Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024, 11:41

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Πρέβεζας και Συνδέσμου ΄Υδρευσης Δήμου Πρέβεζας- Φιλιππιάδας για την υλοποίηση έργου προστασίας των πηγών Αγ. Γεωργίου

Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του […]