Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024, 12:35

Σαριάνογλου και Παγγές συνεχίζουν το έργο τους σε Ζάλογγο και Λούρο

Οι δύο αντιδήμαρχοι Γιώργος Σαριάνογλου και Νίκος Παγγές, θα λέγαμε ότι κέρδισαν τα προσωπικά τους στοιχήματα που είχαν βάλει στις Δ.Ε Ζαλόγγου και Δ.Ε Λούρου αντίστοιχα, με τον Δήμαρχο Πρέβεζας Νίκο Γεωργάκο, να τους ανανεώνει την θητεία τους για έναν ακόμη χρόνο, σύμφωνα με πληροφορίες του onprevezanews.gr.

Και οι δύο αντιδήμαρχοι εργάστηκαν μεθοδικά και πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στην μέχρι σήμερα πορεία τους, παρουσιάζοντας ένα εξαιρετικό έργο.

Έτσι οι Αντιδήμαρχοι ο Σαριάνογλου Γεώργιος του Παναγιώτη για τη Δημοτική Ενότητα Ζαλόγγου, και ο Παγγές Νικόλαος του Δημητρίου για τη Δημοτική Ενότητα Λούρου, θα συνεχίσουν να ασκούν πλέον των καθ ύλην αρμοδιοτήτων και τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες:

 • Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Έχουν την ευθύνη της λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης.
 • Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται ,στη δημοτική ενότητα.
 • Την εποπτεία της συντήρησης του Δημοτικού και Αγροτικού Δικτύου στις Δημοτικές Ενότητες.
 • Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία των Δημοτικών Κτιρίων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου
 • Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 • Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων
 • Υπογράφουν αντί του Δημάρχου έγγραφα που αφορούν τομείς ευθύνης τους. Σε περίπτωση που χειρίζονται θέματα μείζονος σημασίας, υποχρεούνται να μας προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα προς συνεννόηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.
 • Την υπογραφή των βεβαιώσεων, βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων Ζαλόγγου και Λούρου.
 • Συνεργάζονται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

Η επίσημη ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη διαύγεια έως 31 Αυγούστου.

Προηγούμενο Άρθρο

Βαγγέλης Ροπόκης: Ανανεώνεται η συνεργασία με τον Νίκο Γεωργάκο

Επόμενο Άρθρο

Κυρώθηκε η συμφωνία για την ΑΟΖ Ελλάδας – Αιγύπτου

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...