Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024, 2:47

Το πρόγραμμα Σπουδών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του Χρήστου Μπάκα

Συγκεκριμένα σε άρθρο του ο Χρήστος Μπάκας Καθηγητής Πληροφορικής, Διευθυντής του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πρέβεζας αναφέρει: “Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι μια διαδικασία κατά την οποία οι ενήλικες συμμετέχουν σε οργανωμένες δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στην κατανόηση δεξιοτήτων, την απόκτηση νέων γνώσεων αλλά και την υιοθέτηση νέων στάσεων και αντιλήψεων αναφορικά με δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Καθ ‘όλη της ζωής τους τα άτομα είναι απαραίτητο να αναβαθμίζουν τις γνώσεις τους, τις δεξιότητές τους και τις ικανότητές τους.
Η εκπαίδευση είναι μια δια βίου διαδικασία. Είναι η βασικότερη επένδυση για το παρόν και το μέλλον του κάθε ανθρώπου. Είναι το σημαντικότερο εργαλείο που οδηγεί στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της κάθε χώρας και στην κοινωνική αλλαγή. Είναι ένα όχημα για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Τα άτομα έχουν το δικαίωμα να μαθαίνουν και να είναι ενταγμένα στην εκπαιδευτική διαδικασία καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ηλικία για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές διαδικασίες και προγράμματα σπουδών.
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), τα οποία δημιουργήθηκαν για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, είναι σχολεία ενηλίκων, και στο πρόγραμμα σπουδών τους χρειάστηκε να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων καθώς και οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησής τους. Το πρόγραμμα σπουδών των ΣΔΕ σχεδιάστηκε έτσι ώστε να κάνει το σχολείο ελκυστικό για τους εκπαιδευόμενους, καθώς τοποθετεί τον εκπαιδευόμενο στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας.
Ενώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τα ΣΔΕ εστιάζουν στην επαγγελματική κατάρτιση, τα ελληνικά ΣΔΕ εστιάζουν στην εκπαίδευση και μάλιστα στην ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, παρέχοντας στους απόφοιτους ενήλικες τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου.
Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διά βίου μάθηση και τις προδιαγραφές που έθεσε η Ευρώπη για τα ΣΔΕ, τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν αποτελεσματικότερα οι ενήλικες. Η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων – γραμματισμών προσαρμόζεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων.
Αυτό που κυρίως επιδιώκεται μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών είναι η ανάπτυξη της ικανότητας να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Επίσης η τόνωση της αυτοεκτίμησης, προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία στην οποία είναι ενταγμένοι.
Ταυτοχρόνως υιοθετούνται σημαντικές καινοτομίες:
• Εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων, η περιγραφική αξιολόγηση, που διαφοροποιείται εντελώς από τους σχολικούς ελέγχους δίνοντας βάρος στην πορεία και την πρόοδο του κάθε εκπαιδευόμενου χωρίς να τον συγκρίνει με την πορεία και την πρόοδο των υπολοίπων.
• Απουσία διαγωνισμών και βιβλίων με συγκεκριμένη διδακτέα ύλη, εφόσον οι διδακτικές ενότητες των γραμματισμών σχεδιάζονται από τους εκπαιδευτικούς με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους.
• Ενεργητική και συμμετοχική μάθηση μέσα από μεθόδους και τεχνικές που ευνοούν τη συμμετοχή, καθώς και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης.
• Ύπαρξη συμβουλευτικών υπηρεσιών (ένας ψυχολόγος και ένας σύμβουλος σταδιοδρομίας σε κάθε σχολείο) προκειμένου να υποστηρίζουν τον εκπαιδευόμενο στην προσπάθειά του και να του ανοίγουν δρόμους για τη βελτίωση και την εξέλιξή του.
• Ευέλικτο πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά διαφοροποιείται από σχολείο σε σχολείο αλλά και από χρονιά σε χρονιά.
Ας μην ξεχνάμε ότι σκοπός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, είναι η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, καθώς επίσης και η αύξηση των δυνατοτήτων απασχόλησής τους. Εξάλλου, ακόμη και το όνομα των Σχολείων αυτών παραπέμπει στον στόχο τους: Να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία σε όλους εκείνους που δεν έχουν απλώς στερηθεί τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες, αλλά έχουν συγχρόνως χρεωθεί τη σχολική αποτυχία μεταφράζοντάς την, πολλές φορές, σε προσωπική ανικανότητα. Τα δυσάρεστα συναισθήματα που έχουν συνδέσει με το σχολείο και τη σχολική ζωή στο παρελθόν δεν αλλάζουν μόνον και μόνον επειδή πήραν τη γενναία απόφαση να επιστρέψουν στα θρανία, αλλά χρειάζεται να τα διαχειριστούν μέσα από τις κατάλληλες διεργασίες και την κατάλληλη υποστήριξη.
Σε τοπικό επίπεδο, το ΣΔΕ Πρέβεζας ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 2018 και βρίσκεται στο δεύτερο έτος της λειτουργίας του. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι ταχύρρυθμο και διαρκεί 2 σχολικά έτη. Ο τίτλος σπουδών του ΣΔΕ είναι ισότιμος του απολυτηρίου Γυμνασίου.
Το σχολείο εδρεύει στο κτιριακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (παράρτημα Πρεβέζης – πρώην ΤΕΙ) στο Ψαθάκι και λειτουργεί καθημερινά 4:15 – 8:00 μ.μ. (τηλ. 2682046526).
Μπορείτε από τώρα να κάνετε αίτηση προεγγραφής για το νέο σχολικό έτος 2020-202.1 Συμπληρώστε είτε την αίτηση που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας http://sdeprevezas.wordpress.com είτε την αίτηση που θα σας δοθεί στο σχολείο μας και καταθέστε την στο γραφείο του σχολείου (ώρες εγγραφών 5:00 – 7:00μ.μ.).”

Προηγούμενο Άρθρο

Νέα Ένωση Ξενοδόχων Πρέβεζας: Ξενοδοχεία σε λειτουργία

Επόμενο Άρθρο

ΟΑΕΔ: Τα επιδόματα που θα δοθούν στους ανέργους και εποχικά απασχολούμενους – Πότε θα καταβληθούν

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...