Τρίτη, 21 Μαΐου 2024, 3:25

Πρώτη συνεδρίαση για τη νέα χρονιά στο Επιμελητήριο Πρέβεζας στις 27/1

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στην 1η Τακτική Συνεδρίαση, στις 27 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α. Ανακοινώσεις:

  • Διάφορα

Β. Θέματα:

  1. Επικύρωση πρακτικού Νο 8/14-12-2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
  1. Ενημέρωση Εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας σε επιτροπές / σε συμβούλια Φορέων / σε Οργανισμούς κ.τ.λ.

Εισηγητές: Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

  1. Καθορισμός ετήσιων συνδρομών  μελών του Επιμελητηρίου Πρέβεζας έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

  1. Επικαιροποίηση Ανταποδοτικών Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πρέβεζας (Ν.4497/2017 άρθρο 75 παρ.7 & 8).

Εισηγητές: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

  1. Διακανονισμός οφειλών μελών-συνδρομών Επιμελητηρίου Πρέβεζας (Ν.4497/2017 άρθρο 75 παρ.10).

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

  1. Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης γραφείων Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

  1. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης στο Σύνδεσμο Βιοτεχνών Υδραυλικών Θερμικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Ν. Πρέβεζας για την κάλυψη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που είναι δανειζόμενοι στο Επιμελητήριο Πρέβεζας.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

  1. Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δυο (2) Επιστημονικών Συνεργατών για την κάλυψη αναγκών, στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος “Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network olive products in the across border GREECE-ITALY area” INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 με ακρωνύμιο «AUTHENTIC-OLIVE-NET».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Μπούρης

Προηγούμενο Άρθρο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με 7 θέματα με τηλεδιάσκεψη στις 27/1

Επόμενο Άρθρο

Η κάμερα του ART TV στο Θεσπρωτικό για τους εμβολιασμούς

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...