Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024, 10:50

Ο «Στρατηγικός Σχεδιασμός Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» μοναδικό θέμα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας

Σας γνωρίζουμε ότι θα διεξαχθεί Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα λάβει χώρα με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, στις 26/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 18:00, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 1. Λήψη απόφασης επί του «Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ

Στην συνεδρίαση έχουν κληθεί φορείς από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και την Περιφέρεια Ηπείρου

Προηγούμενο Άρθρο

2ης τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του Επιμελητηρίου Πρέβεζας

Επόμενο Άρθρο

“Ανάπτυξη Τώρα”: “Δήμαρχε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις” – Νέα χωματερή έχει δημιουργηθεί στον Κούκο !!!

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...