Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024, 4:01

Η Δημοτική Συνεργασία για την υπογραφή μνημονίου ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ και της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Καταρχήν όλοι μας συμφωνούμε σε μια σοβαρή, ορθολογική αξιοποίηση της διαθέσιμης ακίνητης περιουσίας του Δήμου μας, με μοναδικό σκοπό τη μέγιστη οικονομική και κοινωνική ωφέλεια του Δήμου και των δημοτών μας.

Με βασική προϋπόθεση το σεβασμό στο περιβάλλον και τον πολιτισμό μας.

Θέση μας ήταν και είναι ότι η Πρέβεζα και γενικά η ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας, έχει ανάγκη από τουλάχιστον ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, το οποίο θα λειτουργήσει ως ναυαρχίδα για τον τοπικό μας τουρισμό.

Σήμερα προτείνεται στο Δ.Σ. για έγκριση Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου μας και της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου. Στο μνημόνιο συνεργασίας αναφέρεται ότι ¨… συμφώνησαν στη μεταξύ τους συνεργασία με απώτερο στόχο την επενδυτική και αδειοδοτική ωρίμανση του έργου επί Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας με διακριτικό τίτλο … προκειμένου να εισαχθεί στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων και να εγκριθεί ως Στρατηγική Επένδυση, καθώς και την περαιτέρω προώθησή του για την αναζήτηση επενδυτικού σχήματος¨

Ειλικρινά θέλουμε να θέσουμε ορισμένα συγκεκριμένα ερωτήματα:

 1. Γιατί στο Σχέδιο του Μνημονίου Συνεργασίας δεν αναφέρεται ο τίτλος του έργου ;
 2. Πώς επιλέχθηκε η συγκεκριμένη έκταση ;
 3. Έχει ληφθεί υπόψη ότι στην προτεινόμενη Δημοτική έκταση λειτουργούν σήμερα τέσσερεις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που καταβάλλουν στο Δήμο σημαντικό χρηματικό ποσό ως ενοίκιο κάθε χρόνο και απασχολούν ένα σημαντικό αριθμό εργαζομένων από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας, οι οποίες έχουν μισθώσει από το Δήμο τμήματα από την προτεινόμενη έκταση υπογράφοντας συμβάσεις που λήγουν το 2023, το 2017, ακόμα και το 2034 ;
 4. Ποιό το οικονομικό όφελος του Δήμου, καθότι διαθέτει το καλύτερο φιλέτο της παραλιακής ζώνης ;
 5. Για πόσα χρόνια θα γίνει η μίσθωση ;
 6. Αν για κάποιο λόγο σταματήσει η επένδυση πριν την ολοκλήρωσή της ή μετέπειτα, τί θα απογίνει με τη δημοτική έκταση ; Θα αποδοθεί αυτοδίκαια στο Δήμο ; Με ποιες συνέπειες ;
 7. Έχει ζητηθεί να γνωμοδοτήσει η Τ.Κ. Καναλίου ; Συμφωνεί, διαφωνεί ή προτείνει κάποια άλλη έκταση ;
 8. Έχει προηγηθεί κάποιου είδους διαβούλευση ;
 9. Υπάρχει σχετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας ;

Φρονούμε ότι ο Δήμος μας πρέπει να θέσει ορισμένους συγκεκριμένους όρους:

 1. Να αναφέρεται ρητά στο Μνημόνιο Συνεργασίας ο ακριβής διακριτικός τίτλος του έργου
 2. Να αναφέρεται ρητά η διατήρηση και προστασία των Φυσικών Πόρων της εν λόγω έκτασης (δάσος, ακτή, αιγιαλός, ρέματα κλπ.) καθώς και του Πολιτιστικού Πλούτου της (στοιχεία Αρχαίας Νικόπολης κλπ.)
 3. Να αναφέρεται ρητά συγκεκριμένη πρόβλεψη αναφορικά με την προστασία και την ομαλή λειτουργία των ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην προτεινόμενη έκταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις μίσθωσης (και τις επεκτάσεις τους)
 4. Κάθε απόφαση που θα αφορά τη συγκεκριμένη επένδυση θα πρέπει να λαμβάνεται

αποκλειστικά από το Δημοτικό μας Συμβούλιο (και όχι από την Οικονομική Επιτροπή) και θα πρέπει να υπάρξουν αντίστοιχες αποφάσεις Δ.Σ. σε τουλάχιστον δύο κομβικά, ουσιαστικά σημεία κατά τη γνώμη μας:

Α. το πρώτο σημείο αφορά απαραίτητα απόφαση Δ.Σ. όπου θα καθορίσει επακριβώς και μονοσήμαντα (δίχως δικαίωμα αλλαγών από άλλο όργανο εκτός του Δ.Σ. του Δήμου μας) τις χρήσεις και το σύνολο των χαρακτηριστικών της προτεινόμενης επένδυσης (προστασία–διατήρηση δάσους, όρους δόμησης, μέγιστο ύψος, αποστάσεις από όρια κλπ.) και

Β. το δεύτερο σημείο, επίσης σε επόμενο Δ.Σ. θα πρέπει να καθοριστούν αποκλειστικά και μονοσήμαντα τα κριτήρια της πρόσκλησης του πιθανού επενδυτή, όπως ενδεικτικά έχουν αναφερθεί π.χ. φερεγγυότητα, εμπειρία, φήμη κ.α.

 1. Ακόμη, πρέπει ο Δήμος μας, με απόφαση του Δ.Σ., να έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει από οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας, δίχως ρήτρες και επιπτώσεις, όταν κρίνει ότι δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντά του και ιδιαίτερα όταν δεν τεκμηριώνεται αδιαμφισβήτητα το δημοτικό και δημόσιο συμφέρον.

Θέση μας είναι ότι κάθε διαδικασία από τούδε και στο εξής θα πρέπει να διέπεται από διαφάνεια, διαβούλευση, σαφήνεια και δικαίωμα μη δέσμευσης με ρήτρες του Δήμου μας.

Τέλος, η πρότασή μας σε περίπτωση που δεν ευοδωθεί η προτεινόμενη επένδυση στο συγκεκριμένο δημοτικό ακίνητο, προτείνουμε να εξεταστεί η δυνατότητα παραχώρησης άλλης διαθέσιμης δημοτικής έκτασης και συγκεκριμένα προτείνουμε τη δημοτική έκταση μετά τον κόμβο της παραλιακής οδού του Καναλίου, όμορα με το Niko Hotel.

¨ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ¨

 Οι δημοτικοί σύμβουλοι

Προηγούμενο Άρθρο

Κομμωτήρια: Με αυτό το sms θα πάτε το Σαββατοκύριακο

Επόμενο Άρθρο

Τελικά τι έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση; – Άρθρο του Μιχάλη Κατρίνη

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...