Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024, 15:54

Στροφή στο μέλλον: Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων- Μια αναγκαία αλλά ακριβή διαδικασία…

Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα θέμα με περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνιστώσες στο οποίο εμπλέκεται το σύνολο της κοινωνίας, τόσο οι θεσμοί, όσο και οι πολίτες.

Τα απορρίμματα και η διαχείρισή τους λοιπόν, αποτελούν για τους Δήμους ένα μεγάλο πρόβλημα και ταυτόχρονα και ένα στοίχημα, το οποίο θα πρέπει να τα διαχειριστούμε προς όφελος των δημοτών μας.

Σύμφωνα με το νόμο του «Κλεισθένη», οι ΦΟΔΣΑ είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν μια νέα μέθοδο για την εκπόνηση της τιμολογιακής πολιτικής και η οποία βασίζεται στα παραγόμενα απόβλητα.

Για τους παραπάνω λόγους και αντιλαμβανόμενοι την σοβαρότητα του θέματος τόσο στο περιβαλλοντικό όσο και στο οικονομικό πεδίο η παράταξή μας έχει ζητήσει την διεξαγωγή εκτενούς συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο σε ξεχωριστή συνεδρίαση για το θέμα αυτό. Η Δημοτική Αρχή όμως αντί να επισπεύσει την συζήτηση γύρω από το τόσο σοβαρό ζήτημα αποφεύγει κάθε αναφορά σε αυτό και συνάμα επιλέγει η παροχή γνώμης επί του σχεδίου τιμολογιακής πολιτικής Αναγκαστικού συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, Έτους 2020 να διεξαχθεί δια περιφοράς, αποκλείοντας τον ζωντανό και ουσιαστικό διάλογο που θα αναδείκνυε πολλές πτυχές του θέματος. Δυστυχώς η παρελκυστική τακτική της Δημοτικής Αρχής που καταγγείλαμε στο προηγούμενο ΔΣ συνεχίζεται και τείνει να καταστεί η κύρια πολιτική συμπεριφορά της.

Όσον αφορά την Τιμολογιακή Πολιτική του Αναγκαστικού συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, Έτους 2020, έχουμε να παρατηρήσουμε πως πρόκειται για μια πρόταση  που είναι προς την σωστή κατεύθυνση για την δίκαιη εξυπηρέτηση όλων των Ηπειρωτών, άσχετα με την απόσταση που έχουν με το εργοστάσιο, μιας και αυτό σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί όλους τους Ηπειρώτες. Όμως από μόνη της δεν αναιρεί το προβληματικό πεδίο που έχει διαμορφωθεί στην Ήπειρο αναφορικά με τη συνολική διαχείριση των απορριμμάτων, μετά την κατασκευή της ΜΕΑ (με τον τρόπο που αυτή χρηματοδοτήθηκε και λειτουργεί…) και των συνεπακόλουθων τεχνικών, πολιτικών και οικονομικών ζητημάτων που έχουν δημιουργηθεί.

Παρά τα θετικά σημεία που περιγράψαμε παραπάνω, λόγω των αστοχιών και επιλογών που έγιναν το κόστος που καλείται να πληρώσει ο Δήμος (και συνεπακόλουθα οι πολίτες ) είναι πολύ μεγάλο (κατά υπολογισμούς θα ξεπερνάει το 1.200.000 € ετησίως) και θα πρέπει να γίνει συ στράτευση όλων μας στην κατεύθυνση της μείωσης του τεράστιου αυτού κόστους, η οποία θα αποτρέψει την αύξηση των Δημοτικών Τελών στους πολίτες. Η παράταξή μας έχει ήδη προγραμματικά καταθέσει μια σειρά από προτάσεις τις οποίες και συνοπτικά επαναλαμβάνουμε στην κατεύθυνση της εύρεσης λύσεων. Προτείνουμε λοιπόν:

  1. Επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης με την εταιρεία που διαχειρίζεται το εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων(ΜΕΑ).
  2. Άμεση δημιουργία του ΣΜΑ Πρέβεζας με το κόστος να καλύπτεται από την Περιφέρεια ή τον ΦΟΔΣΑ.
  3. Διεκδίκηση επιχορήγησης από την Πολιτεία προς τον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ, ως επιβράβευση για την ολοκληρωμένη διαχείριση που υλοποιεί η Ήπειρος,  έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος διαχείρισης του φορέα, οπότε και θα μειωθούν οι εισφορές από του Δήμους και όλο αυτό το όφελος θα επιστραφεί προς τους δημότες με σταθερά ή μειωμένα δημοτικά τέλη.
  4. Μεγιστοποίηση των προσπαθειών για δραστική αύξηση της ανακύκλωσης. Οι Δήμοι που κάνουν διαλογή στην πηγή και έχουν ψηλά ποσοστά ανακύκλωσης μειώνουν την εισφορά τους και βγαίνουν κερδισμένοι. Η αύξηση της ανακύκλωσης και η παράλληλη μείωση των απορριμμάτων είναι λοιπόν ένας μεγάλος στόχος για το Δήμο μας και πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν ανάλογες δράσεις. Δυστυχώς η διαδικασία της ανακύκλωσης έχει αφεθεί στην ευαισθησία των ίδιων των δημοτών. Η διαχείριση είναι το κατεξοχήν θέμα όπου θα μπορούσε να αναπτυχθεί ο «παιδευτικός» ρόλος του Δήμου. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση ως προς την πορεία της, έστω και λίγης, ανακύκλωσης που υπάρχει και φυσικά καμία προσπάθεια εκπαίδευσης των δημοτών (με συναφείς εκδηλώσεις, σεμινάρια ή ακόμα και φυλλάδια) στον τομέα αυτό.
  5. Οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (αποβλήτων τροφίμων /πράσινων αποβλήτων) .
  6. Πιλοτική εφαρμογή συστήματος διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή (μέσα σε κάθε σπίτι – κήπο της περιοχής που θα επιλεγεί) με ευθύνη των ενήμερων από των Δήμο δημοτών, και ανταποδοτική πολιτική (π.χ. μείωση δημοτικών τελών). Διαχωρισμός οργανικών, χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού, γυαλιού κλπ ανακυκλώσιμων, στο κάθε νοικοκυριό και συλλογή τους από την Υπηρεσία του Δήμου.
  7. Προώθηση κομποστοποίησης, μιας πολύ σημαντικής φυσικής διαδικασίας κατά την οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια πλούσια ουσία, το κομπόστ, που είναι πολύ χρήσιμο για το έδαφος. Μέσα στους κάδους ο καθένας μπορεί να πετάξει τσόφλια αυγών, φλούδες από τα φρούτα και τα λαχανικά, και πολλά άλλα οργανικά υπολείμματα που καθημερινά πετάμε στα σκουπίδια. Αυτά μετατρέπονται σε λίπασμα (κομπόστ) που είναι κατάλληλο για τις γλάστρες και τους κήπους. Για την δράση προτείνεται η δωρεάν διάθεση κάδων κομποστοποίησης στους ενδιαφερόμενους δημότες, με παράλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση για τη λειτουργία και τη χρησιμότητά τους.
  8. Ένταξη προγραμμάτων ανακύκλωσης σε όλα τα σχολεία.
  9. Ίδρυση κατάλληλου Συντονιστικού Μηχανισμού υπεύθυνου για την οργάνωση και παρακολούθηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό και την οργάνωση της υπηρεσίας καθαριότητας, τον εκσυγχρονισμό του στόλου των απορριμματοφόρων, ανανέωση των κάδων, αύξηση και μονιμοποίηση του προσωπικού καθαριότητας.\

Και το κυριότερο όλων. Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση όλων των δημοτών σε θέματα διαχείρισης και ανακύκλωσης, έτσι ώστε να έχουμε ενήμερους και υπεύθυνους πολίτες.

Η πόλη μας εξάλλου είναι το κοινό μας σπίτι.

Aς το φροντίσουμε όλοι!

Πρέβεζα 19/6/2020

Προηγούμενο Άρθρο

Συνάντηση με τους Βουλευτές του Νομού είχε το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας

Επόμενο Άρθρο

Σχολική εφημερίδα από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ανθούσας

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...