Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023, 1:35

“Ανάπτυξη Τώρα”: “Η συνεδρίαση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα υπάρχει πανεπιστημιακό τμήμα στην Πρέβεζα την επόμενη ημέρα και τα επόμενα χρόνια – “Δούρειος Ίππος” ο Δήμαρχος”

Δυστυχώς οι εξελίξεις αναφορικά με την Πανεπιστημιούπολη Πρέβεζας και το […]