Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024, 9:39

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: Οι θέσεις της παράταξής μας για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων

Η διαχείριση των απορριμμάτων, που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στη χθεσινή συνεδρίαση, είναι ένα θέμα με περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνιστώσες στο οποίο εμπλέκεται το σύνολο της κοινωνίας, τόσο οι θεσμοί, όσο και οι πολίτες.

Τα απορρίμματα και η διαχείρισή τους λοιπόν, αποτελούν για τους Δήμους ένα μεγάλο πρόβλημα και ταυτόχρονα και ένα στοίχημα οικονομικό και περιβαλλοντικό, το οποίο θα πρέπει να τα διαχειριστούν προς όφελος των δημοτών τους.

Ο Δήμος Πρέβεζας από το 2016 διαθέτει εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ το οποίο είναι σε συμφωνία και αντιστοίχιση με το Περιφερειακό Σχέδιο αλλά και το Εθνικό. Συνεπώς για το Δήμο μας υπάρχει σχέδιο και έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι για την διαχείριση των αποβλήτων. Δυστυχώς οι Δημοτικές Αρχές των τελευταίων χρόνων πιθανόν πιστεύουν πως οι σχεδιασμοί είναι απλά μια γραφειοκρατική υποχρέωση και πως η πεπατημένη μιας λειτουργίας χωρίς κανόνες και στοχοθεσία είναι κάτι σαν συνταγή επιτυχίας ή αναπόδραστο κισμέτ. Η αδυναμία όμως έστω και προσέγγισης κάποιων από τους στόχους που έχουν τεθεί είναι αντικειμενική απόδειξη αποτυχίας.

Δυστυχώς και ενώ πλέον οι Ευρωπαϊκοί και Εθνικοί στόχοι στρέφονται προς την επαναχρησιμοποίηση σε μεγάλο βαθμό των απορριμμάτων ώστε να επιτευχθεί η μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία, εμείς συζητάμε για την αποκομιδή και καύση των απορριμμάτων και για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης .

Αντί λοιπόν να μας απασχολεί η μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία που στοχεύει στην επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, στην ελαχιστοποίηση της εκμετάλλευσης των διαθέσιμων πόρων και της ενέργειας και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης εμείς ακόμη δεν έχουμε Σταθμό Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στο Δήμο μας και οι πολίτες χρεώνονται με τεράστια ποσά για την μεταφορά και μόνο των απορριμμάτων στη Μονάδα Επεξεργασίας στα Ιωάννινα, ενώ η Δημοτική αρχή με τη στάση της στο ΦΟΔΣΑ τορπιλίζει την προνομιακή για την περιοχή μας Τιμολογιακή πολιτική του Φορέα.

Και ενώ από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας θα έπρεπε σήμερα να αποτελεί επιλογή ο μετασχηματισμός του ισχύοντος γραμμικού μοντέλου ανάπτυξης σε κυκλικό μοντέλο ανάπτυξης η κυβέρνηση πρόσφατα έθεσε  σε εφαρμογή άλλο ένα σχέδιο εις βάρος του περιβάλλοντος και του δημοσίου συμφέροντος με την έγκριση του αντιπεριβαλλοντικού Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), φιμώνοντας και παρακάμπτοντας και το Κοινοβούλιο επιλέγοντας να μην ακολουθήσει τη διαδικασία του 2015, όπου είχε πραγματοποιηθεί ευρεία διαβούλευση και συζήτηση στη Βουλή, και να μην ακούσει τις απόψεις των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Το νέο Εθνικό Σχέδιο για τη Διαχείριση Αποβλήτων, παρά την περιορισμένη διαβούλευση και συζήτηση, που εγκρίθηκε, με fast track διαδικασίες από το Υπουργικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει:

-Την καύση και την ιδιωτικοποίηση ως μονόδρομο στη διαχείριση απορριμμάτων με μεταφορά υψηλού κόστους στους πολίτες και τους επαγγελματίες και

-Την υποτίμηση και υπονόμευση της ανακύκλωσης και της ευρωπαϊκής στρατηγικής πρόληψης αποβλήτων και άρα την καθυστέρηση της Ελλάδας

Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον η παράταξή μας έχει ήδη προγραμματικά καταθέσει μια σειρά από προτάσεις τις οποίες και συνοπτικά επαναλαμβάνουμε ξανά στην κατεύθυνση της εύρεσης λύσεων.

Προτείνουμε λοιπόν:

  • Επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης με την εταιρεία που διαχειρίζεται το εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων(ΜΕΑ) αναφορικά με την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα που υποχρεούνται οι Δήμοι να την τροφοδοτούν.
  • Άμεση δημιουργία του ΣΜΑ Πρέβεζας με το κόστος να καλύπτεται από την Περιφέρεια ή τον ΦΟΔΣΑ.
  • Διεκδίκηση επιχορήγησης από την Πολιτεία προς τον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ, ως επιβράβευση για την ολοκληρωμένη διαχείριση που υλοποιεί η Ήπειρος, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος διαχείρισης του φορέα, οπότε και θα μειωθούν οι εισφορές από του Δήμους και όλο αυτό το όφελος θα επιστραφεί προς τους δημότες με σταθερά ή μειωμένα δημοτικά τέλη.
  • Επικαιροποίηση και ενεργοποίηση του ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ώστε να αποτελέσει το εργαλείο που θα καθορίσει την στρατηγική του Δήμου για την επίτευξη των στόχων του τα επόμενα έτη.
  • Ίδρυση κατάλληλου Συντονιστικού Μηχανισμού υπεύθυνου για την οργάνωση και παρακολούθηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό και την οργάνωση της υπηρεσίας καθαριότητας, τον εκσυγχρονισμό του στόλου των απορριμματοφόρων, ανανέωση των κάδων, αύξηση και μονιμοποίηση του προσωπικού καθαριότητας.
  • Μεγιστοποίηση των προσπαθειών για δραστική αύξηση της ανακύκλωσης. Οι Δήμοι που κάνουν διαλογή στην πηγή και έχουν ψηλά ποσοστά ανακύκλωσης μειώνουν την εισφορά τους και βγαίνουν κερδισμένοι. Η αύξηση της ανακύκλωσης και η παράλληλη μείωση των απορριμμάτων είναι λοιπόν ένας μεγάλος στόχος για το Δήμο μας και πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν ανάλογες δράσεις. Δυστυχώς η διαδικασία της ανακύκλωσης έχει αφεθεί στην ευαισθησία των ίδιων των δημοτών και όπως έχουμε πληροφορηθεί δεν εφαρμόζεται και στο σύνολο του Δήμου. Η διαχείριση είναι το κατεξοχήν θέμα όπου θα μπορούσε να αναπτυχθεί ο «παιδευτικός» ρόλος του Δήμου. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση ως προς την πορεία της, έστω και λίγης, ανακύκλωσης που υπάρχει και φυσικά καμία προσπάθεια εκπαίδευσης των δημοτών (με συναφείς εκδηλώσεις, σεμινάρια ή ακόμα και φυλλάδια) στον τομέα αυτό.
  • Οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (αποβλήτων τροφίμων /πράσινων αποβλήτων) .
  • Πιλοτική εφαρμογή συστήματος διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή (μέσα σε κάθε σπίτι – κήπο της περιοχής που θα επιλεγεί) με ευθύνη των ενήμερων από των Δήμο δημοτών, και ανταποδοτική πολιτική (π.χ. μείωση δημοτικών τελών). Διαχωρισμός οργανικών, χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού, γυαλιού κλπ ανακυκλώσιμων, στο κάθε νοικοκυριό και συλλογή τους από την Υπηρεσία του Δήμου.
  • Προώθηση κομποστοποίησης, μιας πολύ σημαντικής φυσικής διαδικασίας κατά την οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια πλούσια ουσία, το κομπόστ, που είναι πολύ χρήσιμο για το έδαφος. Μέσα στους κάδους ο καθένας μπορεί να πετάξει τσόφλια αυγών, φλούδες από τα φρούτα και τα λαχανικά, και πολλά άλλα οργανικά υπολείμματα που καθημερινά πετάμε στα σκουπίδια. Αυτά μετατρέπονται σε λίπασμα (κομπόστ) που είναι κατάλληλο για τις γλάστρες και τους κήπους. Για την δράση προτείνεται η δωρεάν διάθεση κάδων κομποστοποίησης στους ενδιαφερόμενους δημότες, με παράλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση για τη λειτουργία και τη χρησιμότητά τους.
  • Ένταξη προγραμμάτων ανακύκλωσης σε όλα τα σχολεία.

Και το κυριότερο όλων. Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση όλων των δημοτών σε θέματα διαχείρισης και ανακύκλωσης, έτσι ώστε να έχουμε ενήμερους και υπεύθυνους πολίτες.

Η πόλη μας εξάλλου είναι το κοινό μας σπίτι.

Aς το φροντίσουμε όλοι!

Πρέβεζα 16/2/2021

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Ευκλείδης Φονταράς

Βασίλης Κωστούλας

Θανάσης Ανωγιάτης

Παναγιώτης Λελοβίτης

Προηγούμενο Άρθρο

Παράταση έως 31/3 η επέκταση σχεδίου του Δήμου Πρέβεζας

Επόμενο Άρθρο

Κορονοϊός: 29 νεκροί και 1121 νέα κρούσματα – 2 Π.Ε Πρέβεζας, 12 Π.Ε Ιωαννίνων, 1 Π.Ε Άρτας και 5 Π.Ε Θεσπρωτίας

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...