Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023, 16:00

Πολυστάφυλο και Άσσος επιβεβαίωσαν την ισχυρή σχέση με την διοίκηση και τον Δήμαρχο και έστειλαν μήνυμα νίκης στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου

Τις Κοινότητες του Πολυσταφύλου και του Άσσου, επισκέφθηκε σήμερα ο […]