Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024, 6:07

Με 23 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

Σας γνωρίζουμε ότι θα διεξαχθεί Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα λάβει χώρα με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης , στις 29/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 18:00, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έκδοση ψηφίσματος για την παράταση του τρέχοντος προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας μέχρι το τέλος του 2021, αλλά και την άμεση έναρξη του νέου κύκλου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την περίοδο 2021-2022 .
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.
 3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2021.
 4. Εξέταση αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ» ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με αρ. πρωτ εισερχομένου εγγράφου:5139/1-3-2021, για το ζήτημα της παραλιακής ζώνης περιοχής «Παντοκράτορα» Πρέβεζας.
 5. Αξιοποίηση ακινήτου – πρώην στρατοπέδου “Περδίκη – Πυλάδη” από τον Δήμο Πρέβεζας.
 6. Τροποποίηση Συστατικής Πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρέβεζας (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), π.δ. 495/1985 (ΦΕΚ Α 178/1985).
 7. Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθ. 1 απόφασή της.
 8. Έγκριση Κοπής Δέντρου, σύμφωνα με την αριθ. 3 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 9. Γνωμοδότηση για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.1, Ο.Τ.2, Ο.Τ.3, Ο.Τ.4, Ο.Τ.5, Ο.Τ.6, Ο.Τ.7 και έγκριση όρων και περιορισμών δόμησης κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων του οικισμού Μύτικα Πρέβεζας για την ανέγερση Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθ. 4 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 10. Γνωμοδότηση για ανάρτηση πανό σε δημόσιο χώρο στην Κοινότητα Καμαρίνας, σύμφωνα με την αριθ. 6 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 11. Ίδρυση και Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς στην Κοινότητα Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 8 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 12. Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στη Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθ. 9 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 13. Επανεξέταση αιτήματος δημότισσας, για πρόσβαση με όχημα στην οικία της, οδός «ΝΙΚΛΑΜΠΑ», σύμφωνα με την αριθ. 7 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 14. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2021) ».
 15. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Λούρου (Πολ. Προστασία 2020) ».
 16. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Ζαλόγγου (Πολ. Προστασία 2020) ».
 17. Έγκριση δημιουργίας ΚΕΠ Υγείας και συμβουλευτικού σταθμού άνοιας στο Δήμο Πρέβεζας και καταβολής ετήσιας συνδρομής .
 18. Έγκριση πρακτικού – 2ης /2021 απόφασης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών -μετεγγραφών – διαγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολ .έτος 2020-2021.
 19. Εξέταση αίτησης παραχώρησης δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 160 KW , στον οικισμό Μυρσίνης της Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας .
 20. Εξέταση αίτησης για διακοπή μίσθωσης και διαγραφή οφειλόμενων οφειλών μίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στη θέση «ΑΠΑΚΙΤΣΑ» και «ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΟΣ Α», Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.
 21. Εξέταση αίτησης για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας , για κοινωνική εκδήλωση.
 22. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Κοινότητα Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.
 23. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκταση, σχολικής περιουσίας, στην Κοινότητα Χειμαδιού, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ

Προηγούμενο Άρθρο

Μήνυμα Βουλευτή Στέργιου Γιαννάκη για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

Επόμενο Άρθρο

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ: Βίντεο σποτ 25ης Μαρτίου αντί κειμένου

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...