Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024, 3:16

Με 4 θέματα συνεδριάζει το Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας

Σας γνωρίζουμε ότι θα διεξαχθεί τακτική  συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, η οποία θα λάβει χώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (στο κτίριο του Δημαρχείου) τη Δευτέρα  28-11-2022  και ώρα 12:00 μ. μ, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού διαγωνισμού για τη «Στατική Φύλαξη Εμπορικού Λιμένα Πρέβεζας ετών 2022-2023».
  2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2021, Έκθεση Διαχείρισης  του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2021 και απολογισμός έτους 2021.  
  3. Έγκριση χορήγηση νόμιμης εντολής και πληρεξουσιότητας στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Πρέβεζας.
  4. Εξέταση αίτησης περί ανανέωσης σύμβασης για τη μίσθωση χάρου λειτουργίας ΑΤΜ.  

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού

Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας

Γεωργάκος Νικόλαος

Προηγούμενο Άρθρο

Με προσωπικό ασφαλείας οι ΔΟΥ στις 15 Δεκεμβρίου λόγω γενικής συνέλευσης

Επόμενο Άρθρο

Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών- 25η Νοεμβρίου

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...