Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023, 9:20

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας αλλάζει τον στόλο οχημάτων της – Κατέθεσε πρότασης χρηματοδότησης

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας όπως σας είχαμε αναφέρει τόσο από το onprevezanews.gr όσο και από την ραδιοφωνική εκπομπή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από το Ράδιο Πρέβεζα, περνάει σε μία νέα εποχή.

Η επιχείρηση κατέθεσε ήδη πρόταση χρηματοδότησης για αλλαγή του στόλου των οχημάτων της, ο οποίος είναι παλαιός και πολύ συχνά παρουσιάζει προβλήματα για τις μετακινήσεις των εργαζομένων της.

Έτσι λοιπόν η πρόταση κατατέθηκε προς την Περιφέρεια Ηπείρου προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη χρηματοδότηση.

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας διαθέτει στόλο 9 οχημάτων τα οποία είναι παλαιωμένα, με αυξημένες εκπομπές ρύπων και κατανάλωση καυσίμων. Επιπλέον, παρουσιάζουν συχνές βλάβες με αποτέλεσμα να ακινητοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα και να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της επιχείρησης. Η ΔΕΥΑΠ θα αντικαταστήσει τα παλαιά αυτά οχήματα με νέα, σχετικά αντίστοιχων δυνατοτήτων τα οποία θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Η υλοποίηση της προμήθειας νέων οχημάτων θα συμβάλλει στην εξασφάλιση της ασφάλειας των εργαζόμενων στη ΔΕΥΑΠ, την μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και του προϋπολογισμού της υπηρεσίας.

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας θα υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης της πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» στο ΕΠ «Ήπειρος» σύμφωνα με την 102/2020 α.π. 2088/1-9-2020 με ΑΔΑ ΨΨΟ47Λ9-ΦΞΦ πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.

H πρόταση περιλαμβάνει την προμήθεια των παρακάτω εννέα οχημάτων: 

3 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ 125 cc

2 ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ωφέλιμου φορτίου περίπου 1000 Kg)

1 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ωφέλιμου φορτίου περίπου 700 Kg)

1 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ – PICK UP (ωφέλιμου φορτίου περίπου 1000 Kg)

1 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

1 ΟΧΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και η σύμβαση υποδιαιρείται σε 5 τμήματα: ΤΜΗΜΑ 1: «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 6.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% ΤΜΗΜΑ 2: «ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΎΠΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 85.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% ΤΜΗΜΑ 3: «ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΎΠΟΥ, PICK UP», εκτιμώμενης αξίας 33.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% ΤΜΗΜΑ 4: «ΦΟΡΤΗΓΑ ANOIKTOY ΤΎΠΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ», εκτιμώμενης αξίας 86.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% ΤΜΗΜΑ 5: «ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ», εκτιμώμενης αξίας 565.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 775.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και καταρτίστηκε από τη ΔΕΥΑ Πρέβεζας ύστερα από έρευνα αγοράς.

Τα οχήματα της ΔΕΥΑΠ περιλαμβάνονται στο ΣΔΒΕ του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ το οποίο τροποποιήθηκε με την αα 267/2020 και ΑΔΑ Ψ3Ψ0ΩΞΧ-ΒΤΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας.

Υπογραμμίζεται ότι είναι απολύτως απαραίτητο να υλοποιηθεί η Πράξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» για λόγους ασφάλειας, οικονομίας, προστασίας του περιβάλλοντος και εύρυθμης λειτουργίας της ΔΕΥΑΠ.

Στη συνέχεια τα Μέλη του Δ.Σ. τοποθετούμενοι επί του θέματος ανέφεραν.

Η κα Παππά ανέφερε, ότι συμφωνεί με τη μελέτη και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για αντικατάσταση του στόλου των οχημάτων της ΔΕΥΑΠ, πρότεινε δε αν είναι δυνατόν στη μελέτη να αντικατασταθεί η προμήθεια του χωματουργικού φορτηγού με τη προμήθεια εκσκαπτικού μηχανήματος (τσάπα), καθόσον είναι περισσότερο αναγκαία για τη ΔΕΥΑΠ. Ο κ. Βασιλείου ανέφερε, ότι συμφωνεί με τη μελέτη και την υποβολή πρότασης για χρηματοδότησης, πρότεινε δε αν αυτό είναι εφικτό να συμπεριληφθεί στη μελέτη και ένα βυτιοφόρο όχημα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τα ανωτέρω.

Προηγούμενο Άρθρο

Έκτακτο επίδομα 400 ευρώ σε επιστήμονες: Τι ισχύει για δικηγόρους, γιατρούς και μηχανικούς

Επόμενο Άρθρο

Δήμος Ζηρού: Συλλυπητήριο μήνυμα για Δημήτριο Κίτσιο – Ποιος ήταν ο 83χρονος

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...