Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024, 0:19

Εισήγηση της Λαϊκής Συσπείρωσης Πρέβεζας για το λιμάνι

Φορείς της Πρέβεζας, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε πρόεδρε, κκ Βουλευτές  Δήμαρχε

Η αποψινή ειδική συνεδρίαση για το λιμάνι που αποφασίστηκε εδώ και πολλούς μήνες από δημοτικό συμβούλιο και τελικά υλοποιείται σήμερα, θα μπορούσε να είχε έναν άλλο τίτλο από αυτόν που έχει  και θα μπορούσε να ονομαζόταν συζήτηση για το μέλλον της Πρέβεζας.

Η άποψη αυτή δεν αποτελεί ένα σχήμα λόγου αλλά είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα διότι η Πρέβεζα όπως και αν φανταστεί τον εαυτό της, όπως κι αν θέλουμε να την διαμορφώσουμε δεν μπορεί να εξελιχθεί χωρίς  τον λιμένα ως βασικό μοχλό.

Η πόλη της Πρέβεζας αλλά και ευρύτερα ο νομός μας δεν είναι και ούτεμπορεί να το ισχυριστεί κάποιος πως είναι ένας πλούσιος νομός. Είναι όμως ένας νομός που η οικονομία του στηρίζεται σε πολλές συνιστώσες και όχι σε μία και αυτό είναι οπωσδήποτε κάτι το πολύ θετικό. Κατ αρχάς στο Δήμο της Πρέβεζας όπως και στο νομό υπάρχει ένα κομμάτι ανθρώπων που απασχολείται με την γεωργία την κτηνοτροφία και την μεταποίηση. Αμπελουργοί, ελαιοπαραγωγοί, κτηνοτρόφοι κτλ. υπάρχουν εργοστάσια μεταποίησης και επεξεργασίας όπως η φοππεν, υπάρχουν πτηνοτροφεία, χοιροστάσια, βουστάσια, καθώς και βιοτεχνίες επεξεργασίας κρέατος, Υπάρχουν πολλές και μεγάλες ιχθυοκαλλιέργειες καθώς και επαγγελματίες αλιείς υπάρχει κλάδος κατασκευαστικός με μικρούς και μεσαίους εργολάβους των οποίων οι εργασίες επεκτείνονται και έξω από τα σύνορα του νομού όπως πχ στην Λευκάδα, και επιπλέον υπάρχουν και πολλοί μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό με καταλύματα, ξενοδοχεία κτλ. Τέλος υπάρχουν μία σειρά από ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους που συμβάλλουν και αυτοί με τη σειρά τους στην οικονομική δραστηριότητα της πόλης.

Το ότι η οικονομία της πόλης είναι πολυσχιδής είναι κάτι το αδιαμφισβήτητα θετικό διότι μία μονόπατη οικονομία, που στηρίζεται αποκλειστικά σε ένα πράγμα είναι μία οικονομία ευάλωτη. Φανταστείτε μία τοπική κοινωνία που στηρίζεται πχ αποκλειστικά στον τουρισμό τί ζημιά μπορεί να πάθει σε μια πανδημία ή σε έναν γενικευμένο πόλεμο. Άρα λοιπόν, αφού είναι θετικό να έχουμε μία πολύπλευρη οικονομία, τότε αυτόν τον θετικό χαρακτήρα θα πρέπει να τον διαφυλάξουμε και πάνω σε αυτόν τον δρόμο θα πρέπει να προχωρήσουμε.

Κανένας σε αυτή την αίθουσα πιστεύω ότι δε θα διαφωνήσει πως όλοι οι παραπάνω κλάδοι παραγωγής που αναφέραμε, για να αποκτήσουν μια δυναμική και να αναπτυχθούν περαιτέρω επωφελούνται τα μέγιστα από την ύπαρξη του λιμένα και ειδικά του εμπορικού λιμένα.  Μια χοιροτροφική ή μια πτηνοτροφική μονάδα δεν γιγαντώνεται αν έχει θαλάσσια πρόσβαση σε πρώτες ύλες; Το ίδιο δεν γίνεται  με τις κατασκευές; το ίδιο δεν γίνεται με την μεταποίηση; για ρωτήστε τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς;;;

Έτσι λοιπόν μία πόλη που έχει στη διάθεση της ένα εμπορικό λιμάνι, διαθέτει ουσιαστικά ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην εκτίναξη της οικονομικής δραστηριότητας της με όποιες επιμέρους θετικές συνέπειες όπως πχ η αύξηση των θέσεων εργασίας, η αύξηση του ακαθάριστου προϊόντος, αύξηση του πληθυσμού, ως συνέπεια των θέσεων εργασίας, περισσότερες πιθανότητες για δημιουργία νέων υποδομών όπως για παράδειγμα οδικοί ή ακόμη και σιδηροδρομικοί άξονες, αρδευτικά έργα σε περιοχές όπως ο κάμπος της Λάμαρης κτλ καθώς και καλύτερη αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντωνυποδομών όπως για παράδειγμα η βιομηχανική ζώνη. Δηλαδή, με λίγα λόγια όταν έχεις ένα εμπορικό λιμάνι με μεγάλη εμπορική δραστηριότητα, πας ως Δήμαρχος στο Υπουργείο και χτυπάς το χέρι στο τραπέζι και απαιτείς, οδικούς άξονες και υποδομές με άλλον αέρα. Εσείς κ. Δήμαρχε είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα πως στον καπιταλισμό η αυξημένη οικονομική δραστηριότητα είναι το κίνητρο για να σου δημιουργήσει το αστικό κράτος υποδομές και όχι οι ανάγκες των ανθρώπων

Η μεγάλη πρόκληση λοιπόν είναι να δούμε όχι τί προσφέρει ένας εμπορικός λιμένας σε μία περιοχή αλλά τί δυνητικά μπορεί να προσφέρει όταν αξιοποιηθεί με σωστό τρόπο και αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που μπορεί να εμφανιστούν.

Η Πρέβεζα λοιπόν είναι μία πόλη που έχει την τεράστια τύχη να διαθέτει λιμάνι. Το Λιμάνι αυτό παραδοσιακά έχει τριπλή χρήση. Τον εμπορικό λιμένα, τον τουριστικό λιμένα και ένα τμήμα του που χρησιμοποιείται για αλιευτική δραστηριότητα.

Ο εμπορικός λιμένας της Πρέβεζας είναι ένας λιμένας που έχει μία διόλου ευκαταφρόνητη εμπορική δραστηριότητα μιας και ξεπερνά τους 150.000 τόνους ετησίως με άμεση προοπτική να αυξηθεί η δραστηριότητά του, διότι το λιμάνι του Αστακού τείνει να μειώσει την εμπορική του δραστηριότητα. Αποτελεί την μοναδική μεγάλη πύλη εισόδου πρώτων υλών και εμπορευμάτων σε μια σειρά από μεγάλες επιχειρήσεις όπως μεγάλες πτηνοτροφικές μονάδες χοιροστάσια κτλ .

Εμείς ως λαϊκή συσπείρωση και ως κομμουνιστές σας δηλώνουμε απερίφραστα πως σε μία κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία ένα τέτοιο λιμένα σαν της Πρέβεζας όχι απλά θα τον διατηρούσαμε, αλλά θα τον μεγαλώναμε κιόλας, θα τον συνδέαμε με σιδηρόδρομο, με οδικούς άξονες και θα τον μετατρέπαμε σε πηγή κοινωνικής ευημερίας.

Ο σημερινός εμπορικός λιμένας πραγματοποιεί την δραστηριότητά του στη Νότια προβλήτα η οποία είναι περίπου 260 μέτρα.

Το νέο masterplan που σχεδιάζεται έπειτα από εντολή της Δημοτικής αρχής προβλέπει δύο διαφορετικά σενάρια τα οποία πρακτικά είναι ένα. Τονίζουμε το “έπειτα από εντολή της Δημοτικής αρχής” γιατί ο κ. Δήμαρχος σε προηγούμενη συνεδρίαση προσπάθησε να αποποιηθεί των ευθυνών του λέγοντας πως το masterplan το φτιάχνουν τεχνοκράτες ερήμην το προθέσεων της εκάστοτε Δημοτικής αρχής προσπαθώντας να μας πείσει πως για το έγκλημα δε φταίει ο δήμιος αλλά το τσεκούρι που κρατάει.

Αυτό λοιπόν το νέο σχέδιο προβλέπει πρακτικά τη διχοτόμηση της νότιας πλευράς του εμπορικού λιμένα όπου το ένα ήμισυ να χρησιμοποιείται για εμπορική δραστηριότητα και το άλλο ήμισυ για την κρουαζιέρα. Το εναλλακτικό σενάριο είναι η κρουαζιέρα αρόδο το οποίο εν έτη 2022 μοιάζει με ανέκδοτο. Άρα η μόνη εφαρμόσιμη πρόταση είναι η πρώτη.

Και ρωτάμε. Έχετε αναρωτηθεί καθόλου τί θα συμβεί εάν υλοποιηθεί αυτή η πρόταση;  Η απάντηση είναι απλή και δεν ξέρω με τι επιχειρήματα μπορείτε να την αντικρούσετε. Θα υποβαθμιστεί σημαντικά τόσο η δραστηριότητα του εμπορικού λιμένα όσο και της κρουαζιέρας διότι τα σύγχρονα εμπορικά πλοία και κρουαζιερόπλοια είναι στην πλειοψηφία τους πάνω από 120 μέτρα και άρα θα αδυνατούν να ελλιμενιστούν στη νότια προβλήτα. Γιατί λοιπόν προτάσσεται ένα σχέδιο που δεν ευνοεί κανέναν; Δεν το σκέφτηκε άραγε η Δημοτική αρχή αυτό; Ας αναστοχαστούμε λοιπόν ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από μία τέτοια εξέλιξη.

Μια άλλη πρόταση που ακούστηκε είναι να μεταφερθεί ο εμπορικός λιμένας Ανατολικά που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καν λιμένας και είναι πολύ αμφίβολο αν τεχνικά μπορεί να γίνει, με τί κόστος και σε πόσο χρόνο. Άρα πρακτικά και αυτή η λύση οδηγεί και πάλι στην κατάργηση του εμπορικού λιμένα. Αυτή την στιγμή στο Ανατολικό τμήμα δεν υπάρχουν καν εγκαταστάσεις για την εμπορική δραστηριότητα και ο πυθμένας είναι στα 6 μέτρα με αποτέλεσμα να μην μπορούν προσεγγίσουν μεγάλα πλοία την Ανατολική πλευρά. Άρα χρειάζεται να γίνουν επιπλέον και έργα εμβάνθυνσης στην Ανατολική πλευρά. Για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός εμπορικού λιμένα ανατολικά δεν έχουμε ακόμη μελέτη. Όμως ακόμη και όλες οι γραφειοκρατικές δυσκολίες να ξεπεραστούν για να γίνει ένα τέτοιο έργο θα χρειαστεί πάνω από 10 χρόνια

Εμείς, ως Λαϊκή Συσπείρωση Πρέβεζας λέμε ξεκάθαρα πως υποστηρίζουμε και τις 3 λειτουργίες του λιμανιού και πως δε θέλουμε να χαθεί καμία. Θεωρούμε πως με το προτεινόμενο masterplan υποβαθμίζεται σημαντικά, με ευθύνη της Δημοτικής αρχής το εμπορικό σκέλος του λιμένα Πρέβεζας, χωρίς να ευνοείται πρακτικά η κρουαζιέρα και πως μία τέτοια  εξέλιξη θα έχει σοβαρές συνέπειες γενικότερα στην προοπτική της πόλης.

Θεωρούμε πως είναι μία καλή λύση η πρόταση που κάνουν οι φορείς του εμπορικού λιμένα για εγκατάσταση νοτιοανατολικά μίας ελαφράς υποδομής, μιας πλωτής προβλήτας μήκους 60 μέτρων με χαμηλό κόστος και μικρή περιβαλλοντική όχληση  για ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων καθώς και δημιουργία των αντίστοιχων χερσαίων εγκαταστάσεων στην Ανατολική πλευρά. Βέβαια θα μπορούσε κάποιος δικαίως να αντικρούσει πως αυτή η πρόταση γιατί δεν υποστηρίζεται στην παρούσα φάση από μελέτη οπότε δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα εάν είναι υλοποιήσιμη.

Έτσι λοιπόν ως παράταξη μετά από ώριμη σκέψη και διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς καταλήξαμε σε μία πρόταση 4 σημείων τα οποία και θέτουμε στο σώμα προ ψήφιση.

  1. Διατήρηση του εμπορικού λιμένα στη Νότια προβλήτα μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής της Ανατολικής προβλήτας
  2. Δημιουργία χερσαίων υποδομών για την κρουαζιέρα και προσωρινή χρήση της Νότιας προβλήτας για κρουαζιερόπλοια μετά από συνεννόηση ώστε να μην παρεμποδίζεται η εμπορική δραστηριότητα.
  3. Χρήση εξοπλισμού που να μειώνει την όχληση από σκόνη.
  4. Μετά την δημιουργία της Ανατολικής προβλήτας ή/και της πλωτής προβλήτας, να επανεξεταστεί το masterplan του λιμένα

Συνάδερφοι και συμπολίτες σήμερα, όλοι νομίζω το διαισθάνονται πως είναι μία εξαιρετικά σημαντική συνεδρίαση και πως την ευθύνη της όποιας απόφασης πάρει η κάθε παράταξη θα την κουβαλάει για χρόνια και θα κριθεί αμείλικτα από τα αποτελέσματα αυτής της όποιας απόφασης. Στη βάση αυτού του σκεπτικού σας προτρέπουμε να βάλετε το χέρι στην καρδιά να αναλάβετε την ευθύνη και να πορευτείτε με γνώμονα το κοινό συμφέρον, το συμφέρον δηλαδή της μεγάλης πλειοψηφίας των κατοίκων αυτής της πόλης και στην βάση αυτή να επικυρώσετε με την θετική σας ψήφο την παραπάνω πρόταση .

Αγαπητοί συνάδερφοι και συμπολίτες, θα θέλαμε να πούμε και δύο λόγια τόσο για το αλιευτικό καταφύγιο του λιμένα Πρέβεζας όσο και για το τουριστικό λιμάνι. Το αλιευτικό καταφύγιο που φιλοξενεί σήμερα τόσο επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες ψαράδες έχει μία σειρά σοβαρών ελλείψεων χρήζουν άμεσης λύσης. Κατ αρχάς ο ανύπαρκτος φωτισμός και η ελλιπής φύλαξη έχει ως αποτέλεσμα οι ψαράδες να γίνονται πολύ συχνά θύματα κλοπών. Εκτός από το φωτισμό ανάγκη το καταφύγιο έχει και για νερό καθώς και από υπηρεσίες ιντερνέτ κτλ. Αίτημα των ψαράδων είναι επίσης να δημιουργηθεί  φάρος εμφανής στην είσοδο του καταφυγίου και να γίνει περαιτέρω διαμόρφωση του διότι τα αλιευτικά σκάφη είναι συχνά εκτεθειμένα σε νοτιοδυτικούς ανέμους. Δίκαιο αίτημα είναι επίσης η μείωση των τελών που έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και τέλος θα μπορούσε με ευθύνη του Δήμου και με μικρό κόστος να δημιουργήσει ο Δήμος έναν ναυτικό όμιλο ο οποίος θα έχει ως σκοπό την επαφή των νέων με τον Αμβρακικό και γενικά το θαλάσσιο περιβάλλον και που θα εκπαιδεύει  στο σεβασμό της θαλάσσιας ζωής.

Τώρα, ως αναφορά τον τουριστικό λιμένα η κατάσταση έχει ως εξής. Αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι του έχει παραχωρηθεί σε ιδιωτική εταιρία για εκμετάλλευση και το υπόλοιπο ανήκει στο Δήμο. Ιστορικά να αναφέρουμε πως η ΛΑ.ΣΥ υποστήριξε διαχρονικά την εκμετάλλευση του τουριστικού λιμανιού από το Δήμο αποκλειστικά,ο οποίος με τη βοήθεια του κράτους και υποδομές μπορούσε να φτιάξει, και να το αξιοποιήσει μόνος του εισπράττοντας πολλαπλάσια έσοδα. Αυτό βέβαια δε συνέβη με αποτέλεσμα ο Δήμος να περιορίζει τη δραστηριότητά του σε ένα μόνο σκέλος του τουριστικού  λιμανιού, στο μέτωπο της παραλίας. Και εκεί όμως υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Η αντικατάσταση των κρηπιδωμάτων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ένα επιπλέον έργο που θα μπορούσε να γίνει είναι η δημιουργία προβλητών σε κάποια σημεία ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των σκαφών που θα φιλοξενούνται. Μαζί με τις προβλήτες φυσικά θα πρέπει να δημιουργηθούν επιπλέον σημεία για νερό, για ρεύμα, ιντερνετ κτλ.Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθούν με εύθηνη του Δήμου και του κράτους   χερσαίες υποδομές για τις ανάγκες των επισκεπτών του τουριστικού λιμένα. Ένα καλό σημείο που θα μπορούσε να γίνει αυτό είναι το στρατόπεδο Σολωμού το οποίο αποτελεί μια πολύ μεγάλη έκταση μέσα στη θάλασσα και αυτή τη στιγμή είναι παντελώς εγκαταλελειμμένο και θα μπορούσε να αναπλαστεί σε ένα όμορφο  πάρκο όπως άλλωστε προβλέπει και το γενικό πολεοδομικό σχέδιο και πλάι σε αυτό να υπάρχουν και οι υποδομές. Όσο αναφορά τις υποδομές για ψυχαγωγία δεν χρειάζονται καν διότι στην παραλία υπάρχουν δεκάδες μικροί επαγγελματίες με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που μπορούν να διασκεδάσουν χιλιάδες τουρίστες και να βγάλουν τα καλοκαίρια τη χασούρα του χειμώνα.

Τώρα όσο αναφορά την αξιοποίηση του υπόλοιπου παραλιακού μετώπου αυτή η συζήτηση παραπέμπει στην μακροσκελέστατη συζήτηση για το πώς θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα κάστρα και τα πρώην στρατόπεδα της πόλης. Και σε αυτό το θέμα η Δημοτική αρχή έδωσε δείγματα γραφής με την διαρκή ενδοτικότητά της απέναντι στον στρατό με τελευταίο επεισόδιο αυτής της στάσης της να αποτελεί η απουσία εκπροσώπησης του Δήμου από τη δικαστική διαμάχη για το δάσος της παργινόσκαλας. Δείγματα γραφής για το παραλιακό μέτωπο έδωσε η δημοτική αρχή με την πρόθεσή της να παραχωρήσει σε ιδιώτες μεγαλοεπενδυτές φιλέτο γης 200 στρεμμάτων στο κανάλι Πρέβεζας. Και τότε η ΛΑΣΥ επέδειξε σθεναρή αντίσταση σε αυτό το εγχείρημα. Επίσης το πως αξιοποιεί το παραλιακό μέτωπο η Δημοτική αρχή και σε περιοχές που είναι στην ευθύνη της , φαίνεται και από την κατάσταση που επικρατεί στην Κυανή ακτή, στο βοτανικό Κήπο, το κάστρο του Παντοκράτορα που δεν λήφθηκαν ούτε καν άμεσα σωστικά μέτρα μετά τις πρόσφατες ζημιές που υπέστη,  στο βαθύ, τον Προμαχώνα, τον Άγιο Θωμά και αλλού.   Δε θέλουμε να επεκταθούμε περαιτέρω σε αυτό το θέμα του παραλιακού μετώπου διότι έχουμε εκτεταμένα τοποθετηθεί τόσο σε συνεδριάσεις, όσο και με ανακοινώσεις όσο και με θεματικές ανοιχτές συγκεντρώσεις.

Κλείνοντας, συμπολίτες και συνάδελφοι αισθανόμαστε την ανάγκη να ανακοινώσουμε από αυτό εδώ το βήμα πως η Λαϊκή Συσπείρωση, από όποια θέση κι αν βρεθεί, είτε της αντιπολίτευσης είτε της Δημοτικής αρχής θα έχει ως γνώμονα και ως σκοπό της μία πόλη που θα ανήκει σε όλο τον κόσμο, μία πόλη που κάθε λαϊκή οικογένεια θα έχει δωρεάν πρόσβαση σε πολλές υπηρεσίες και που θα μπορεί να μεγαλώνει τα παιδιά της όπως αυτή θέλει και που οι κάτοικοί της θα μπορούν να ζουν σε αυτή με τη δουλειά τους έχοντας ένα αξιοπρεπές εισόδημα και όχι να αναγκάζονται ή να μεταναστεύουν ή να εξαρτώνται από  ένα επίδομα. Με λίγα λόγια σας λέμε ξεκάθαρα από αυτό εδώ το βήμα πως εμείς θα αγωνιζόμαστε για μία Πρέβεζα που θα μας χωράει όλους χωρίς να ξεχωρίζουμε κανέναν και πάνω απ όλα χωρίς να διακρίνουμε τους πολίτες σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας.


Ακολουθήστε το onprevezanews.gr στο Facebook και στο Instagram

Διαβάστε πρώτοι τις ειδήσεις στο Google News


 

Προηγούμενο Άρθρο

Τοποθέτηση του Μάριου Κατσιώτη για το παραλιακό μέτωπο στο Δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας

Επόμενο Άρθρο

ΕΝΩΝΩ: Απαιτούμε την ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Βιοηθικής – Τεχνοηθικής!

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...