Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024, 21:48

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τις άδειες υπαίθριου εμπορίου

Ανακοινώθηκε η απόφαση προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών και μοριοδότησης των αιτήσεων για τους συμμετέχοντες στην  προκήρυξη για την χορήγηση εξήντα τριών (63) νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με το αντίστοιχο δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Ηπείρου σε παραγωγούς πωλητές και δέκα (10) δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Ηπείρου σε υφιστάμενους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου άλλων Περιφερειών.

Κατά της απόφασης χωρεί ένσταση από όποιον έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της αρμόδιας Αρχής(Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.

Η απόφαση έχει αναρτηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και στην ιστoσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου www.php.gov.gr.

Επίσης εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης για χορήγηση νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών με δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς και για χορήγηση επιπλέον δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή άλλων Περιφερειών, σύμφωνα με τον Ν.4849/2021.

Κατά της  απόφασης χωρεί ένσταση από όποιον έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της αρμόδιας Αρχής (Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η   ανακοίνωση  έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου www.php.gov.gr.

Προηγούμενο Άρθρο

Επίσκεψη της Λαϊκής Συσπείρωσης στο σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ» ΑΜΕΑ

Επόμενο Άρθρο

Μπλόκο στα κοινωνικά επιδόματα των «φτωχών» ελεύθερων επαγγελματιών – Σαρωτικές αλλαγές στη φορολόγησή τους

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...