Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024, 18:16

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας σας γνωρίζει ότι, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. πρωτ.: 102027/ΓΔ5/30-07-2020  εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ, με θέμα: «Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά»,

καλούνται οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας ΠΥΣΔΕ Πρέβεζας να υποβάλουν αιτήσεις:

α) για τοποθέτηση λειτουργικά υπεραρίθμου και για συμπλήρωση ωραρίου,

β) για προσωρινή τοποθέτηση,

γ) για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ,

δ) για τοποθέτηση αποσπασμένου εκπ/κού από άλλο ΠΥΣΔΕ,

ε) για διάθεση στη ΔΔΕ Πρέβεζας

από Τετάρτη 05-08-2020 ως και Δευτέρα 10-08-2020 ώρα 15.00.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας ηλεκτρονικά (σκαναρισμένες με υπογραφή) στο email της υπηρεσίας (mail@dide.pre.sch.gr).

Τονίζεται ότι οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών μπορούν (και πρέπει) να είναι ανεξάρτητες των κενών, καθώς κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων ενδέχεται να προκύψουν και άλλα κενά από εκπαιδευτικούς που μετακινούνται εντός του νομού.

Επισημαίνεται ότι καθότι πιθανώς θα προκύψουν αλλαγές στα δεδομένα βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι πίνακες λειτουργικών κενών, οι τοποθετήσεις ενδέχεται να επικαιροποιηθούν/τροποποιηθούν κατά την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Ο  Αναπληρωτής Διευθυντής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας

Τσουμάνης Σταύρος

Προηγούμενο Άρθρο

Αλλαγές στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Όλοι οι εργαζόμενοι εντάσσονται στο πρόγραμμα ανεξάρτητα από την ημερομηνία πρόσληψης

Επόμενο Άρθρο

Ο βιρτουόζος των πνευστών Θανάσης Βασιλόπουλος στην Πρέβεζα

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...