Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023, 6:42

Μη σύννομη η απόφαση για τη μεταφορά του τμήματος – του Μιχάλη Διακομιχάλη

Κύριοι Βουλευτές, κύριε Πρύτανη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι εκπρόσωποι φορέων του νομού και της πόλης της Πρέβεζας.

Μετά την αιφνίδια και απρόσμενη πρωτοβουλία ορισμένων Καθηγητών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για τη μεταφορά του Τμήματος από την Πρέβεζα στα Ιωάννινα, και την απόφαση τους που εκφράστηκε σε Ψήφισμα, το οποίο όμως ακόμα δεν έχουν ανακοινώσει δημόσια, σας εκφράζω την έντονη διαμαρτυρία και την οργή μου για την πρωτοβουλία αυτή και για το αποτέλεσμα της Συνέλευσης, στην οποία με πλειοψηφία αποφασίστηκε η μεταφορά του Τμήματος. Θα αναλύσω όλες τις εκδοχές και πιθανές αιτίες που πυροδότησαν την απόφαση αυτή.

  • Οι συγκεκριμένοι καθηγητές και άλλοι φορείς, επικαλούνται ως αφορμή για την απόφαση αυτή τη μειωμένη προτίμηση εισακτέων φοιτητών, λόγω της Ε.Β.Ε. ενώ είναι αυταπόδεικτο και πασιφανές πως είναι άλλοι οι λόγοι πίσω από την απόφαση αυτή. Θεωρώ ότι «ο νόμος Κεραμέως» ΔΕΝ προκάλεσε τη μεταφορά ούτε το κλείσιμο του Τμήματος, αφού οι εισακτέοι είναι περισσότεροι από το όριο των 30 που είχε θέσει το Υπουργείο. Όσο για το θέμα της Βάσης, αυτή καθορίστηκε από το Τμήμα στο 0,80 του Μ.Ο. όλων των Τμημάτων της χώρας και τελικά διαμορφώθηκε στις 7.500 μονάδες.

Παλαιότερα, όταν επί Υπουργίας Γιαννάκου είχε τεθεί η βάση του 10 το Τμήμα Λογιστικής δεν είχε κανένα πρόβλημα στην προτίμηση νέων φοιτητών, σε αντίθεση με το (τότε) Τμήμα Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών (και μετέπειτα Χρηματοοικονομικής) που είχε σημαντική μείωση. Το πρόβλημα αποδείχθηκε καθαρά τότε πως δεν οφειλόταν στη βάση του 10 αλλά στο πόσο συγκροτημένο, λειτουργικό και ποιοτικό είναι ένα τμήμα. Το σημερινό όριο της βάσης που αποφασίστηκε στη Συνέλευση του Τμήματος κυμάνθηκε στο 7,5. Πώς γίνεται να θεωρείται το 7,5 απαγορευτικό για την προτίμηση νέων φοιτητών όταν το 10 δεν ήταν?

Ούτε τώρα ζήτησε κάποιος επίσημος φορέας την μεταφορά του ούτε προδίκασε κάποιος το κλείσιμο του, εκτός από μια ομάδα Μόνιμων Καθηγητών που πήραν αυτή την πρωτοβουλία, σκεπτόμενοι πρωτίστως το προσωπικό τους συμφέρον και την αποφυγή της εβδομαδιαίας μετακίνησης του στην Πρέβεζα. Υπενθυμίζω ότι από τη λίστα των 50 τμημάτων που “έκαψε” η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, τα οποία έχουν από 0 έως 30 εισακτέους, απουσιάζει το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που σημαίνει ότι δεν το έκαψε η Ε.Β.Ε.

Έχει εκφραστεί ανάλογη κίνηση πανικού από άλλα Τμήματα που δέχτηκαν φέτος λιγότερους εισακτέους, π.χ. στη Θεσσαλία, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο?  Μπορεί κάποιος να διασφαλίσει ότι με τη μεταφορά του Τμήματος στα Γιάννενα θα αυξηθούν οι εισακτέοι?

  • Ο Πρόεδρος του Τμήματος σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό επικαλέστηκε ότι η Πρέβεζα δεν προτιμάται από τους υποψήφιους φοιτητές διότι στερείται φοιτητικής ζωής.

Είναι ντροπιαστικό και αισχρό να επικαλούνται άτομα που δεν διαμένουν και δεν κατοίκησαν ΠΟΤΕ στην Πρέβεζα, ότι η μειωμένη φέτος  προτίμηση εισακτέων για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής οφείλεται σε αυτό το λόγο. Είναι προσβλητικό για όλους τους αποφοίτους του Τμήματος και τους φοιτητές, αλλά και τους καθηγητές,  ο ισχυρισμός αυτός διότι υπαινίσσεται ότι όσοι είχαν επιλέξει την Πρέβεζα για να σπουδάσουν εδώ και 23 χρόνια που λειτουργεί το Τμήμα, την επέλεξαν λόγω της όποιας φοιτητικής ζωής είχε και όχι για το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

  • Είναι βέβαιο ότι το Τμήμα δεν θα βρει ανοικτές αγκάλες στα Γιάννενα, τη στιγμή που το Τμήμα Οικονομικών Σπουδών έχει σοβαρές ελλείψεις σε αίθουσες και χώρους? Υπάρχει περίπτωση να διαθέτει το Τμήμα στα Γιάννενα τα 3 Αμφιθέατρα, τα 6 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Η/Υ, τις 10 αίθουσες και όλα όσα διαθέτει το κτίριο στην Πρέβεζα? Πόσοι από τους φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα στεγαστούν στην Εστία των Ιωαννίνων “εκτοπίζοντας” φοιτητές των παραδοσιακών τμημάτων του Πανεπιστημίου?

Πρόσφατα δημοσιεύματα αναδεικνύουν το συνωστισμό φοιτητών σε Τμήμα του Πανεπιστημίου στα Γιάννενα, με φοιτητές να κάθονται στο δάπεδο και στους διαδρόμους της αίθουσας. Την πιθανότητα της αρνητικότατης εξέλιξης από τη μεταφορά του Τμήματος στα Γιάννενα, δηλαδή το ενδεχόμενο να συγχωνευτεί με το Οικονομικό Τμήμα ή και να κλείσει τελικά, με ποιο σκεπτικό την αποκλείουν? Η άποψη μου είναι ότι η μεταφορά θα αποτελέσει και την ταφή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

  • Σας αναφέρω τον νόμο 1404/83 (ΦΕΚ 173 Α’) : Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τον οποίο

«α) Το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των T.E.Ι. έχει την υποχρέωση μέσα σε τρεις μήνες από το διορισμό του να εγκατασταθεί και να διαμένει μόνιμα στον τόπο όπου εδρεύει το T.E.Ι., η Σχολή, το Τμήμα ή το Παράρτημα που ανήκει η θέση του.

β) Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του στοιχείου α΄ ή η μεταγενέστερη μεταβολή της μόνιμης διαμονής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο μπορεί να επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης».

Σας αναφέρω την πρόσφατη Γνωμοδότηση: «Υποχρεωτική η διαμονή των μελών ΔΕΠ στην έδρα που μεταφέρθηκε η θέση τους μετά τις συγχωνεύσεις ΤΕΙ με Πανεπιστήμια», που δημοσιεύθηκε 27/11/2020, σύμφωνα με την οποία «Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος με έδρα το Καρπενήσι, Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού με έδρα τη Θήβα και Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων με έδρα την Άμφισσα του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, που εντάχθηκαν στο Γενικό Τμήμα του Γ.Π.Α. με έδρα την Αθήνα, υποχρεούνται να διαμένουν και να εγκαθίστανται στην έδρα των Τμημάτων, στα οποία παρέχουν το εν γένει έργο τους».

Το βασικό πρόβλημα που πιστεύω ακράδαντα ότι είναι ο κύριος λόγος της κίνησης αυτής των συγκεκριμένων καθηγητών είναι ότι από τους 17 καθηγητές του Τμήματος, μόνο τρεις διαμένουν μόνιμα στην Πρέβεζα. Η μεταφορά του Τμήματος στα Γιάννενα δεν λύνει το πρόβλημα της μειωμένης προτίμησης που εντελώς τυχαία συνέβη φέτος, απλά εξυπηρετεί ορισμένους από τους καθηγητές οι οποίοι διαμένουν μόνιμα εκεί.

Αλήθεια, πιστεύει κάποιος πως εάν και οι 17 καθηγητές διέμεναν μόνιμα με τις οικογένειες τους στην Πρέβεζα θα έθεταν ποτέ θέμα μεταφοράς του Τμήματος? Φυσικά όχι, διότι τότε ΔΕΝ θα είχε προκύψει τόση απαξίωση και χαμηλή προτίμηση για το τμήμα αν το πρώτο παράδειγμα της προτίμησης του ήταν οι ίδιοι οι καθηγητές του.

  • Έχω δημοσιεύσει δύο επιστημονικά άρθρα, το ένα σχετικά με τις επιδράσεις του Τμήματος στην οικονομία της Πρέβεζας, σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό,  και το δεύτερο στον τοπικό τύπο, σχετικά με το ρόλο του Πανεπιστημιακού Τμήματος στην ισόρροπη ανάπτυξη της Περιφέρειας της Ηπείρου, η οποία σύμφωνα με μελέτη του ΕΜΠ, είναι η Περιφέρεια της Ε.Ε. με τις μεγαλύτερες ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Η κοινή πρόταση και των δύο άρθρων ήταν να ενισχυθεί η Πρέβεζα με τουλάχιστον ένα Τμήμα. Η προστιθέμενη αξία ενός Τμήματος σε μια πόλη που δεν έχει καμία σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και των π.χ. 1.000 φοιτητών του σε αυτήν, είναι πολύ μεγαλύτερη από την προστιθέμενη αξία του τμήματος σε μια πόλη με δεκάδες Τμήματα και 20.000 φοιτητές. Στην μεγάλη πόλη η σχέση των φοιτητών με τους καθηγητές τους είναι απρόσωπη ενώ στην Πρέβεζα οι καθηγητές είναι πολύ κοντά με τους φοιτητές. Η πρόταση της μεταφοράς και η απόφαση της Συνέλευσης, λήφθηκαν χωρίς να έχουν διασφαλιστεί οι βασικές υποδομές στα Γιάννενα για να καλύψουν τις ανάγκες του Τμήματος από όσους υποστηρίζουν τη μεταφορά του.
  • Η ζημιά που έχει ήδη προκληθεί στους νέο-εισακτέους και τους γονείς τους μπορεί να αποβεί μοιραία, καθώς θορυβημένοι και αβέβαιοι για το μέλλον του Τμήματος από τις τελευταίες κινήσεις των Καθηγητών, πιθανόν να επιδιώξουν να μεταγράψουν τα παιδιά τους σε άλλο Τμήμα ή να μην τα αφήσουν να εγγραφούν έως ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο και οριστικοποιηθεί η παραμονή ή η μεταφορά ή το κλείσιμο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Όλοι οι επαγγελματίες της πόλης της Πρέβεζας, αλλά και του νομού, έχουν υποστεί σημαντική οικονομική ζημία μετά από αυτή την εξέλιξη και θα πρέπει να ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμα τους εναντίον των υπευθύνων που προκάλεσαν οικονομική και ηθική βλάβη που πιθανόν να συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια.

  • Διαψεύδω ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ τις δηλώσεις του κ. Σωτηρόπουλου στη συνέντευξη του στη Δημοτική Ραδιοφωνία σήμερα στις 24/9/2021:

1) στην Πρόταση που ήρθε στη Συνέλευση της 22/9/2021 δεν αναφέρθηκε ποτέ ότι «του χρόνου τέτοια εποχή οι πρώτοι εισακτέοι να είναι στα Γιάννενα. Το Τμήμα θα μείνει στην Πρέβεζα για 6 χρόνια».

2) ότι κατά βάθος ΟΛΟΙ οι καθηγητές θέλουν να μεταφερθεί το Τμήμα στα Γιάννενα. Τρεις από τους δεκαεπτά καθηγητές Ψηφίσαμε να μην μεταφερθεί το Τμήμα στα Γιάννενα.  ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ ΚΑΙ ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΗ ΔΗΛΩΣΗ!!!

3) Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι υπήρξε στο ψήφισμα που μας απέστειλε ο πρόεδρος του Τμήματος κ. Σωτηρόπουλος προς συζήτηση στη Συνέλευση της 22/9/2021 η παραμικρή αναφορά για “να έρθει το Τμήμα Διοίκησης στην Πρέβεζα”.  Είναι τουλάχιστον ανόητη και αφελέστατη η υποστήριξη ότι θα φύγει το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής αλλά θα έρθει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στην περίπτωση αυτή η Πρέβεζα θα μπορεί να προσφέρει την επιθυμητή φοιτητική ζωή ενώ δεν μπορεί να την προσφέρει στους φοιτητές του υπάρχοντος Τμήματος?

Εκτός του ότι η αναφορά αυτή είναι ψευδέστατη και δεν έγινε ποτέ στη Συνέλευση, ενισχύει την άποψη ότι οι καθηγητές επιδιώκουν τη μεταφορά του Τμήματος για να αποφευχθεί η δική τους μετακίνηση από τις πόλεις που διαμένουν,για να μεταφερθεί το πρόβλημα της μόνιμης εγκατάστασης στους επόμενους καθηγητές του άλλου Τμήματος.

4) Η φράση «Διαπιστώνουμε ότι με τη δυναμική που έχουν τα πράγματα του χρόνου θα έχουμε ακόμα λιγότερους φοιτητές» αποτελεί κινδυνολογία και άποψη που μπορεί να εκφράσει μόνο ένα μέντιουμ, όχι ένας Πρόεδρος πανεπιστημιακού Τμήματος.

5) Δηλώνω ΥΠΕΥΘΥΝΑ ότι δεν μπορώ να καταλάβω το πνεύμα και τις προτάσεις του κ Σωτηρόπουλου διότι όσα άκουσα ΔΕΝ έχουν καμία σχέση με όσα συζητήθηκαν στη Συνέλευση της 22/9/2021 που είχε θέμα τη μεταφορά του Τμήματος από την Πρέβεζα στα Γιάννενα.

Μετά από αυτή τη σύντομη ανάλυση του προβλήματος δηλώνω και τονίζω ότι ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ την αδιαπραγμάτευτη ΠΑΡΑΜΟΝΗ του Τμήματος στην ΠΡΕΒΕΖΑ αλλά και τη δημιουργία ΑΚΟΜΑ ΕΝΟΣ Τμήματος στην ΠΡΕΒΕΖΑ, (όπως το Διοίκησης Επιχειρήσεων που υπήρχε στην Ηγουμενίτσα και τώρα υποστηρίζεται για την ολοκλήρωση των σπουδών των τελευταίων φοιτητών από το Τμήμα της Πρέβεζας) με την πρόσληψη Καθηγητών που θα μένουν μόνιμα στην πόλη, ώστε να αναδειχθεί η Πρέβεζα ως Πανεπιστημιούπολη των Οικονομικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τέλος, η πρόταση μου σε όλους τους φορείς και πρώτα από όλους στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το οποίο και υπηρετώ είναι:

Αδιαμφισβήτητα η εφαρμογή του νόμου Κεραμέως και η εφαρμογή του από όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας δημιούργησε προβλήματα σε αρκετά Τμήματα. Το συγκεκριμένο πρόβλημα στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, χρονικά ενέκυψε με αφορμή το συγκεκριμένο νόμο, αλλά υπέβοσκε και κυοφορούνταν λόγω της μη εφαρμογής του νόμου περί μόνιμης εγκατάστασης, για την οποία ΟΛΟΙ μας ως μέλη ΔΕΠ ορκιστήκαμε και βεβαιώσαμε στη διαδικασία της μονιμοποίησης μας, άλλοι ψευδώς και ελάχιστοι ειλικρινώς. Εάν οφείλουμε υπακοή και εφαρμογή στους νόμους, θα πρέπει να είναι για ΟΛΟΥΣ και όχι για όσους μας εξυπηρετούν ιδιοτελώς.

Δεν αποδέχομαι τη συγκεκριμένη απόφαση των Μελών ΔΕΠ για τη μεταφορά του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, την οποία θεωρώ μη σύννομη, διότι οι ψηφίσαντες στην συντριπτική τους πλειονότητα, δεν έχουν συμμορφωθεί με το νόμο για τη μόνιμη εγκατάσταση τους ως όφειλαν από το διορισμό τους, και κινούνται καθαρά από ιδιοτέλεια για τη δική τους και μόνο εξυπηρέτηση. Συνεπώς, καλώ τον κ. Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να αγνοήσει το συγκεκριμένο Ψήφισμα και να ζητήσει άμεσα την εφαρμογή του νόμου για τη μόνιμη εγκατάσταση ΟΛΩΝ των μελών ΔΕΠ στην Πρέβεζα.

Μιχάλης Διακομιχάλης

Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προηγούμενο Άρθρο

Μαζική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών της Πρέβεζας στην 24ωρη απεργία

Επόμενο Άρθρο

Στράτος Ιωάννου: ”Δεν συζητάμε την μεταφορά του τμήματος Λογιστικής στα Γιάννενα…΄΄ (βίντεο)

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...