Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024, 7:55

Ξεκινάει η Β’ φάση του δικτύου ύδρευσης στην Πρέβεζα

Μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑ Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρίας ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ ξεκινάει η Β’ Φάση του έργου της αλλαγής δικτύου ύδρευσης των περιοχών (Νεοχώρι, Πν. Φάρος, Αγ. Τριάδα κλπ), συνολικού κόστους (765.358,24 με ΦΠΑ).

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Πρέβεζας με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας «ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ»

Ήδη στην Πρέβεζα έχουν έρθει οι νέοι αγωγοί που θα αντικαταστήσουν τους παλιούς και με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου σε 12 μήνες, οι παραπάνω περιοχές θα αποκτήσουν καινούριο δίκτυο ύδρευσης.Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 1.500.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και στην πράξη περιλαμβάνεται και υποέργο αυτεπιστασίας της αρχαιολογίας προϋπολογισμού 40.000 ευρώ.

Το έργο έχει προθεσμία υλοποίησης 12 μήνες και η σύμβαση χρηματοδοτείται από επενδυτικό δάνειο που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (πρώην πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι).

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών με αγωγούς μεγαλύτερων διατομών που θα λειτουργούν μεν με επάρκεια για τις ανατολικές περιοχές της ΔΚ Πρέβεζας (Νεοχώρι, Πν. Φάρος, Αγ. Τριάδα κλπ), θα ανακουφίσουν δε από σπασίματα και διαρροές το σύνολο του δικτύου ύδρευσης το οποίο είναι ενιαίο και καλύπτει τις ανάγκες 22.000 ατόμων.

Η υφιστάμενη κατάσταση του ενιαίου δικτύου ύδρευσης της Πρέβεζας συνοψίζεται ως εξής:

Α) Στις ανατολικές περιοχές (Νεοχώρι, Πν. Φάρος, Αγ. Τριάδα κλπ) , λόγω του ότι:

  • οι οικισμοί είναι σε δυσμενέστερη θέση λόγω της υψηλότερης υψομετρίας τους,
  • οι υφιστάμενοι κεντρικοί αγωγοί τροφοδοσίας έχουν πολύ μικρές διατομές παρουσιάζουν συχνά σπασίματα -διαρροές και χρήζουν αντικατάστασης, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν με επάρκεια, και τέλος
  • σε αυτούς παρουσιάζεται οικιστική και πληθυσμιακή ανάπτυξη,

τους θερινούς μήνες δεν υπάρχει δυνατότητα παροχής ύδατος για πολλές ώρες την ημέρα.

Β) Στην πόλη της Πρέβεζας όπου το υψόμετρο είναι χαμηλό -προκειμένου να υπάρχει επάρκεια πιέσεων στις υψηλές ζώνες ήτοι τις ανατολικές περιοχές- το δίκτυο λειτουργεί σε υψηλότερες πιέσεις (μέσω των αντλιών από τη δεξαμενή) με αποτέλεσμα συχνές διαρροές και σπασίματα.

Με τα προτεινόμενα έργα Β’ φάσης, θα ολοκληρωθεί ο βασικός σχεδιασμός που αφορά την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των κεντρικών αγωγών διανομής του συνόλου της ΔΚ Πρέβεζας.

Προηγούμενο Άρθρο

Την παρέμβαση εισαγγελέα ζητά ο Μιχάλης Διακομιχάλης για το θέμα του τμήματος Λογιστικής

Επόμενο Άρθρο

Η Μάρθα Βούρτση στο Ψαθάκι: Μια αναμενόμενη απόφαση για το Τμήμα Χρηματοοικονομίας

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...