Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024, 0:50

ΔΥΠΑ: Και στους μακροχρόνια ανέργους το νέο εφάπαξ επίδομα μέχρι και 920 ευρώ

Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου αναμένεται να εκδοθεί η ενημερωτική εγκύκλιος για το νέο εφάπαξ επίδομα της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες δικαιούχοι για το νέο επίδομα, που θα καταβάλλεται σε μόνιμη βάση στους ανέργους από την ΔΥΠΑ, θα είναι και μακροχρόνια άνεργοι άνω των 12 μηνών με μια βασική προϋπόθεση.

Η προϋπόθεση είναι να υπάρχουν 75 ημέρες ασφάλισης των δυο προηγούμενων ετών.
Συγκεκριμένα

Το νέο εφάπαξ επίδομα θα δοθεί πρώτη φορά στα χρονικά και σε μονογονεϊκές οικογένειες που βρίσκονται στο περιθώριο πολλά χρόνια, αφού δεν υπήρχε καμία στήριξη προς αυτές.

Το ειδικό αυτό επίδομα θα χορηγεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ΔΥΠΑ εφάπαξ στις παρακάτω κατηγορίες ανέργων εγγεγραμενους στο μητρώο ΔΥΠΑ, δηλαδή διαθέτουν κάρτα ανεργίας.

Το ενιαίο ειδικό βοήθημα, θα χορηγείται από τη ΔΥΠΑ σε πέντε κατηγορίες που είναι οι εξής:

  • Γυναίκες θύματα έμφυλης ή και ενδοοικογενειακής βίας.
  • Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας.
  • Θύματα βίας – εμπορίας.
  • Άτομα απεξαρτημένα από χρήση ναρκωτικών.
  • Άτομα που εξέτισαν ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη των 2 μηνών, εφόσον έχουν θετική εισήγηση κοινωνικής λειτουργού ή του Διευθυντή των φυλακών.

Τα κριτήρια εφάπαξ επιδόματος ΔΥΠΑ – Με πόσα ένσημα το παίρνεις

Για τη χορήγηση του ειδικού βοηθήματος οι δικαιούχοι θα πρέπει:

*Να έχουν εγγραφεί στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ με την αναφερόμενη ιδιότητα, (π.χ. ως μονογονείς, ως θύματα βίας, ως απεξαρτημένοι, .κλπ) και να διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

*Να έχουν πραγματοποιήσει 75 ημέρες ασφάλισης με εισφορές υπέρ ανεργίας τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησής τους (ή πριν από την έναρξη της στερητικής της ελευθερίας ποινής, για τους αποφυλακισμένους).

*Να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για τους δικαιούχους των λοιπών παροχών της ΔΥΠΑ και ειδικότερα το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ, το οικογενειακό αντίστοιχα, να είναι ως 24.000 ευρώ και αν είναι μονογονείς ως τα 29.000 ευρώ. Τα όρια εισοδήματος προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

*Να μην έχουν λάβει επίδομα ανεργίας, ή άλλα επιδόματα, της ΔΥΠΑ.

Το αν πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις θα το ελέγχει η ΔΥΠΑ βάσει των τηρούμενων στοιχείων της ενώ θα κάνει διασταυρώσεις με τα τηρούμενα στοιχεία άλλων φορέων (ενδεικτικά: ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ). Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων, οι αιτούντες θα προσκομίζουν αποδεικτικά δικαιολογητικά, όπως αυτά θα καθορίζονται από τη Δ.ΥΠ.Α.
Το ειδικό βοήθημα θα καταβάλλεται κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης του ασφαλισμένου, στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του, με εγκριτική απόφαση. Για τους αποφυλακισμένους η αίτηση υποβάλλεται εντός δύο μηνών μετά τη λήξη της ποινής.

Το ποσό εφάπαξ επιδόματος ΔΥΠΑ

Το εφάπαξ βοήθημα είναι ίσο με 37,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Το ημερήσιο επίδομα είναι 19,16 ευρώ σήμερα που σημαίνει ότι το εφάπαξ βοήθημα ξεκινά από 718,5 ευρώ (19,16Χ37,5=718,5).

Κάθε αύξηση στο επίδομα θα ανεβάζει και το βοήθημα. Δεδομένου ότι το επίδομα ανεργίας συνδέεται με τον κατώτατο μισθό, αν αυξηθεί κατά 5% ο κατώτατος μισθός τον Απρίλιο του 2024, τότε το ημερήσιο επίδομα ανεργίας θα διαμορφωθεί στα 20,11 ευρώ και το εφάπαξ βοήθημα θα ανέλθει στα 754 ευρώ.
Το βασικό ποσό προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος των δικαιούχων που σημαίνει ότι η εφάπαξ ενίσχυση για δικαιούχο με ένα προστατευόμενο μέλος θα είναι 798 ευρώ και με δυο προστατευόμενα μέλη 861 ευρώ.

Το εφάπαξ βοήθημα 718,5 ευρώ καθιερώνεται σε αντικατάσταση τριών μικρότερων που καταργούνται.

Η προβλεπόμενη συνολική δαπάνη για το 2024, φτάνει στα 13 εκατ. ευρώ που σημαίνει ότι οι δικαιούχοι μπορούν να φτάσουν τους 18.000.

Το νέο επίδομα σύμφωνα με την κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργών Εργασίας και Οικονομίας που υπογράφτηκε στις 30 Δεκεμβρίου του 2023 αντικαθιστά τρία έκτακτα επιδόματα της ΔΥΠΑ (επίσχεσης, τρίμηνης εγγραφής και μετά τη λήξη του επιδόματος ανεργίας) στο πλαίσιο της αναμόρφωσης και του εξορθολογισμού των ενισχύσεων προς τους ανέργους.

Επίδομα 200 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους – Σαρωτικές αλλαγές ετοιμάζει η ΔΥΠΑ

Αλλαγές δρομολογούνται και στο επίδομα ανεργίας για τους μακροχρόνια ανέργους ύψους σήμερα 200 ευρώ. Το επίδομα καταργείται και συγχωνεύεται στο νέο επίδομα ανεργίας ενώ θα γίνουν πιο ελαστικά τα εισοδηματικά κριτήρια προκειμένου να χορηγείται σε περισσότερους δικαιούχους. Επιπλέον εξετάζεται να διευρυνθεί το διάστημα καταβολής του επιδόματος για όσους έχουν εργαστεί αρκετά χρόνια και έχουν καταβάλει περισσότερες ασφαλιστικές εισφορές.

Αυτή τη στιγμή, το επίδομα των 200 ευρώ για τους μακροχρόνια ανέργους καταβάλλεται μετά τους 12 μήνες της τακτικής επιδότησης και για τους επόμενους 12 μήνες, ενισχύοντας τον άνεργο συνολικά για 24 μήνες.

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι άνεργοι που:

  • Έχουν ηλικία 20 έως 66 ετών,
  • Έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο) μικρότερο των 10.000 ευρώ. Εάν ο μακροχρόνια άνεργος έχει προστατευόμενο ανήλικο παιδί, το ανώτατο όριο ετήσιο εισοδήματός του, που απαιτείται για να λάβει το επίδομα, προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.
  • Έχουν εξαντλήσει τη 12μηνη τακτική επιδότηση ανεργίας
  • Έχουν υποβάλλει την αίτησή τους εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας.
  • Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο και να παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

“Κομμένα” τα 2 + 1 επιδόματα σε χιλιάδες δικαιούχους

Στην κατάργηση τριών παροχών – επιδομάτων προς ανέργους, προχώρησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ειδικότερα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομικών Κ. Χατζηδάκη και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αδ. Γεωργιάδη, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, νομοθετήθηκε η κατάργηση τριών επιδομάτων που χορηγούσε η ΔΥΠΑ σε χιλιάδες ανέργους.

Τα επιδόματα που καταργήθηκαν ειναι:

Το ειδικό επίδομα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας

Ειδικότερα το ειδικό βοήθημα δικαιούνταν οι ασφαλισμένοι πολίτες που διατηρούσαν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία καταβολής του βοηθήματος, εφόσον παρέμεναν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων επί ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονταν στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.). Το ύψος του βοηθήματος ήταν ίσο προς δεκατρία (13) ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Με δεδομένο ότι ημερήσιο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 19,16 ευρώ το ύψος του επιδόματος διαμορφωνόταν στα 249,08 ευρώ (19,16 χ 13 = 249,08).

Το ειδικό βοήθημα μετά την τρίμηνη παραμονή στο μητρώο ανέργων

Το συγκεκριμένο επίδομα μπορούσαν να το λάβουν μέχρι και τρεις φορές μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος κατηγορίες ανέργων. Το ποσό του βοηθήματος ισούνταν με δεκαπέντε (15) ημερήσια επιδόματα και προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Με δεδομένο ότι ημερήσιο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 19,16 ευρώ το ύψος του επιδόματος ήταν 287,4 ευρώ (19,16 χ 15 = 287,4 ευρώ).

Το ειδικό βοήθημα επίσχεσης ή διακοπής εργασιών της επιχείρησης/εκμετάλλευσης

Δικαιούχοι ήταν οι ασφαλισμένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης –εκμετάλλευσης και αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη, ή σε περίπτωση άσκησης από τον μισθωτό του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας (άρθρο 325 Α.Κ.). Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς το 20πλάσιο του βασικού επιδόματος ανεργίας, που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την χορήγησης του βοηθήματος, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Πηγή: enaklik.com

Προηγούμενο Άρθρο

Το καλοκαίρι θα πετάμε από νησί σε νησί με υδροπλάνα – Δείτε τις τιμές και τους τύπους των αεροσκαφών

Επόμενο Άρθρο

Νίκη στην Κέρκυρα για τη Νικόπολη – Συνεχίζει να βρίσκεται μέσα στους στόχους της

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...