Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024, 16:33

Σημαντικές μειώσεις του Δήμου Πρέβεζας σε ενοικιάσεις δημοτικών χώρων

Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, αποφασίστηκε να γίνουν σημαντικές μειώσεις στο τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών, περιπτέρων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.

Πιο συγκεκριμένα:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Α) Για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

1) σε πλατείες και πεζοδρόμους που περικλείονται μεταξύ των οδών Π. Τσαλδάρη, Ελ. Βενιζέλου και Κ. Καρυωτάκη να μειωθεί από 41,00 €/ τ.μ. σε 35,00 €/ τ.μ.

2) σε πλατείες και πεζοδρόμους που περικλείονται μεταξύ των οδών Π. Τσαλδάρη έως το ύψος του Φόρου, την Λ. Ειρήνης, Κ. Καρυωτάκη & Εθν. Αντίστασης να μειωθεί από 36,00 €/ τ.μ. σε 30,00 €/ τ.μ.

3) σε άλλες περιοχές εκτός των παραπάνω ορίων να μειωθεί από 28,00 €/ τ.μ. σε 25,00€/ τ.μ. Β) Για τη χρήση πεζοδρομίων για τοποθέτηση εμπορευμάτων.

Β) Για την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των οδών Π. Τσαλδάρη, Ελ. Βενιζέλου, Λ. Ειρήνης και Κ. Καρυωτάκη να μειωθεί από 52,00 €/ τ.μ. σε 50,00€/ τ.μ.

Σε άλλες περιοχές εκτός των ορίων της προηγούμενης περίπτωσης να μειωθεί από 47,00 €/ τ.μ. σε 45,00€/ τ.μ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ

Για την χρήση κοινοχρήστων χώρων προς σταυλισμό των ζώων των δημοτών να μειωθεί από 44,02 €/μ2 σε 10,00€/μ2

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΟΥ

Για την χρήση κοινοχρήστων χώρων προς σταυλισμό των ζώων των δημοτών να μειωθεί από 17,61 €/στρεμ. σε 10,00 €/στρεμ.

Για την χρήση κοινοχρήστων χώρων μέχρι 5 τ.μ. , να μειωθεί από 5,87 € σε 5,00€

Για την χρήση κοινοχρήστων χώρων άνω των 5 τ.μ. να μειωθεί από 14,68 € σε 10,00€ 3.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ

Για την παραλιακή ζώνη της ΔΕ Ζαλόγγου

Για την χρήση πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, να μειωθεί από 8,00 €/μ2 ετησίως σε 6,00 €/μ2 ετησίως.

Για τις λοιπές περιοχές όλων των τοπικών κοινοτήτων

-Για την χρήση πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, να μειωθεί από 8,00 €/μ2 ετησίως σε 1,47 €/μ2 ετησίως.

ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΚΑ

Για την χρήση πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων να μειωθεί από 8,00 €/τ.μ σε 4,00 €/τ.μ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ

Για την χρήση πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων να μειωθεί από 5,00 €/τ.μ σε 1,00 €/τ.μ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ

Για την χρήση πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων να μειωθεί από 5,00 €/τ.μ σε 1,00 €/τ.μ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ

Για την χρήση πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων να μειωθεί από 5,00 €/τ.μ σε 1,00 €/τ.μ

Συνεπώς τα τέλη χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών, περιπτέρων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πρέβεζας, το οικονομικό έτος 2020 , έχουν ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Α) Για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

1) σε πλατείες και πεζοδρόμους που περικλείονται μεταξύ των οδών Π. Τσαλδάρη, Ελ. Βενιζέλου και Κ. Καρυωτάκη 35,00 €/ τ.μ.

2) σε πλατείες και πεζοδρόμους που περικλείονται μεταξύ των οδών Π. Τσαλδάρη έως το ύψος του Φόρου, την Λ. Ειρήνης, Κ. Καρυωτάκη & Εθν. Αντίστασης 30,00 €/ τ.μ.

3) σε άλλες περιοχές εκτός των παραπάνω ορίων 25,00 €/ τ.μ.

Β) Για τη χρήση πεζοδρομίων για τοποθέτηση εμπορευμάτων.

1) Για την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των οδών Π. Τσαλδάρη, Ελ. Βενιζέλου, Λ. Ειρήνης και Κ. Καρυωτάκη 50,00 €/ τ.μ.

2) Σε άλλες περιοχές εκτός των ορίων της προηγούμενης περίπτωσης 45,00 €/ τ.μ.

Γ) Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων γενικά ως προσθήκη καταστημάτων.

1) Για την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των οδών Π. Τσαλδάρη, Ελ. Βενιζέλου, Λ. Ειρήνης και Κ. Καρυωτάκη 142,00 €/τ.μ.

2) Σε άλλες περιοχές εκτός των ορίων της προηγούμενης περίπτωσης 109,00 €/τ.μ.

Δ) Για τη χρήση υπεδάφους.

1) Για εγκατάσταση υπόγειων δεξαμενών υγρών καυσίμων κλπ 81,00 €/τ.μ.

2) Για διέλευση υπογείων δικτύων, καλωδιώσεων κλπ 0,01 €/τρέχ. μέτρο.

Ε) Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων περιπτέρων για τοποθέτηση εμπορευμάτων.

1) Για την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των οδών Π. Τσαλδάρη, Ελ. Βενιζέλου, Εθν. Αντίστασης 75,00 €/ τ.μ.

2) Για την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των οδών Π. Τσαλδάρη έως το ύψος του Φόρου, την Λ. Ειρήνης, Κ. Καρυωτάκη και Εθν. Αντίστασης 70,00 €/ τ.μ.

3) Σε άλλες περιοχές εκτός των παραπάνω ορίων 55,00 €/ τ.μ.

ΣΤ) Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων σε κάθε άλλη περίπτωση, 31,00 €/τ.μ.

Ζ) Για τη χρήση κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν κινητές καντίνες. 130,00 €/ τ.μ. Η) Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων που καταλαμβάνουν με αυθαίρετες κατασκευές, ράμπες, ικριώματα (σκαλωσιές), ζαρντινιέρες κ.λ.π. 240,00 €/τ.μ. Η πρώτη εβδομάδα χρήσης θα είναι δωρεάν και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτούν την απαιτούμενη άδεια από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (με σκοπό την επισκευή και συντήρηση κτιρίων).

Θ) Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων για εναπόθεση οικοδομικών υλικών (με την προϋπόθεση να στρώνονται νάιλον),ικριώματα (σκαλωσιές), κ.λ.π.:

-Α΄ Ζώνη (κεντρικοί δρόμοι κυκλοφορίας) 28,00 €/τ.μ. μηνιαίως

-Β΄ Ζώνη (λοιπές περιοχές) 22,00 €/ τ.μ. μηνιαίως.

-Γ΄ Για τα σεισμόπληκτα και διατηρητέα κτίρια, από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών και για χρονικό διάστημα έξι μηνών, δωρεάν, μετά την λήξη του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ,επιβολή τέλους 4,00€/μ2 μηνιαίως. Η πρώτη εβδομάδα χρήσης θα είναι δωρεάν και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτούν την απαιτούμενη άδεια από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (με σκοπό την επισκευή και συντήρηση κτιρίων). Οι άδειες θα εκδίδονται με απόφαση του Δημάρχου κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος επί των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας πρέπει να είναι η καταβολή του αντίστοιχου τέλους και να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από τον ενδιαφερόμενο προς τον Δήμο.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ

1) Για την χρήση πλατειών 1,47 €/μ2

2) Για την χρήση πεζοδρομίων, οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων 1,47 €/μ2

3) Για την χρήση κοινοχρήστων χώρων γενικά , ως προθήκη καταστήματος 2,35 €/μ2

4) Για την χρήση πεζοδρομίων ή οδών από αυτούς που ανοικοδομούν και για όλες τις ζώνες του οικισμού. 0,88 €/μ2

5) Για την χρήση κοινοχρήστων χώρων προς σταυλισμό των ζώων των δημοτών 10,00 €/μ2 6) Για κάθε δημοτική έκταση στην θέση Λούρου, όταν ζητηθεί η χρήση της , τότε θα αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ Για την χρήση πλατείας 3,23 €/μ2

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΟΥ

1) Για την χρήση κοινοχρήστων χώρων προς σταυλισμό των ζώων των δημοτών 10,00 €/στρεμ.

2) Για την χρήση δημοτικής έκτασης για την κατασκευή πάγιο τέλος 5,87 € εκτός οικισμού. 3) Για χρήση δημοτικής έκτασης για την κατασκευή ορνιθώνων εκτός οικισμού 1,47 €.

4) Για την χρήση κοινοχρήστων χώρων μέχρι 5 τ.μ. , 5,00 €

5) Για την χρήση κοινοχρήστων χώρων άνω των 5 τ.μ. 10,00 €

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΣΦΗΝΩΤΟΥ

1) Για την χρήση πλατειών 0,15 €/μ2

2) Για την χρήση κοινοχρήστων χώρων προς σταυλισμό των ζώων των δημοτών 10,00 €/στρεμ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ

Για την παραλιακή ζώνη της ΔΕ Ζαλόγγου

-Για την χρήση πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων,6,00 €/μ2 ετησίως. Για τις λοιπές περιοχές όλων των τοπικών κοινοτήτων

-Για την χρήση πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, 1,47 €/μ2 ετησίως. Οι άδειες θα εκδίδονται με απόφαση του Δημάρχου κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος επί των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας πρέπει να είναι η καταβολή του αντίστοιχου τέλους και να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από τον ενδιαφερόμενο προς τον Δήμο.

ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΚΑ

Για την χρήση πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων 4,00 €/τ.μ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ

Για την χρήση πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων 1,00 €/τ.μ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ

Για την χρήση πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων 1,00 €/τ.μ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ

Για την χρήση πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων 1,00 €/τ.μ Οι άδειες θα εκδίδονται με απόφαση του Δημάρχου κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος επί των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας πρέπει να είναι η καταβολή του αντίστοιχου τέλους και να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από τον ενδιαφερόμενο προς τον Δήμο.

ΤΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Σύμφωνα με την απόφαση 480/2015 ισχύουν κάτωθι: Τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου (αρθ.76 Ν.4257/14), για τους δικαιούχους άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, η οποία (άδεια) είχε εκδοθεί πριν από το χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 4093/2012, για το Δήμο Πρέβεζας το οικονομικό έτος 2021 να μείνει ίδιο, όπως είχε καθοριστεί το προηγούμενο έτος ήτοι:

  • Τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλεως της Πρέβεζας, ποσό 150,00 ευρώ/έτος
  • Τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, για τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Πρέβεζας, ποσό 110,00 ευρώ/έτος …».

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά, προτείνοντας τα τέλη χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών, περιπτέρων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων να παραμείνουν τα ίδια στη ΔΕ Λούρου, στη ΔΕ Ζαλόγγου και να μειωθούν στη ΔΕ Πρέβεζας 10% σε συνδυασμό με την εφαρμογή των μέτρων για τον covid, για το οικονομικό έτος 2021. Επίσης πρότεινε να υπάρχει ενιαία τιμή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με τον Δήμο.

Ο κ. Κωστούλας δήλωσε ότι συμφωνεί με την μείωση και πρότεινε τα καταστήματα να μην πληρώσουν τα τέλη που τους αναλογούν, για όσο διάστημα βρίσκονται σε καθεστώς lockdown.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

  • τις διατάξεις του άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
  • την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εκδίδει εισήγηση και την παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα τέλη χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών, περιπτέρων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων να παραμείνουν τα ίδια στη ΔΕ Λούρου, στη ΔΕ Ζαλόγγου και να μειωθούν στη ΔΕ Πρέβεζας 10% σε συνδυασμό με την εφαρμογή των μέτρων για τον covid, για το οικονομικό έτος 2021, ως εξής:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Α) Για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

1) σε πλατείες και πεζοδρόμους που περικλείονται μεταξύ των οδών Π. Τσαλδάρη, Ελ. Βενιζέλου και Κ. Καρυωτάκη από 35,00€ σε 31,50€/ τ.μ.

2) σε πλατείες και πεζοδρόμους που περικλείονται μεταξύ των οδών Π. Τσαλδάρη έως το ύψος του Φόρου, την Λ. Ειρήνης, Κ. Καρυωτάκη & Εθν. Αντίστασης 30,00 €/ τ.μ.

3) σε άλλες περιοχές εκτός των παραπάνω ορίων από 25,00 σε 25,50€/ τ.μ.

Β) Για τη χρήση πεζοδρομίων για τοποθέτηση εμπορευμάτων.

1) Για την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των οδών Π. Τσαλδάρη, Ελ. Βενιζέλου, Λ. Ειρήνης και Κ. Καρυωτάκη από 50,00€ σε 45€/ τ.μ.

2) Σε άλλες περιοχές εκτός των ορίων της προηγούμενης περίπτωσης από 45,00 σε 40,50€/ τ.μ.

Γ) Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων γενικά ως προσθήκη καταστημάτων.

1) Για την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των οδών Π. Τσαλδάρη, Ελ. Βενιζέλου, Λ. Ειρήνης και Κ. Καρυωτάκη από 142,00€ σε 127,80€/τ.μ.

2)Σε άλλες περιοχές εκτός των ορίων της προηγούμενης περίπτωσης από 109,00€ σε 98,10€/τ.μ.

Δ) Για τη χρήση υπεδάφους.

1) Για εγκατάσταση υπόγειων δεξαμενών υγρών καυσίμων κλπ από 81,00€ σε 72,90€/τ.μ.

2) Για διέλευση υπογείων δικτύων, καλωδιώσεων κλπ 0,01 €/τρέχ. μέτρο.

Ε) Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων περιπτέρων για τοποθέτηση εμπορευμάτων.

1) Για την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των οδών Π. Τσαλδάρη, Ελ. Βενιζέλου, Εθν. Αντίστασης από 75,00€ σε 67,50€/ τ.μ.

2) Για την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των οδών Π. Τσαλδάρη έως το ύψος του Φόρου, την Λ. Ειρήνης, Κ. Καρυωτάκη και Εθν. Αντίστασης από 70,00€ σε 67,50€/ τ.μ.

3) Σε άλλες περιοχές εκτός των παραπάνω ορίων από 55,00€ σε 49,50/ τ.μ.

ΣΤ) Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων σε κάθε άλλη περίπτωση, από 31,00€ σε 27,960€ /τ.μ.

Ζ) Για τη χρήση κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν κινητές καντίνες. από 130,00€ σε 117,00€/ τ.μ.

Η) Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων που καταλαμβάνουν με αυθαίρετες κατασκευές, ράμπες, ικριώματα (σκαλωσιές), ζαρντινιέρες κ.λ.π. από 240,00€ σε 216,00 €/τ.μ. Η πρώτη εβδομάδα χρήσης θα είναι δωρεάν και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτούν την απαιτούμενη άδεια από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (με σκοπό την επισκευή και συντήρηση κτιρίων).

Θ) Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων για εναπόθεση οικοδομικών υλικών (με την προϋπόθεση να στρώνονται νάιλον),ικριώματα (σκαλωσιές), κ.λ.π.:

-Α΄ Ζώνη (κεντρικοί δρόμοι κυκλοφορίας) από 28,00€ σε 25,20 €/τ.μ. μηνιαίως

-Β΄ Ζώνη (λοιπές περιοχές) από 22,00€ σε 19,80€/ τ.μ. μηνιαίως.

-Γ΄ Ζώνη Για τα σεισμόπληκτα και διατηρητέα κτίρια, από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών και για χρονικό διάστημα έξι μηνών, δωρεάν, μετά την λήξη του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, επιβολή τέλους από 4,00€ σε 3,60€ /μ2 μηνιαίως.

Η πρώτη εβδομάδα χρήσης θα είναι δωρεάν και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτούν την απαιτούμενη άδεια από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (με σκοπό την επισκευή και συντήρηση κτιρίων). Οι άδειες θα εκδίδονται με απόφαση του Δημάρχου κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος επί των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας πρέπει να είναι η καταβολή του αντίστοιχου τέλους και να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από τον ενδιαφερόμενο προς τον Δήμο.

Προηγούμενο Άρθρο

Αυξάνεται κατά 50% ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για την ενίσχυση ΜμΕ που επλήγησαν από την πανδημία

Επόμενο Άρθρο

55 ευρώ κοστίζει ο Πολιτικός Γάμος στον Δήμο Πρέβεζας

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...