Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023, 0:54

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Ν. Πρέβεζας: Σχολικά γεύματα

Τα τελευταία χρόνια με τη συνεργασία του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων υλοποιείται πρόγραμμα διανομής σχολικών γευμάτων στα σχολείαως εθνικό πρόγραμμα ενταγμένο στον κρατικό προϋπολογισμό. Ένα μέτρο  που εφαρμόζεται με στόχο την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων που συμμετέχουν, στο πλαίσιο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής και συντελεί στην μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού και στη βελτίωση των παιδαγωγικών και γνωστικών αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Πάνω από χίλια εξακόσια (1.600) δημοτικά σε όλη τη χώρα έχουν ενταχθεί στον θεσμό των σχολικών γευμάτων αλλά για ένα ακόμη σχολικό έτος καμία από τις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας δεν συμπεριλήφθηκε, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν και η περιοχή μας χαρακτηρίζεται από χαμηλά εισοδήματα και υψηλά επίπεδα ανεργίας και απ’ ότι φαίνεται έχουν ενεργοποιηθεί οι σχετικές διαδικασίες για ένταξη των δημοτικών σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας στο Πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων, με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας να εισηγείται θετικά στην ένταξη του συνόλου των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων Πρέβεζας και Ζηρού, όπως αναφέρεται στο με Αριθ. Πρωτ. Φ.31.2/4713 Έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου (11-06-2021) προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για τους λόγους αυτούς απαιτούμε από τους αρμόδιους φορείς και τα αρμόδια Υπουργεία να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε:

  • τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που επιθυμούν, να ενταχθούν στο πρόγραμμα
  • Τα σχολικά γεύματα να γενικευθούν σε όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων

Αλλά και να μας ενημερώσουν για ποιο λόγο αποκλείστηκαν ξανά τα δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας από το Πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων, ενώ ακολουθήθηκαν από τους αρμόδιους περιφερειακούς φορείς οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Για το Δ.Σ

Ο πρόεδρος

Φιλλιπούσης Ματθαίος

Ο Γεν. Γραμματέας

Βενετικίδης Θεόδωρος

Προηγούμενο Άρθρο

Ανοιχτή Πρόσκληση σε Σεμινάριο για τα Ηλεκτρονικά βιβλία και τους Φ.Η.Μ.

Επόμενο Άρθρο

Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης: Η δύναμη των τεσσάρων στις 5 Δεκεμβρίου

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...