Κυριακή, 19 Μαΐου 2024, 1:25

Στέργιος Γιαννάκης: Ερώτηση προς υπουργό Εσωτερικών για τις απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων με επίσπευση του Ελληνικού Δημοσίου

Προς

  1. Τον Υπουργό Εσωτερικών

κ. Μάκη Βορίδη

  1. Τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών

κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή

  1.   Τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων

κ. ΄Αδωνη Γεωργιάδη

ΘΕΜΑ: «Απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων με επίσπευση του Ελληνικού Δημοσίου».

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Ως γνωστόν παρατηρείται συχνά το φαινόμενο είτε για λόγους απαλλοτρίωσης ιδιωτικών εκτάσεων με επίσπευση του Ελληνικού Δημοσίου, είτε για ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις με επίσπευση των ΟΤΑ, και τον χαρακτηρισμό αστικών ακινήτων ως χώρων πρασίνου Κ.Χ., να δεσμεύονται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και 10ετίες, ιδιοκτησίες των Ελλήνων πολιτών που στις περισσότερες περιπτώσεις, είτε δεν καταβάλλεται η αποζημίωση που η σχετική δικαστική απόφαση έχει ορίσει, είτε ακόμη – ακόμη δεν έχει ορισθεί καμία αποζημίωση, ή δεν χρησιμοποιήθηκαν τα ακίνητα για το σκοπό χάριν του οποίου κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση.

Κατ’ αυτό τον τρόπο παραβιάζεται κατάφορα το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ατομικής ιδιοκτησίας και δημεύεται η περιουσία των Ελλήνων πολιτών.

Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει σε ποιες περιπτώσεις επέρχεται ανάκληση και άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης:

1)Εάν εντός 18 μηνών από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης δεν καταβληθεί η αποζημίωση, τότε η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως.

2)Εάν εντός 4 ετών από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης δεν ασκηθεί αίτηση για τον καθορισμό της αποζημίωσης, ή αυτή δεν καθορισθεί εξώδικα, τότε, η απαλλοτρίωση ανακαλείται υποχρεωτικά με πράξη της αρχής που την έχει κηρύξει.

3)Ακόμη όμως κι αν έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση υπάρχει δυνατότητα να ανακληθεί εάν το απαλλοτριωθέν ακίνητο παρά την πάροδο εύλογου χρόνου δεν χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό χάριν του οποίου κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση ή για άλλο σκοπό δημόσιας ωφέλειας. Στην περίπτωση αυτή δεν καθίσταται μεν η συντελεσθείσα απαλλοτρίωση επιγενομένως παράνομη, αλλά, πάντως, εκλείπει εφεξής η συνταγματική της δικαιολόγηση, με συνέπεια ο πρώην ιδιοκτήτης να μπορεί να αξιώσει την ανάκλησή της και την επανάκτηση του ακινήτου του.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Περί Απαλλοτριώσεων, όπως ερμηνεύονται, υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 17 του Συντάγματος περί προστασίας της ιδιοκτησίας, απαλλοτριώσεις και ρυμοτομικά βάρη που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί σχεδίων πόλεων ή πολεοδομικών μελετών, με τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων ή χώρων προορισμένων για κοινωφελείς εν γένει χρήσεις, δεν επιτρέπεται να διατηρούνται επί μακρόν χρονικό διάστημα, το οποίο υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες που συντρέχουν σε κάθε περίπτωση, υπερβαίνει τα εύλογα όρια, χωρίς να πραγματοποιείται η συντέλεση των απαλλοτριώσεων σύμφωνα με το νόμο.

Επομένως όταν οι πολεοδομικές αυτές δεσμεύσεις διατηρούνται πέραν του ευλόγου κατά τις περιστάσεις χρόνου, χωρίς τη συντέλεση της απαλλοτριώσεως των βαρυνομένων ακινήτων, ανακύπτει υποχρέωση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου της Διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση ή το ρυμοτομικό βάρος της ιδιοκτησίας, το οποίο, εν τοιαύτη περιπτώσει, καθίσταται νομικό και οικονομικό βάρος αυτής, το οποίο είναι αντίθετο στην συνταγματική της προστασία.

Παρότι όμως υπάρχει πλούσιο νομοθετικό πλαίσιο που αντιμετωπίζει τα ζητήματα της άρσης – ανάκλησης των απαλλοτριώσεων, παρόλα αυτά, παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχει κωλυσιεργία, που φτάνει στο στάδιο της άρνησης, να άρει η διοίκηση, υπό την ευρύτερη και στενότερη έννοια (κεντρική εξουσία – αυτοδιοίκηση) την επίμαχη απαλλοτρίωση.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί,

Ποια πρόσθετα μέτρα πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε, σε όσες περιπτώσεις ο νόμος ορίζει, να υπάρχει άμεση ανάκληση της απαλλοτρίωσης προκειμένου να απελευθερώνεται η ιδιοκτησία από το σχετικό βάρος και να μην διατηρείται επί μακρόν η δήμευση – δέσμευση της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών;

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ν.Δ.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Προηγούμενο Άρθρο

Συνάντηση Εργασίας Οριζόντων Ηπείρου με ΕΛΓΑ

Επόμενο Άρθρο

Ανοίγουν την 1η Φεβρουαρίου Γυμνάσια και Λύκεια – Τι θα γίνει με πρακτορεία ΟΠΑΠ, κυνήγι και ψάρεμα

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...