Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024, 18:45

Συνεχίζει στην θέση του γενικού γραμματέα του Δήμου Πρέβεζας ο Αντώνης Μπέζας

Με την αριθμ.:5/191/2.1.2024 απόφαση του Δημάρχου Πρέβεζας Νίκου Γεωργάκου, ο Αντώνης Μπέζας θα συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα στον Δήμο Πρέβεζας.

Ο Αντώνης Μπέζας θα έχει στις αρμοδιότητες του τον συντονισμού των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου Πρέβεζας.

Παράλληλα ο γενικός γραμματέας θα έχει και τις παρακάτω αρμοδιότητες:

I. Να παρέχει οδηγίες και να δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα να συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.

II. Να μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο τους.

III. Να παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.

IV. Να συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και να παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα Πολιτικά όργανα του Δήμου.

V. Να μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και να ενημερώνει σχετικά την εκτελεστική Επιτροπή.

VI. Να δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία να μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου.

VII. Να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των Νομικών Προσώπων του Δήμου και να συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από την δραστηριοποίηση τους με τους στόχους του Δήμου.

VIII.Να συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους για την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων.

IX. Να υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αναρρωτικών αδειών και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

X. Να υπογράφει τις εντολές μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου.

Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες όπως κάθε φορά ισχύουν στο πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου και της κείμενης νομοθεσίας. Ο Δήμαρχος μπορεί με νεότερη απόφαση του να τροποποιήσει τα ανωτέρω ή να εκχωρήσει επιπρόσθετες αρμοδιότητες.

Προηγούμενο Άρθρο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ – Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή η Τελετή Απόδοσης Τιμής για τον Αλέξανδρο Υψηλάντη

Επόμενο Άρθρο

Συνάντηση Σπύρου Κυριάκη με την ηγεσία του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...