Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024, 5:12

Βασίλης Κώνστας: Σοβαρές ελλείψεις για την αντιπυρική περίοδο στο Δήμο Ζηρού

Συνεδρίασε χθες 30-6-2020 το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ζηρού με αντικείμενο το σχέδιο αντιμετώπισης του κινδύνου από τις δασικές πυρκαγιές. Μέχρι πρότινος η Δημοτική Αρχή είχε απορρίψει την εθελοντική προσφορά μου στον σχεδιασμό για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, παρότι την είχα διατυπώσει επανειλημμένα τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς.

Μετά την τοποθέτησή μου όμως, στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15-6-2020, όπου ανέλυσα τις σοβαρές ελλείψεις που παρουσίαζε το σχέδιο που κατέθεσε προς συζήτηση η Δημοτική Αρχή, αναγκάστηκε να αλλάξει ρότα και να αποδεχθεί την προσφορά μου.

Στα πλαίσια αυτά συμμετείχα χθες στη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο., όπου κατέθεσα τις προτάσεις μου, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι άμεσα υλοποιήσιμες, κινούνται προς την κατεύθυνση της συνεργασίας με άλλους φορείς, της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και του μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και των συνεργαζόμενων με τον Δήμο ιδιωτών και εταιρειών, συνοπτικά δε είναι οι παρακάτω:

1. Η ορθή σύνταξη σχεδίων εκκένωσης του πληθυσμού για κάθε Τοπική Κοινότητα ή Οικισμό λαμβάνοντας υπόψη τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, τα πληθυσμιακά δεδομένα, το είδος της επικρατούσας βλάστησης καθώς και τις ιδιαιτερότητες του οδικού δικτύου της κάθε περιοχής.

2. Η εκπομπή περιπολικών με προληπτική ενεργοποίηση των υπαλλήλων και των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου κλιμακωτά και ανάλογα με τον Δείκτη Επικινδυνότητας και τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες που προβλέπεται να επικρατήσουν στην περιοχή του Δήμου.

3. Η ενεργοποίηση υπαλλήλων του Δήμου, ανάλογα με τον δείκτη επικινδυνότητας, με σκοπό την επιτήρηση των ευαίσθητων περιοχών του Δήμου, από σημεία που θα προκύψουν μετά από συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

4. Η δημιουργία πίνακα εργοληπτών που δραστηριοποιούνται στον Δήμο, με τον αριθμό και τον τύπο των οχημάτων και μηχανημάτων που διαθέτουν, τα οποία σε έκτακτη ανάγκη θα κληθούν να συνδράμουν τον Δήμο και την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο έργο της. Οι εργολήπτες έχουν ηθική υποχρέωση, ιδιαίτερα αυτοί που παίρνουν την μερίδα του λέοντος από τα έργα του Δήμου, να συμπαρασταθούν και να συνδράμουν τον Δήμο σε κάθε έκτακτη ανάγκη που μπορεί να προκύψει.

5. Η αξιοποίηση, μετά από συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, του προσωπικού και των μέσων που διαθέτει ο Δήμος, ώστε να πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός των χώρων που έχουν μεγάλη επικινδυνότητα έναρξης πυρκαγιάς καθώς και ο καθαρισμός των αγροτικών δρόμων ώστε απρόσκοπτα να διέρχονται τα πυροσβεστικά οχήματα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης πυρκαγιάς.

6. Η επισκευή και η τοποθέτηση νέων υδροστομίων ώστε άμεσα σε κάθε Δημοτική ενότητα, το ποσοστό βλαβών, από 34 % που ήταν στις 15-6-2020, να πέσει κάτω από το 10 % με βραχυπρόθεσμο στόχο τον μηδενισμό του. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το ποσοστό των υδροστομίων που ήταν εκτός λειτουργίας στη Δ.Ε. Θεσπρωτικού και στην Κοινότητα Κρανέας, ανέρχονταν στο αδιανόητο ποσοστό του 47 %, σχεδόν 1 στα 2 υδροστόμια δεν λειτουργούσε.

7. Η δημιουργία και διατήρηση ανοιχτής γραμμής, από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και με τους υπόχρεους ιδιοκτήτες οικοπέδων καθώς και η παρακολούθηση της εξέλιξης του προβλεπόμενου καθαρισμού της επικίνδυνης βλάστησης τόσο στους Δημοτικούς όσο και στους ιδιωτικούς χώρους.

Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας πως η επιτυχής διαχείριση κρίσεων απαιτεί λεπτομερή και σωστό σχεδιασμό, έγκαιρη προετοιμασία, καθολική αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων καθώς και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα επίπεδα δράσης. Σήμερα εισήλθαμε στον Ιούλιο, τον τρίτο μήνα της αντιπυρικής περιόδου και ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά.

Ενέργειες που έπρεπε ήδη να είχαν υλοποιηθεί προ καιρού, δυστυχώς ακόμη βρίσκονται σε επίπεδο σχεδιασμού. Ευτυχώς μέχρι στιγμής ο καιρός έχει αποδειχθεί σύμμαχός μας, αλλά κάποια στιγμή θα στραφεί εναντίον μας και γι’ αυτό, μια οργανωμένη και αξιόπιστη Δομή, όπως πρέπει να είναι ο Δήμος Ζηρού, οφείλει να προετοιμάζεται έγκαιρα για την αντιπυρική περίοδο και να μην το πράττει με τόση μεγάλη χρονική καθυστέρηση.

Φιλιππιάδα 01-7-2020

Μετά τιμής

Βασίλειος Ευθ. Κώνστας Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ζηρού

Προηγούμενο Άρθρο

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN προβάλλει την Πάργα!

Επόμενο Άρθρο

Ανυπότακτη Κίνηση: ”Φτιάξτε τώρα τον δρόμο στην παραλία της Καστροσυκίας”

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...