Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024, 8:57

Με 81 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας στις 22 Μαρτίου

Τη Δευτέρα 22-03-2021 και ώρα 09:30 – συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης- η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 της Περιφέρειας Ηπείρου και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Αναμόρφωση του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2021 όπως αυτός διαμορφώθηκε με την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (θέση Λυγιά)», προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ.
 4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου οδού Παραμυθιά – Γλυκή προς Σούλι», προϋπολογισμού 355.000,00 € με ΦΠΑ.
 5. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-09-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου χαράδρας Βίκου Ζαγορίου» προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση του από 26-02-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-02-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας στα σημεία της διακλάδωσης επαρχιακής οδού προς Κρύα – Αγία Μαρίνα- Ελεούσα και εργοστάσιο γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ», προϋπολογισμού 2.768.000,00 € με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση του από 05-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη διασταύρωση προς Τ.Κ. Νεοκαισάρειας», προϋπολογισμού 1.026.000,00 € με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση του από 10-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», προϋπολογισμού € 258.000,00 με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση του από 10-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης της οδού Αγία Κυριακή – Πετούσι Παρδαλίτσα», προϋπολογισμού 225.000,00 € με ΦΠΑ.
 10. Έγκριση του από 10-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & αρχιτεκτονική και στατική μελέτη για την αποκατάσταση του καθολικού της Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Βέλλιανης Τ.Κ. Προδρόμου του Δήμου Σουλίου», προϋπολογισμού € 48.361,70 χωρίς ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 11. Έγκριση του από 12-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού και προσβάσεις σε παραγωγικές μονάδες περιοχής Δήμου Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 87.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 12. Έγκριση του από 16-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση παλαιού σχολείου Διλόφου (Α΄ φάση)», προϋπολογισμού € 570.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 13. Έγκριση του από 18-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση τοποθέτηση πλέγματος και αγκυρίων για την προστασία οδού περιοχής Πραμάντων» προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 14. Έγκριση του από 19-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση Κολεκτέρ – αγωγών κατάθλιψης και υδραυλικών εξαρτημάτων αντλιοστασίου Α2 του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιάς», προϋπολογισμού € 39.854,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 15. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού με την κατασκευή συρματοκιβωτίων στην περιοχή Σταυρολιμένας Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 16. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για την ωρίμανση της μελέτης της οδού Ιωάννινα Καλπάκι (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», αναδόχου «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Τ.Τ.Ε. & Ε.Ε.» με δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», μέχρι την 31-05-2021.
 18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη» αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου, μέχρι την 30-12-2021.
 19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση χώρου στάθμευσης οχημάτων και περίφραξης αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης», αναδόχου «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚ. ΜΠΙΜΠΟΣ», μέχρι την 30-05-2021.
 20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Λίππα- Κάτω Λίππα» αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-08-2021.
 21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό» αναδόχου Δημήτριος Φάης Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-10-2021.
 22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επανατοποθέτηση – κατασκευή γέφυρας σύνδεσης Μικρής Γότιστας – Σιούτσου με Ε.Ο. Ιωαννίνων –Τρικάλων στον Άραχθο ποταμό», αναδόχου Ανδρέα Π. Σερβετά Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-11-2021.
 23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας Επαρχιακής οδού από Αγία Παρασκευή προς Φούρκα μέχρι όρια νομού» αναδόχου «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ.ΙΚΕ», μέχρι την 13-10-2021.
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση οδικού ηλεκτροφωτισμού με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, δύο (2) παροχών επί της 2ης επαρχιακής οδού Ιωαννίνων – Πραμάντων στην Κατσικά.
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός οδού από καταπτώσεις στην περιοχή Αμπελάκια πηγών Αώου μετά τις τελευταίες πλημμύρες (παροχή υπηρεσιών)».
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αμοιβή ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για τις αιτήσεις από πάροικους της οδού Νιάρχου για ειδικές αποζημιώσεις».
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή ξερών πλατάνων στις όχθες του ποταμού Αράχθου στην περιοχή Μπαλντούμας (παροχή υπηρεσιών)».
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός στους αύλακες από δενδροκομικά και φυτικά υλικά από Βελλά προς Χρυσόρραχη ώστε να αναδειχθούν οι αύλακες (παροχή υπηρεσιών)».
 29. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Άμεση βελτίωση βατότητας μονοπατιού προς Ι.Μ. Βύλιζας Ματσουκίου Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
 30. Έγκριση 2ης τροποποίησης της από 16-05-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων».
 31. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παρεμβάσεις στην περιοχή του αναδασμού στην θέση «Πολιτσές» Χρυσοβίτσας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
 32. Έγκριση του από 16-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
 33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρανιτσοπούλα – Ριζό Δήμου Ζίτσας» αναδόχου Ευγένιου Παππά, μέχρι την 16-08-2021.
 34. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού), με σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή Ζωτικού Δήμου Δωδώνης-Σύνδεση με περιοχή Σουλίου», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.ΚΕ.».
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός Γορμού ποταμού (παροχή υπηρεσιών)».
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός στους αύλακες από δενδροκομικά και φυτικά υλικά ώστε να αναδειχθούν οι αύλακες στην περιοχή Καλπακίου (παροχή υπηρεσιών)».
 37. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 33755/291/11-03-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά με την σύνταξη/κατάθεση και παράσταση κατά τη συζήτηση ενδίκου μέσου (παρέμβαση) ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ, υπέρ του κύρους και της ισχύος της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ τ.Β 2773/08-07-2020) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της όμοιας, με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12-08-2020 (ΦΕΚ τ.Β 3462/20-08-2020) τροποποίησης αυτής».
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή Αμμουδιάς έτους 2021».
 39. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, και των όρων της διακήρυξής του, με αντικείμενο την «Έρευνα, ανάλυση, ανάπτυξη και αξιοποίηση τοπικών και παραδοσιακών δημιουργικών βιομηχανιών» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Holistic networking of creative industries via hubs» με ακρωνύμιο CREATIVE@HUBs του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020″ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 40. Έγκριση παράτασης συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο “SAVE-WATER”»,.
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την δημιουργία εφαρμογής κινητού (Mobile-Tablet) “Βρες τοπικά προϊόντα γύρω σου!”.
 43. Έγκριση διενέργειας 6μηνης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ (νυν φοιτητών ΑΕΙ), σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.
 44. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 35815/1732/16-03-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας από κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, αποχιονισμός, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά, κλπ  που προκλήθηκαν μετά από περιόδους έντονων και  παρατεταμένων βροχοπτώσεων καθώς  και συνεχιζόμενων παγετών στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας.».
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 46. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση προσβάσεων στους οικισμούς Μακρύκαμπο – Γουριανά – Γραικικό μέσω της ε.ο. 19», προϋπολογισμού € 73.000,00 με ΦΠΑ.
 47. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός υδατορεμάτων περιοχής Αμφιθέας και τάφρου Αγ. Αναργύρων – Λιμίνης», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.
 48. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συμπληρωματικές εργασίες του διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη)», προϋπολογισμού € 71.554,30 με ΦΠΑ.
 49. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-01-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – αποκατάσταση παρακαμπτηρίων οδών με το επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ.
 50. Έγκριση διάλυσης της σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Μεταφορά νερού από τον Άραχθο προς τον αύλακα άρδευσης περιοχής Περάνθης Λουτροτόπου Κομμένου», αναδόχου Λάμπρου Ε. Γεωργούλα.
 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 52. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκίνητου επιβατικού αυτοκίνητου, τύπου SUV 4Χ4, πεντάθυρου, πέντε (5)  θέσεων, κυλινδρισμού κινητήρα  έως 1.800 c.m3,  για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού € 000,00 με  Φ.Π.Α.
 53. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν. Άρτας και του ΚΕΣΥ Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού € 400,00 με Φ.Π.Α.
 54. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου/ων για την στέγαση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, και των Υπηρεσιών Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 55. Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, για προσλήψεις τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022 – 2025 για την Π.Ε. Άρτας.
 56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ερεισμάτων και ρεμάτων στην περιοχή Καλεντίνης Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
 57. Έγκριση του από 18-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάθεση της υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση των έργων κατασκευής τριών (3) κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 49.600,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 58. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πιστώσεων και των όρων διακηρύξεων των διαγωνισμών, για την ανάδειξη εργολάβων δακοκτονίας, στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
 59. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021.
 60. Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την αριθμ. 464/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με την οποία έγινε δεκτή η από 08-01-2021 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» και ακυρώθηκε μερικώς η αριθμ. 35/2268/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του Πρακτικού Νο4/21-12-2020 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Περιφέρεια Ηπείρου “Κοινωνική Σύμπραξη: ΠΕ Θεσπρωτίας”», προϋπολογισμού € 453.792,00 με ΦΠΑ, με Κωδικό ΟΠΣ 5029413.
 61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός γέφυρας Βρυσέλλας και γεφυρών προς τον αρχαιολογικό χώρο Γιτάνων (παροχή υπηρεσιών)».
 62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αμοιβή ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για το έργο “Σύνδεση λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία οδός και πρόσβαση προς Μαυρομάτι”».
 63. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στο Εθνικό οδικό δίκτυο Ηγουμενίτσας – Σαγιάδας και επαρχιακό οδικό δίκτυο Ηγουμενίτσας – Ράγιο (παροχή υπηρεσιών)».
 64. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντικατάσταση κουφωμάτων και εργασίες συντήρησης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καναλακίου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 65. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων Καναλακίου Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού € 59.500,00 με ΦΠΑ.
 66. Έγκριση του από 18-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επισκευή φθορών από οξείδωση του οπλισμού στα στηθαία εξωστών του Γ.Ν. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 54.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 67. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 282.200,00 με ΦΠΑ.
 68. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα Δ. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 2.875.000 με ΦΠΑ.
 69. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας», προϋπολογισμού € 382.000,00 με ΦΠΑ.
 70. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διευθετήσεις ομβρίων υδάτων στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», προϋπολογισμού € 64.000,00 με ΦΠΑ.
 71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Π.Ε. Πρέβεζας.
 72. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σχολικού έτους 2020-2021.
 73. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, πραγματοποίηση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 165.194,70 € με Φ.Π.Α. και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δημοσιεύσεις στον τοπικό και περιφερειακό τύπο.
 74. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» στην Π.Ε. Πρέβεζας.
 75. Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας και των όρων αυτής για τη μίσθωση χώρων ξηράς αποθήκευσης τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής και αποθήκευσης τροφίμων υπό ψύξη (1-4οC), που ταυτόχρονα θα χρησιμοποιούνται και ως σημείο διανομής τροφίμων στους δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΤΕΒΑ 2014-2020 (μίσθωση κεντρικών αποθηκευτικών χώρων – Κεντρική Αποθήκη του Προγράμματος ΤΕΒΑ) της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 76. Έγκριση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μετά την άσκηση της από 15-12-2020 αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά της Περιφέρειας Ηπείρου.
 77. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση καθίζησης επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας στην περιοχή Μενίνας και Παραποτάμου (παροχή υπηρεσιών)».
 78. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός Λούρου ποταμού (παροχή υπηρεσιών)».
 79. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, των οριστικών αναδόχων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος: 85116.
 80. Έγκριση συμπληρωματικών ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
 81. Έγκριση του από 12-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων και καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό Άγναντα – Καταρράκτης μετά από έντονες καταιγίδες» προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
Προηγούμενο Άρθρο

Η Δ.Ε.Υ.Α Πρέβεζας ενημερώνει για προγραμματισμένη διακοπή νερού την Δευτέρα 22 Μαρτίου

Επόμενο Άρθρο

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...