Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024, 12:25

Βικτωρία Τζούρου: Παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων στον στρατό

8 Ιουλίου 1915

22α Πράξις του Δημοτικού Συμβουλίου Πρεβέζης

«Αποφαίνεται ομοφώνως και ψηφίζει:

Τίθησιν εις την διάθεσιν του ανωτέρω Συντάγματος τας αναγκαιούσας δια τας ασκήσεις του δύο εκτάσεις γης, ελευθέρας πάσης υποχρεώσεως προς τρίτους, την μεν συνισταμένην εκ στρεμμάτων εκατόν περίπου, κειμένην δε εις την θέσιν «δύο αδέλφια», δυτικώς της αμαξιτής οδού      Πρεβέζης-Ιωαννίνων περί το χιλιόμετρον απέχουσαν της πόλεως και ήν ο Πρόεδρος της επιτροπής υπέδειξε τω Δημάρχω, την ετέραν δε εκ χιλίων πεντακοσίων στρεμμάτων…………»»

( το στρατόπεδο Κωνσταντίνου Κονκουρή; )

Προηγούμενο Άρθρο

Κώστας Μπάρκας: «Αν δεν μπορείς να κάνεις εκπαιδευτική πολιτική τουλάχιστον μην την εξευτελίζεις»

Επόμενο Άρθρο

Παράταξη Διακυβέρνησης, Εγγυητές Ομοψυχίας και Προστάτες των Θεσμών οι Ορίζοντες Ηπείρου

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...