Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024, 22:04

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζηρού στις 21 Απριλίου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην 6η τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου Δήμου Ζηρού, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, με ώρα έναρξης 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου  2020 Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου, Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020, τεύχος Α΄ και των αριθ.163/33282/29-05-2020 και 426/77233/13-11-2020  εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Διατύπωση γνώμης στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) Άγιος Γεώργιος, ισχύος 2,13 MW, Δ.Ε. Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού / Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου».
 2. Έγκριση σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους
 3. Σύσταση μιας (1) προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, κατ’ εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
 4. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας κατά τα Σάββατα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2021.
 5. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας προς εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων.
 6. Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» της Πράξης  «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζηρού», αποδοχή  των  ειδικών όρων αυτής και εγγραφή της πράξης στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ζηρού.
 7. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Αναβάθμιση  αστικών  υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Ζηρού με την μέθοδο της υπογειοποίησης».
 8. Καθορισμός δράσεων πυροπροστασίας έτους
 9. Καθορισμός εργασιών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων ενταγμένων στο τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους
 10. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος  Χασίδης

 • Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας «zoom» στο σύνδεσμο https://zoom.us/j/92256691323, στον οποίο μπορούν να συνδεθούν όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.
 • Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι του Δήμου στο YouTube, στο σύνδεσμο   https://www.youtube.com/channel/UCucx-eW2oLLCBo065FZa04w
Προηγούμενο Άρθρο

Κώστας Μπάρκας: Εκτός της επιδότησης από την πολιτεία, για την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Επόμενο Άρθρο

Δύο ασφαλείς εβδομάδες και το άνοιγμα της… επομένης μέρας του Κωνσταντίνου Ντάκουλα

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...