Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024, 6:45

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας για τις Πηγές του Αγ. Γεωργίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας, στην συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21η Απριλίου 2021, ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος.

ΨΗΦΙΣΜΑ 

(για τις Πηγές του Αγίου Γεωργίου) 

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η ): «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) Άγιος Γεώργιος, ισχύος 2,13 MW του Δήμου Ζηρού, εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην κατασκευή του ως άνω έργου.

Θεωρούμε ότι η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου θα προκαλέσει πολλά προβλήματα τόσο στην ιδία την περιοχή του Άγιου Γεωργίου ,όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Εκτός από την αρχαιολογική και πολιτιστική υποβάθμιση, την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την αύξηση κίνδυνου πλημμυρικών φαινομένων υπαρκτή είναι και η πιθανότητα πρόκλησης προβλημάτων στις Πηγές του Αγίου Γεωργίου, που υδροδοτούν τους Νομούς Πρέβεζας, Άρτας και Λευκάδας.

Ειδικότερα:

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η πηγή του Αγίου Γεωργίου ανήκει στο «Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών» του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου που προορίζεται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση και η κίνηση του υπόγειου νερού ακολουθεί προνομιακές ροές μέσα από καρστικούς αγωγούς, οι οποίοι ακολουθώντας ένα δαιδαλώδες μοτίβο συγκλίνουν προς την πηγή.

Η κατασκευή του προτεινομένου υδροηλεκτρικού έργου, θα επιφέρει σημαντική επίδραση στο μηχανισμό λειτουργίας της πηγής. Η διάνοιξη της σήραγγας και η εκτεταμένη χρήση εκρηκτικών είναι μια ισχυρή παρέμβαση και η οποία επιδρά στους αγωγούς τροφοδοσίας της πηγής με απρόβλεπτες και ανεπανόρθωτες εξελίξεις. Ταυτόχρονα η λεκάνη ηρεμίας που θα σχηματιστεί ανάντη του φράγματος εκτροπής θα μειώσει την ταχύτητα ροής του ποταμού και θα μειώσει επίσης τη δυνατότητα μεταφοράς των φερτών υλών με αποτέλεσμα την γρήγορη επιχωμάτωση.

Επομένως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι εργασίες αυτές να έχουν ανεπανόρθωτες συνέπειες για την ποιότητα και την ποσότητα των νερών και με απώτερη ολέθρια συνέπεια την διακοπή υδροδότησης των πηγών.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 

Η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται εντός ορίων του αρχαιολογικού χώρου της Βραχοσκεπής «Ασπροχάλικο», που αποτελεί ένα από τα παλαιότερα σημεία κατοίκησης στον ευρωπαϊκό χώρο. Επιπλέον σε ελάχιστη απόσταση βρίσκεται και το μνημείο του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου,. ένα από τα πιο υψηλού επιπέδου τεχνικά έργα της Ρωμαϊκής περιόδου που σώζονται ως και σήμερα στον Ελλαδικό χώρο. Πιθανή κατασκευή του έργου θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο σημαντικό αυτό χώρο από αρχαιολογικής άποψης.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

Σύμφωνα τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμυρών που έχουν καταρτιστεί σε όλα τα υδατικά διαμερίσματα της χώρας, η εν λόγω περιοχή ανήκει και σε προστατευόμενη ζώνη δυνητικά υψηλών κινδύνων πλημμυρών. Στοιχεία που δεν αναφέρονται σε κανένα σημείο της Μ.Π.Ε. αυτού του έργου. Με βάση τα ανωτέρω προτείνουμε να αποτραπεί η αδειοδότηση και κατασκευή του μικρού υδροηλεκτρικού στη θέση Ασπροχάλικο της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ

Προηγούμενο Άρθρο

Το ασφαλιστικό γραφείο Μήτσης Χρήστος σας εύχεται Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Επόμενο Άρθρο

Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού στην Ήπειρο – 16 στην Π.Ε Πρέβεζας

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...