Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023, 2:25

Νέες θέσεις εργασίας στην Foppen (δείτε τις θέσεις)

Ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία παραγωγής και πώλησης προϊόντων υψηλής ποιότητας με έδρα την Πρέβεζα ζητά να προσλάβει:

Υπάλληλο εργαστηρίου Ανάλυσης Τροφίμων

 • Ειδικές απαιτήσεις χειρισμού – Εκπαίδευση και δεξιότητες:
 • Εκπαίδευση στις Επιστήμες Τεχνολογίας Τροφίμων, τεχνικός εργαστηρίου ή βοηθός.
 • Γνώση ή εξοικείωση με οδηγίες, κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής, Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής, HACCP, συστήματα ποιότητας (π.χ. IFS Food / FSSC22000 ή BRC).
 • Πενθήμερη εργασία (Δευτέρα έως Παρασκευή) με πιθανότητα εργασίας και το Σάββατο εάν απαιτηθεί και σε βάρδιες.
 • Συνέπεια και υπευθυνότητα.
 • Ομαδικό πνεύμα.
 • Προϋπηρεσία κατά προτίμηση 1+ έτος.

Καθήκοντα (μεταξύ άλλων):

 • Δειγματοληψία και καταγραφή στη βάση δεδομένων.
 • Εισαγωγή αποτελεσμάτων στη βάση δεδομένων.
 • Διενέργεια αναλύσεων: συγκεκριμένα μικροβιολογικές και φυσικοχημικές.
 • Δημιουργία θρεπτικών ουσιών (μέσα καλλιέργειας) για μικροβιολογικούς προσδιορισμούς.

Αρμοδιότητες:

 • Είναι υπεύθυνος να αναφέρει τους πιθανούς κινδύνους σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων αμέσως στον προϊστάμενο του Τμήματος Ποιότητας ή στον αντικαταστάτη του.
 • Είναι από κοινού υπεύθυνος για τον σωστό και σαφή έλεγχο των πρώτων υλών, τελικού προϊόντος, την εκτέλεση αναλύσεων (μοριακή μέθοδος PCR) και την καταγραφή των αποτελεσμάτων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στη διεύθυνση:olympic@foppenseafood.com

Ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία παραγωγής και πώλησης προϊόντων υψηλής ποιότητας με έδρα την Πρέβεζα ζητά να προσλάβει:

Λειτουργία υπαλλήλου Ελέγχου Ποιότητας  QC (QualityControl), τεχνολόγος τροφίμων

 • Ειδικές απαιτήσεις χειρισμού – Εκπαίδευση και δεξιότητες:
 • Είναι ενημερωμένος και εξοικειωμένος με τις τρέχουσες ερευνητικές μεθόδους στο μικροβιολογικό πεδίο. Εντοπίζει τα αδύναμα σημεία εφαρμόζοντας, για παράδειγμα, αναλύσεις τάσεων και κάνει προτάσεις για βελτίωση.
 • Είναι εξοικειωμένος με συστήματα επιθεώρησης και ελέγχου τμημάτων με κριτική ματιά για συνεχή βελτίωση.
 • Συμμόρφωση με οδηγίες, κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής, Ορθή Βιομηχανική Πρακτική, HACCP, συστήματα ποιότητας (π.χ. IFS Food / FSSC22000 ή BRC), την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, το περιβάλλον και την ακεραιότητα.
 • Εκπαίδευση στον ποιοτικό έλεγχο, το εργαστήριο ή την τεχνολογία τροφίμων. Κατά προτίμηση εργαστηριακή εκπαίδευση. Γνώση και εμπειρία στη βιομηχανία τροφίμων και τη μικροβιολογική έρευνα.
 • Εμπειρία σε συστήματα ποιότητας.

Καθήκοντα (μεταξύ άλλων):

 • Επιθεωρήσεις και έλεγχοι της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Συμβουλεύει στην προετοιμασία του σχεδίου ανάλυσης.
 • Φροντίζει επίσης για τη δειγματοληψία και την ανάλυση σύμφωνα με το σχέδιο ανάλυσης.
 • Διασφαλίζει τον έλεγχο των πρώτων υλών.
 • Σηματοδοτεί προβλήματα και αποκλίσεις από τα επιθυμητά πρότυπα ή απαιτήσεις ποιότητας.
 • Διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα εισάγονται στα υπάρχοντα αρχεία δεδομένων.
 • Αναφέρει τα στοιχεία σχετικά με τις αναλύσεις, τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις στα αρμόδια πρόσωπα.
 • Παρέχει συμβουλές στο προσωπικό παραγωγής ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί η παραγωγική διαδικασία στα τμήματα.
 • Υποδεικνύει δομικές αποκλίσεις τόσο του προϊόντος όσο και της παραγωγικής διαδικασίας και συμβάλλει στη διόρθωσή τους μέσω περαιτέρω διερεύνησης.
 • Μεταφέρει τη γνώση με υπεύθυνο τρόπο σε άλλους εργαζόμενους.

Αρμοδιότητες:

 • Είναι υπεύθυνος να αναφέρει τους πιθανούς κινδύνους σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων αμέσως στον προϊστάμενο του Τμήματος Ποιότητας ή στον αντικαταστάτη του.
 • Είναι υπεύθυνος για τη σωστή και σαφή αναφορά των αποτελεσμάτων της ανάλυσης ή/και των επιθεωρήσεων/ελέγχων.
 • Είναι υπεύθυνος για τη διαθεσιμότητα επαρκών πόρων για τη διενέργεια των απαραίτητων αναλύσεων.
 • Εργάζεται ομαδικά με άλλους συναδέλφους.
 • Είναι πρόθυμος να εργαστεί σε βάρδιες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στη διεύθυνση:olympic@foppenseafood.com

Προηγούμενο Άρθρο

Πρωτοχρονιάτικη Πίτα 2023 “Ηπειρωτών Αστυνομικών”

Επόμενο Άρθρο

Εθνικές εκλογές: Διάλυση Βουλής στις 10 Μαρτίου και εκλογές στις 9 Απριλίου