Τρίτη, 21 Μαΐου 2024, 16:40

Δικηγορικός Σύλλογος Πρέβεζας: ”Αναγκαία η αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας…”

To Δικηγορικό Σώμα, από την πρώτη στιγμή, εξέφρασε, δια των αρμόδιων θεσμικών του οργάνων, την έντονη διαφωνία του στις ρυθμίσεις του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα, διότι δεν εξασφαλίζουν την λυσιτελή προστασία των ευάλωτων οφειλετών, και δη της πρώτης κατοικίας τους, στο πλαίσιο της διευθέτησης των οφειλών τους και της παροχής δεύτερης ευκαιρίας, λαμβάνοντας υπόψη και τη δυσμενή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί.

Με την εφαρμογή του Πτωχευτικού νόμου, επίκεινται στο επόμενο χρονικό διάστημα πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες εφαρμοστικές του Νόμου υπουργικές αποφάσεις, αλλά κυρίως, δεν έχει συσταθεί «Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης» και η σχετική πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού παραμένει σήμερα άνευ ουσίας και χρησιμότητας.

Οι ανωτέρω εξελίξεις στερούν πλέον κάθε προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών και τους αφήνουν παντελώς εκτεθειμένους στα συμφέροντα των Τραπεζών και των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (funds).

Υπό τις συνθήκες αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που δημιουργούνται και μετά από πρόσκληση της Ολομέλειας  των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πρέβεζας, αποφάσισε την 23/6/2021 την αποχή των δικηγόρων-μελών του, μέχρι και την 31/7/2021, από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, όπως αυτά ορίζονται με το ν. 4738/2021, σύμφωνα με το ειδικότερο πλαίσιο αποχής που καθορίστηκε στην εν λόγω απόφασή του.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πρέβεζας καλεί τους συμπολίτες μας, εφόσον ανήκουν στην προαναφερόμενη κατηγορία των ευάλωτων νοικοκυριών και επισπεύδεται ή επίκειται διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης από Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων σε βάρος αυτών και της πρώτης κατοικίας τους, να ενημερώσουν το Δικηγορικό Σύλλογο Πρέβεζας μέσω των πληρεξουσίων δικηγόρων τους (καθώς τίθενται ζητήματα προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων) ώστε αφενός να τύχουν της ανάλογης «προστασίας» στα πλαίσια της αποχής, που έχουμε αποφασίσει, αφετέρου να ελεγχθούν τα μέλη μας, που τυχόν παραβούν το ήδη προσδιορισθέν πλαίσιο της αποχής μας.

Σε κάθε δε περίπτωση, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πρέβεζας κρίνει ως απόλυτα αναγκαία την αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών νομοθετικώς και τη θέσπιση δεοντολογικού κανονισμού λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων δια νόμου.

Πρέβεζα 24/06/2021

Για το ΔΣ

 Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός  Γραμματέας

Θωμάς Γεωργίου                                     Γεώργιος Παπαδημητρίου

Προηγούμενο Άρθρο

Πρέβεζα: Σύλληψη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων

Επόμενο Άρθρο

Αμπαλί: Με 5 ντουμπλέτες θα συμμετέχει η Πρέβεζα στο 1ο ανοικτό τουρνουά Ελλάδος

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...