Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024, 1:23

Συζήτηση για την έκθεση υφιστάμενης κατάστασης και προτεινόμενων παρεμβάσεων για την λειτουργία του Συστήματος Εισόδου-Εξόδου, στην Λιμενική εγκατάσταση Πρέβεζας

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού και του Κώδικα ISPS, όλες οι λιμενικές εγκαταστάσεις πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τα επίπεδα ασφαλείας που ορίζει το συμβαλλόμενο κράτος στην επικράτεια του οποίου βρίσκονται. Τα μέτρα και οι διαδικασίες ασφαλείας θα πρέπει να εφαρμόζονται στη Λιμενική Εγκατάσταση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει η ελάχιστη δυνατή παρέμβαση σε επιβάτες, πλοία, προσωπικό και επισκέπτες των πλοίων, είδη και υπηρεσίες ή καθυστέρηση αυτών.
Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε την Τετάρτη στο χώρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου η έκθεση υφιστάμενης κατάστασης και προτεινόμενων παρεμβάσεων για την λειτουργία του Συστήματος Εισόδου-Εξόδου, στην Λιμενική εγκατάσταση Πρέβεζας, προκειμένου να προχωρήσει η μελέτη για το θέμα και να εγκριθεί από το Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και στη συνέχεια να κατατεθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας για ένταξη σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Η παρουσίαση έγινε από μελετητές –συμβούλους του υπουργείου Ναυτιλίας παρουσία του Αντιπροέδρου του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Γρηγόρη Κουμπή , εκπροσώπων της Αστυνομίας, του Λιμεναρχείου και της εταιρείας Security που έχει αναλάβει τη φύλαξη του λιμανιού. Στη συνάντηση έγινε ενημέρωση επί των λεπτομερών της εφαρμογής Συνοριακών Σημείων Διέλευσης (ΣΣΔ) στην Λιμενική εγκατάσταση Πρέβεζας.
•Επιλογή χωροταξικής ανάπτυξης της ανωδομής, εντός της ζώνης περιορισμένης πρόσβασης ISPS
•Δια-λειτουργικότητα των διαδικασιών εφαρμογής ασφάλειας ISPS και Διαβατηριακού ελέγχου
•Ανασκόπηση του σχεδίου ασφάλειας ISPS και καθορισμός ζώνης Διεπαφής πλοίων και λαντζών Κ/Ζ
•Διαδικασίες ελέγχου τουριστικών σκαφών που παραβάλουν στην μαρίνα και μεταφέρουν υπηκόους τρίτων χωρών
•Τέλος, προβολή των αρχιτεκτονικών σχεδίων βάσει απαιτήσεων επιτροπής της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων του ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ
Πηγή: Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας
Προηγούμενο Άρθρο

Σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου

Επόμενο Άρθρο

Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας: Ευχαριστήριο για την δωρεά πιάνου

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...