Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024, 3:02

Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο στις 11 Μαΐου

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, στις 11-05-2020.

Σας γνωρίζουμε ότι θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα λάβει χώρα με την διαδικασία της δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.ά) ή μέσω τηλεδιάσκεψης, την 11/05/2020 και ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 18:00 μ.μ , σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την εγκύκλιο 40 με Α.Π.:20930/31-03-2020, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σύμφωνα με την αριθμ. 12/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2. Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης , απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων.

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Α΄ τριμήνου 2020).

4. Αποδοχή έκτακτων επιχορηγήσεων.

5. Κατανομή Πίστωσης ποσού 97.970 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών έτους 2020 (B κατανομή) των σχολείων της Α/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πρέβεζας.

6. Εξέταση αίτησης κας Βασιλικής Σαλμά, για παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στην Κυανή Ακτή.

7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΤΑ».

8. Έγκριση δωρεάς παλαιού ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» ΕΤΟΥΣ 2020.

10.Παραχώρηση σε κοινή χρήση και δωρεά ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου προς τον Δήμο Πρέβεζας, ιδιοκτησίας κ. Γεράσιμου Μπέλλου, σύμφωνα με την αριθμ. 9/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Καραμανίδης

 

Προηγούμενο Άρθρο

Συνειδητή προβοκάτσια που εξυπηρετεί τα σχέδια της κυβέρνησης

Επόμενο Άρθρο

Ο αριθμός αντισηπτικών ανά Δήμο και Σχολείο – Αναλυτικός Πίνακας του Υπ.Παιδείας

Μπορεί να σας ενδιαφέρει...