Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2023, 5:50

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ […]