Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024, 16:17

Πρόσκληση κατεπείγουσας Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα:

  • Με τις διατάξεις του ν. 4497/2017 «ΜΕΡΟΣ Β΄ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»
  • Το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid_19», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020(Α΄76)
  • Τη με αρΔ1α/Γ.Π.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996 Β/13.03.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00»
  • Tη με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021 της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού –32η Εγκύκλιος»,
  • τη με αρ. 429/20 (ΦΕΚ 850 Β/13.03.2020) «Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/ 19.04.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (539 Β)».
  • Τον Ενιαίο Κανονισμό Αρμοδιοτήτων και Λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων Επιμελητηρίων

Θα πραγματοποιηθεί κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Επιμελητηρίου  Πρέβεζας την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα από 12.00 έως 18.00 με κάθε πρόσφορο μέσο (μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου -info@prevezachmaber.gr, μέσω τηλεφώνου , είτε μηνύματος κινητής τηλεφωνίας) για τη συζήτηση και λήψη  απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης :

  1. Έγκριση Πολυετή Προγραμματισμού ανθρωπινού δυναμικού δημοσίας διοίκησης 2022-2025 για το Επιμελητήριο Πρέβεζας

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγον χαρακτήρα καθώς το θέμα υπόκειται σε περιοριστικές προθεσμίες

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Μπούρης

Προηγούμενο Άρθρο

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού

Επόμενο Άρθρο

Τοποθέτηση του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το «Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης»

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...