Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024, 9:56

Ποια η αλήθεια με τα Μεταπτυχιακά των υποψηφίων στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής στην Πρέβεζα;

Μια επιστολή που μας στάλθηκε από υποψήφια του Μεταπτυχιακού τμήματος Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Πρέβεζας, μας έκανε γνωστό ότι στις τελικές αποφάσεις των αρμοδίων και πιο συγκεκριμένα στις τελικές λίστες επιτυχόντων και επιλαχόντων δεν εμφανίζονται πουθενά τα ονοματεπώνυμα, αλλά ούτε και η βαθμολογία αξιολόγησης από τους καθηγητές.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κανείς από τους επιλαχόντες να μην μπορεί να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά του, όπως αυτό της ένστασης, αφού δεν ξέρει απέναντι σε ποιον θα την κάνει.

Τα μοναδικά στοιχεία που αναγράφονται στις λίστες είναι τα αρχικά των υποψηφίων (επιτυχόντες – επιλαχόντες), τα 6 (έξι) τελευταία νούμερα των κινητών τηλεφώνων καθώς και ο αριθμός αίτησης όλων των υποψηφίων.

Όλο αυτό βέβαια γεννά πολλά ερωτηματικά αφού όπως τονίζεται και στην επιστολή διαμαρτυρίας που στάλθηκε προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθηγητή κ. Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, ερωτήματα που σίγουρα θα πρέπει να απαντήσουν και μάλιστα σύντομα οι αρμόδιοι, αν δεν θέλουν να υπάρχουν σύννεφα σχετικά με την διαδικασία επιλογής των επιτυχόντων.

Παρακάτω δημοσιεύεται η επιστολή προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με την σύμφωνη γνώμη της υποψήφιας.

 Προς  

                                                                                       Τον Πρύτανη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

                                                                                Καθηγητή κο Τριαντάφυλλο Αλμπάνη – Ιωάννινα

Επιστολή

Του/της Τ.Σ.

Υποψήφιου/ας για το  Π.Μ.Σ ακαδημαϊκού  έτους 2020-2021 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων -Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Πρέβεζας.

Αφορά την ελλιπή απεικόνιση τελικών πινάκων υποψηφίων επιτυχόντων και επιλαχόντων  Π.Μ.Σ ακαδ .έτους 2020-2021.

Με την υπ΄αριθμ πρωτ. 1304/25-5-2020 αναρτήθηκε η προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων -Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Πρέβεζας, σ’ αυτήν περιλαμβάνονται και τα κριτήρια επιλογής καθώς και η μοριοδότησή τους.

Με την από 6-10-2020 ανάρτησή της, η Συνέλευση του Τμήματος ανακοίνωσε τους πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων ακαδ. έτους 2020-2021.  Στους πίνακες περιλαμβάνονται κατά Α/Α  αρχικά επωνύμου και ονόματος τηλέφωνα επικοινωνίας (6 τελευταία ψηφία) και ο αριθμ. πρωτ. της αίτησης, χωρίς συνολική βαθμολογία ανά υποψήφιο.

Στο ΦΕΚ 3067/31-7-2019 τ Β <<Αναμόρφωση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Ηπείρου με τίτλο: «Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διοικητική των Επιχειρήσεων» με νέο τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας, στο άρθρο 5  -Διαδικασία εισαγωγής φοιτητών αποτυπώνεται: Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4485/2017. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποχρεούνται να καταθέσουν …………

Στο ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ Α N .4485 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» άρθρο  31-όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ . Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. και την οργάνωση των διδακτορικών σπουδών είναι: α) η Σύγκλητος του Ιδρύματος, β) η Συνέλευση του Τμήματος ή η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ. και η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή σε περίπτωση διιδρυματικού Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 43, γ) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., δ) η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, ε) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Ακολούθως στο site του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι αναρτημένη η σύνθεση  της επιτροπής Διοίκησης του Π.Μ.Σ.

Μετά τα παραπάνω τίθενται τα ερωτήματα;

Αφού στην πρόσκληση του φορέα τα επιμέρους κριτήρια μοριοδοτούνται, δημιουργούνται τα ερώτηματα: Γιατί δεν έχουν αναρτηθεί τα μόρια ανά κριτήριο και ανά υποψήφιο στον τελικό πίνακα;

Γιατί δεν έχει δοθεί η δυνατότητα από το Π.Μ Σ στους υποψηφίους να υποβάλλουν ενστάσεις μετά από ανάρτηση προσωρινού πίνακα ή προδημοσίευση προσωρινού πίνακα παρά δημοσιεύτηκε μόνο οριστικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων όπως παρατηρείται σε ανακοινώσεις πινάκων επιτυχόντων άλλων φορέων;

Μετά τη δημοσίευση των πινάκων επιτυχόντων και επιλαχόντων ακαδ. έτους 2020-2021 και αφού λάβετε την παρούσα επιστολή ως ένσταση επί της μορφής των τελικών πινάκων υποψηφίων αλλά και των μορίων ανά υποψήφιο, παρακαλώ να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αρθεί το κλίμα αμφιβολίας που έχει διαμορφωθεί στους συμμετέχοντες υποψηφίους του Π.Μ.Σ ακαδ. έτους 2020-2021.

Πρέβεζα 9-10-2020

Με εκτίμηση    

Τ.Σ.

Σημείωση στην διάθεση μας έχουμε και ολόκληρη την λίστα των επιτυχόντων και των επιλαχόντων

Προηγούμενο Άρθρο

Δημήτρης Σκανδάλης: ‘’Το Νοσοκομείο Πρέβεζας είναι το χειρότερο κτιριακά στην 6η ΥΠΕ’’

Επόμενο Άρθρο

Κάλεσμα Ντίνου Τσόκου προς τις αρχές της πόλης για στήριξη στον ΠΑΣ

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...