Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024, 9:18

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καμαρίνας ζητά αναβολή θέματος λόγω διακοπών ίντερνετ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ἀξιότιμοι κύριοι
σᾶς ἀποστέλλω καὶ ἐγγράφως αἴτημα τῆς Κοινότητος γιὰ ἀναβολὴ συζητήσεως τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 8 θέματος
τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, τὸ ὁποῖο θὰ διεξαχθεῖ διαδυκτιακὰ στὶς 16/12/2020.
Λόγω τῶν συνεχῶν διακοπῶν ἴντερνετ στὸ χωριὸ ἐνδέχεται νὰ μὴν δύναμαι νὰ συμμετάσχω.
Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση ἐπιθυμῶ νὰ τεθεῖ τὸ αἴτημα ἀναβολῆς σὲ ὀνομαστικὴ ψηφοφορία γιὰ τοὺς
κάτωθι λόγους:
1. Ὁ κος Νούσιας ἔχει προσφύγει στὴν Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ ἄρθρου 152, μὲ τὴν ὁποία ζητᾶ νὰ
ἀκυρωθεῖ ἡ ἀπόφαση τοῦ Συντονιστῆ τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοικήσεως Ἠπείρου-Δυτ,
Μακεδονίας μὲ τὴν ὁποία ἀκύρωνε τὴν ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Πρεβέζης ἡ ὁποία
εἶχε κάνει δεκτὴ τὴν ἀνταλλαγὴ. Ἀπόφαση δὲν ἔχει ἐκδοθεῖ ἀκόμη καὶ ὡς ἐκ τοῦτου δὲν ἔχει
τελεσιδικήσει τὸ καθεστῶς ἰδιοκτησίας τοῦ ζητουμένου ἀγροκτήματος. Ἄρα δὲν τίθεται θέμα
συζητήσεως.
2. Ἐκκρεμεῖ αὐτεπάγγελτη δίωξη τοῦ εἰσαγγελέως ἐναντίον του γιὰ τὸ ἀνωτέρω θέμα, ἡ ὁποία θὰ
ἐκδικασθεῖ στὶς 3/3/2021, μετὰ ἀπὸ 3 ἀναβολὲς ποὺ πῆρε ὁ κος Νούσιας.
3. Δὲν ὑπάρχει γνωμάτευση τῆς Νομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Δήμου, ἐὰν μπορεῖ νὰ ἐπανέλθει θέμα στὸ
Δημοτικὸ Συμβούλιο μὲ συννημένη ἀπόφαση τῆς Ἐπιτροπῆς Ποιότητας Ζωῆς καὶ τοῦ Προέδρου
τῆς Κοινότητος τῆς προηγουμένης Δημοτικῆς καὶ Κοινοτικῆς Ἀρχῆς.
4. Θεωρῶ ὅτι τέτοια θέματα, τὰ ὁποῖα σκανδαλίζουν τὴν τοπικὴ κοινωνία, ὀφείλουν νὰ συζητοῦνται
διὰ ζώσης ὥστε νὰ μποροῦν νὰ ἐκφράσουν τὴν ἀπόψὴ τους καὶ οἱ κάτοικοι τῆς Κοινότητος, στοὺς
ὁποίους ὅλοι λογοδοτοῦμε..

Μετὰ τιμῆς
Ὁ πρόεδρος
Θεόδωρος Κων. Δράκος

Προηγούμενο Άρθρο

Πόσα μηδενικά χωράνε στο 2021; άρθρο του Βουλευτή ΚΙΝΑΛ Μιχάλη Κατρίνη

Επόμενο Άρθρο

Open Mall Πρέβεζας – Υπογράφηκαν οι συμβάσεις με τους αναδόχους μηχανικούς

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...