιλύεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος για το καταφύγιο που βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Ως προς το παρόν, η Δημοτική Αρχή ενεργεί ήδη με δράσεις σίτισης, ελέγχου και κτηνιατρικής φροντίδας των αδέσποτων σε συνεργασία με κάθε νόμιμα εμπλεκόμενο αλλά και μέσα από δράσεις μας θα επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η σωστή ενημέρωση για τη συμπεριφορά μας και την αντιμετώπιση ως προς τα αδέσποτα. Ο Δήμος στοχεύει μέσα από προγράμματα και δράσεις με ειδικούς να πηγαίνει σε σχολεία και να παρουσιάζει στα παιδιά όλων των ηλικιών (από νηπιαγωγεία έως και Λύκεια), ένα ειδικό «διαδραστικό πρόγραμμα» ,το οποίο μελετά και σχεδιάζει- ώστε να μάθουν να  σέβονται, να αγαπούν και να αντιμετωπίζουν με  σωστό τρόπο τα ζώα συντροφιάς ώστε να μην καταλήξουν ποτέ αδέσποτα και το πώς θα λειτουργούν με τα υπάρχοντα αδέσποτα. Τέλος ως προς το μέλλον θα πρέπει να κερδηθεί το πιο σημαντικό στοίχημα όλων που αφορά κάθε Δημότη και είναι η πηγή του όλου προβλήματος, το στοίχημα όλων που είναι το «Ούτε ένα νέο αδέσποτο στο Δήμο μας!». Η αρχή της λύσης θα δοθεί με την κατασκευή και λειτουργία του νέου καταφυγίου για τα υπάρχοντα αδέσποτα αλλά η ολική λύση θα την κερδίσουμε μέσα από την ατομική ευθύνη του καθενός μας σταματώντας να «γεννάμε» αδέσποτα από ανευθυνότητα προς τα ζωάκια και από έλλειψη σεβασμού προς τους συνδημότες.

Η πηγή του κακού ίσως αφορά τους λίγους που εγκαταλείπουν τα ζώα συντροφιάς, αλλά οι συνέπειες του προβλήματος σίγουρα μας αφορούν όλους! Ως Δημοτική Αρχή μαζί με τους Δημότες και με ευαισθησία στο πλευρό των εγκαταλελειμμένων ζώων συντροφιάς, δεν θα εγκαταλείψουμε στιγμή τη «συμμαχία των καλύτερων φίλων» στον κόσμο, απαντώντας με την ευθύνη και τη συνέπεια των πολλών στην ανευθυνότητα των όσων λίγων που εγκαταλείπουν την ευθύνη προς το κοινωνικό σύνολο και την ανθρωπιά προς τη ζωή.

Προηγούμενο Άρθρο

Η πρεβεζάνα πρωτάθλήτρια του τένις Δέσποινα Παπαμιχαήλ μένει σπίτι και γυμνάζεται (βίντεο)

Επόμενο Άρθρο

Εξέλιξη κρουσμάτων κορωνοϊού στην Ήπειρο (Μ. Τετάρτη15 Απριλίου)

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...