Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024, 9:58

Υπεύθυνος Covid-19 για τον Δήμο Πάργας ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μπούσιος

Με την υπ’ αριθμό  απόφασης 564/2020 του Δημάρχου Πάργας Νίκου Ζαχαριά, ορίστηκε συντονιστής  και υπεύθυνος διαχείρισης κρουσμάτων covid-19 για τον περιορισμό μετάδοσης του κορωνοϊιού στους χώρους εργασίας του Δήμου, τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών – Οικονομικών Θεμάτων και Κοινωνικής Πολιτικής Μπούσιο Δημήτριο, με αναπληρώτριά του την Ευδοξία Πάλλη.

Ο συντονιστής και ο αναπληρωτής του μεριμνούν:

Α. Για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και μετάδοσης του κορωνοιού ανάμεσα στους εργαζομένους,

Β. Για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 σε εργαζομένους της οργανικής μονάδας και

Γ. Για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα που θα ανακύπτει και τη σωστή τήρηση των μέτρων, την ενημέρωση του προσωπικού και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας για τους υπαλλήλους και το κοινό.

Η αρμοδιότητα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID 19, θα ασκείται αποκλειστικά από τον Δήμαρχο, μετά από γνώμη του Δ/ντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Πρέβεζας.

Η παρούσα να αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάργας.

Προηγούμενο Άρθρο

Περικοπή αποδοχών μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας λόγω συμμετοχής σε απεργίες

Επόμενο Άρθρο

Με παρεμβάσεις του Στέργιου Γιαννάκη η 24ωρη λειτουργία του Κ.Υ Καναλακίου

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...