Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024, 8:59

Επιμελητήριο Πρέβεζας – Διοργανώνει σεμινάριο για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και το marketing στο τυποποιημένο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο

Τρίωρο σεμινάριο με ελεύθερη είσοδο, για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του […]