Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024, 14:54

Η απάντηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Στις 13 Οκτωβρίου είχαμε δημοσιεύσει ένα άρθρο με τίτλο:” Ποια η αλήθεια με τα Μεταπτυχιακά των υποψηφίων στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής στην Πρέβεζα;” έπειτα από επιστολή που είχαμες λάβει για τον τρόπο διεξαγωγής και βαθμολόγησης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, από υποψήφια μεταπτυχιακού.

Ο Διευθυντής ΠΜΣ “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών” κ. Ιωάννης Γκανάς με επιστολή του δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.

Διαβάστε την επιστολή:

Κύριε Διευθυντά

Σχετικά με το από 13-10-2020 δημοσίευμα στην ηλεκτρονική σελίδα ενημέρωσης   www.onprevezanews.gr (https://onprevezanews.gr/ποια-η-αλήθεια-με-τα-μεταπτυχιακά-των-υ/) με τίτλο ”Ποια η αλήθεια με τα Μεταπτυχιακά των υποψηφίων στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής στην Πρέβεζα;” και υπότιτλο “Γιατί στις λίστες δεν εμφανίζονται τα ονόματα και οι βαθμοί των επιτυχόντων, προκειμένου ο καθένας να μπορεί να κάνει ένσταση;”

Το δημοσίευμά σας υπογράφεται από την ομάδα σύνταξης. Κατά συνέπεια θα πρέπει να υποδείξετε στην ομάδα σύνταξης ότι όταν δημιουργούνται ερωτήματα, τα ερωτήματα αυτά θα πρέπει να τίθενται αρμοδίως. Δεν φροντίσατε στα πλαίσια της δεοντολογίας και του αμερόληπτου δημοσιογραφικού ρεπορτάζ να θέσετε τα ερωτήματα στη Διεύθυνση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, αλλά βιαστήκατε να δημιουργήσετε εντυπώσεις υπονοώντας ότι κρύβεται η αλήθεια!

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την αναμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του (αριθμ. απόφασης 24176, ΦΕΚ 3067/τ. Β’/31-07-2019) καθώς και από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν προβλέπεται η δημοσίευση της βαθμολογίας των υποψηφίων.

Στην προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 αναγράφονται αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής, τα μόρια για κάθε κριτήριο, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας. Δεκτοί στο πρόγραμμα γίνονται νέοι πτυχιούχοι με βάση κυρίως ακαδημαϊκές επιδόσεις, καθώς είναι δύσκολο να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία. Σε διαφορετική κατηγορία συμμετέχουν οι πτυχιούχοι παλιότερων ετών (πέραν της τελευταίας τριετίας).

Εφέτος υπέβαλλαν συνολικά αίτηση 172 υποψήφιοι της τελευταίας κατηγορίας και συνολικά 213 υποψήφιοι.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η αξιολόγηση – βαθμολόγηση των υποψηφίων πτυχιούχων πέραν της τελευταίας τριετίας βασίζεται στις ακαδημαϊκές επιδόσεις (βαθμός πτυχίου – έως 20 μόρια, βαθμός συναφών μαθημάτων με το αντικείμενο του ΠΜΣ – έως 20 μόρια), την επαγγελματική εμπειρία (έως 30 μόρια), το επιστημονικό έργο (έως 10 μόρια) και τη συνέντευξη (έως 20 μόρια). Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης και συναφών Τμημάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα έχουν την απόλυτη συνάφεια πτυχίου.

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε μετά από κοπιώδη προσπάθεια πενταμελούς επιτροπής αποτελούμενης από καθηγητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής η οποία κατέταξε τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια που ήταν εκ των προτέρων γνωστά σε όλους τους υποψηφίους. Η Συνέλευση του Τμήματος στις 6/10/2020, επικύρωσε τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων (επιτυχόντες/επιλαχόντες ανά κατηγορία υποψηφίων), και στη συνέχεια η Γραμματεία απέστειλε σε όλους τους υποψηφίους τους πίνακες κατάταξης.

Στους σχετικούς πίνακες ΔΕΝ γίνεται αναγραφή στοιχείων τα οποία έχουν κριθεί ότι εμπίπτουν στο πεδίο προστασίας του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), σύμφωνα με τις υποδείξεις που μας δόθηκαν από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Κάθε υποψήφιος έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο της δικής του αξιολόγησης και μπορεί να αναζητήσει τη βαθμολογία του ανά κριτήριο, εάν το επιθυμεί.

Από την νομοθεσία και τον κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ δεν προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων ή προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων. Πιθανόν οι υποψήφιοι να αντιπαραβάλλουν τη διαδικασία με αυτή του ΑΣΕΠ, πλην όμως η διαδικασία αυτή διέπεται από διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο.

Η συγκεκριμένη επιστολή έχει ήδη απαντηθεί πριν τη δημοσίευσή της, ενώ έχει ενημερωθεί η διοίκηση του Ιδρύματος. Η δημοσίευση διοικητικών εγγράφων και επιστολών από υποψήφια με χαμηλή βαθμολογία στην αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων της προκήρυξης ουσιαστικά μόνο προσωπική πικρία δηλώνει.

Είναι λυπηρό, κύριε Διευθυντά, το γεγονός ότι 21 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Λογιστικής στην Πρέβεζα η πόλη εξακολουθεί να αμφισβητεί το ρόλο του και να υποσκάπτει λόγω άγνοιας και καχυποψίας τη λειτουργία του.

Ο δικός σας ρόλος θα έπρεπε να είναι ενισχυτικός της τεράστιας προσπάθειας που καταβάλλεται από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας προκειμένου το Τμήμα σε μία εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία να ενισχυθεί και να κάνει ποιοτικά άλματα ως Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Να κατανοήσετε ότι το Τμήμα δεν απευθύνεται μόνο στους πολίτες της Πρέβεζας αλλά στο πανελλήνιο.  Ήδη το Τμήμα αναδείχθηκε το πιο δημοφιλές στο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε επίπεδο Μεταπτυχιακών σπουδών. Δέχθηκε πάνω από διακόσιες αιτήσεις από όλη τη βορειοδυτική Ελλάδα για μόλις εικοσιπέντε θέσεις. Θα πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς να εδραιωθεί στο υποσυνείδητο των πολιτών της Πρέβεζας ως ένα πολύτιμο απόκτημα το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού.

Όλα τα μέλη του Τμήματος θα συνεχίσουμε απερίσπαστα την προσπάθεια μας να προσφέρουμε και να λειτουργούμε ένα ποιοτικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην πόλη της Πρέβεζας.

Σε κάθε περίπτωση, όταν σας δημιουργούνται απορίες, η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή προκειμένου να τις λύνουμε.

Με εκτίμηση,

Για την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Ιωάννης Γκανάς

Καθηγητής

Απάντηση προς τον Διευθυντή ΠΜΣ κ Ιωάννη Γκανά

Κύριε Γκανά,

Σκοπός της ανάρτησης της συγκεκριμένης επιστολής υποψήφιας του Μεταπτυχιακού, δεν είχε σε καμιά περίπτωση να θίξει τόσο εσάς προσωπικά ή την λειτουργία της Πανεπιστημιακής Μονάδας στην οποία και εργάζεστε.

Άλλωστε οι δικοί μου προσωπικοί αγώνες για την ίδρυση και δημιουργία τμημάτων ΤΕΙ αρχικά στην πόλη μας δεν είναι τωρινοί, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Σε καμιά περίπτωση επίσης δεν θέλαμε να φέρουμε τόσο την υποψήφια όσο και την διοίκηση του Π.Μ.Σ σε αντιπαράθεση, ωστόσο όπως βλέπετε δεν έχουμε και κάποιο πρόβλημα να δημοσιεύσουμε και την δική σας επιστολή-απάντηση προς την υποψήφια, αφήνοντας τα δικά σας και μάλιστα πολλά υπονοούμενα για τον τρόπο εργασίας μας, κάνοντάς μας ”μαθήματα” δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Νομίζω έπειτα από 28 έτη στον χώρο της Δημοσιογραφίας, περνώντας από όλα τα σκαλοπάτια από απλός συντάκτης μέχρι σήμερα ιδιοκτήτης Μ.Μ.Ε δεν νομίζω ότι μπορώ να δεχθώ ούτε σε φιλικό ”τόνο” μαθήματα για τον τρόπο που χειρίζομαι ορισμένες κατάστασης, κρατώντας μία αξιοπρεπή στάση όλα αυτά τα χρόνια.

Νομίζω ούτε και εσείς ο ίδιος να δέχεστε κριτική από τον οποιοδήποτε για τον τρόπο που εργάζεστε τόσο εσείς όσο και οι συνάδελφοί σας.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Βασιλειάδης

Δημοσιογράφος

 

Προηγούμενο Άρθρο

Κορονοϊός: 482 κρούσματα – 13 Π.Ε. Ιωαννίνων, 2 Π.Ε. Πρέβεζας & 1 Π.Ε. Άρτας

Επόμενο Άρθρο

Ιατρικός Σύλλογος Πρέβεζας: Ενημέρωση για τον αντιγριπικό εμβολιασμό

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...