Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024, 3:33

ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ: Θετική εισήγηση για την αντιμισθία των αιρετών να μη θεωρείται εισόδημα επαγγελματικής δραστηριότητας

Τη θετική εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και του προϊσταμένου της κ. Κ. Θεοδωρόπουλου, έχει η πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου ώστε η αντιμισθία των αιρετών να μη θεωρείται εισόδημα επαγγελματικής δραστηριότητας που θα ακυρώνει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη.

Η αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών εισηγείται προς τα με αποφασιστική αρμοδιότητα εν προκειμένω, Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, για την ευνοϊκή εξέταση του αιτήματος της Π.Ε.Δ. Ηπείρου και την ανάληψη της κατάλληλης πρωτοβουλίας από τα δύο Υπουργεία, για την ικανοποίηση του αιτήματος.

Γίνεται γνωστό εδώ, ότι με το αρ. 3 της υπ’ αριθμ. 134430/2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος» (Β΄ 392)», όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 329 / 78917/2018 (Β΄ 2090) απόφαση, ορίζεται ότι: «Στο συνολικό εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται με το αγροτικό εισόδημα του άρθρου 2 της απόφασης αυτής, δεν προσμετρώνται τα ακόλουθα: …στ) Έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αιρετών οργάνων, των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, καθώς και αμοιβές και ποσοστά (εκτός μισθού) των μελών του διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων».

Σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας του Υπ. Εσωτερικών ωστόσο, τονίζεται ότι η καθιέρωση της αντιμισθίας είναι αλληλένδετη, κατ’ αρχήν, με την καθιέρωση λήψης υποχρεωτικής ειδικής άδειας από την υπηρεσία τους, για όσους αιρετούς φέρουν την υπαλληλική ιδιότητα. Η καταβολή της, όμως, για όσο χρονικό διάστημα ασκεί τα καθήκοντά του ο δικαιούχος αιρετός, δεν συνεπάγεται την ύπαρξη σχέσης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του Δήμου/Περιφέρειας και αυτού.

Η εν λόγω εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 8/2021 (ΑΔΑ: ΩΙΧΙΟΚΖ3-ΥΚ0) απόφαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου και του υπ’ αριθμ. 129/9-2-2021 εγγράφου της Π.Ε.Δ. προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ επισημαίνεται ακόμα πως το θέμα είχε θέσει ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Ηπείρου κ. Χρήστος Ντακαλέτσης και στον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσα, στην προ καιρού επίσκεψή του στα Ιωάννινα.

Προηγούμενο Άρθρο

Επιμελητήριο Πρέβεζας: Μέχρι πότε και πώς υποβάλλονται οι δηλώσεις για τις αναστολές Μαρτίου

Επόμενο Άρθρο

Τέλος Μαρτίου θα ανοίξουν τα σχολεία – Πότε ανοίγουν λιανεμπόριο, εστίαση και τουρισμός

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...